نشريه خبري
نشريه پژوهش و فناوري صنعت گاز 

رسالت نشريه پژوهش و فناوري صنعت گاز كه توسط مرکز آمار و اطلاع رساني مديريت پژوهش و فناوري منتشر مي شود، انعکاس فعاليت هاي پژوهشي در سطح شرکت ملي گاز ايران، شرکت هاي تابعه و مناطق عملياتي و اطلاع رساني در مورد آخرين فناوري ها و پژوهش هاي صنعت گاز در ايران و جهان است.همكاران علاقه مند به ويژه همكاران پژوهشي شركت هاي تابعه و مناطق عمليات انتقال گاز مي توانند اخبار و اطلاعات علمي و پژوهشي خود را به فرمت Word 2003 جهت درج در اين نشريه به آدرس پست الكترونيكي اين مركز research_infocenter@nigc.ir ارسال نمايند. بديهي است اطلاعات ارائه شده به نام فرد يا شركت ارائه دهنده منتشر خواهد شد.

 

 

آرشيو نشريه سال 94

 

 

 

  شماره 116(25/3/94)

      نسخه پخش الكترونيكي    

  شماره 115(25/1/94)

      نسخه پخش الكترونيكي    

 


                   آرشيو نشريه سال هاي گذشته
 
 سال 89  سال 88  سال 87
 سال 92  سال 91  سال 90
     سال 93

 

تعداد بازديدكنندگان اين صفحه : 

 


رسالت نشريه پژوهش و فناوري صنعت گاز كه توسط مرکز آمار و اطلاع رساني مديريت پژوهش و فناوري منتشر مي شود، انعکاس فعاليت هاي پژوهشي در سطح شرکت ملي گاز ايران، شرکت هاي تابعه و مناطق عملياتي و اطلاع رساني در مورد آخرين فناوري ها و پژوهش هاي صنعت گاز در ايران و جهان است.همكاران علاقه مند به ويژه همكاران پژوهشي شركت هاي تابعه و مناطق عمليات انتقال گاز مي توانند اخبار و اطلاعات علمي و پژوهشي خود را به فرمت Word 2003 جهت درج در اين نشريه به آدرس پست الكترونيكي اين مركز research_infocenter@nigc.ir ارسال نمايند. بديهي است اطلاعات ارائه شده به نام فرد يا شركت ارائه دهنده منتشر خواهد شد.

 

آرشيو نشريه سال 93

 

 

 
 

شماره 110(25/6/93)

      نسخه پخش الكترونيكي    

شماره 109(25/4/93)

      نسخه پخش الكترونيكي    

شماره 108(25/3/93)

      نسخه پخش الكترونيكي    

شماره 107(25/2/93)

      نسخه پخش الكترونيكي    

شماره 106(25/1/93)

      نسخه پخش الكترونيكي    

 


                   آرشيو نشريه سال هاي گذشته
 
 سال 89  سال 88  سال 87
 سال 92  سال 91  سال 90

 

تعداد بازديدكنندگان اين صفحه : 

 

1385/2/16 شنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما