آزمايشگاه فني و صنعتي
معرفي آزمايشگاه پژوهشهاي فني وصنعتي 

واحد آزمايشگاه پژوهشهاي فني و صنعتي در منطقه 3 عمليات عمليات انتقال گاز واقع در تاسيسات گاز ري جنب ايستگاه اصلي ورودي گاز شهر تهران قرارداد و با مجموعه آزمايشگاههاي زير و كادر مجرب متخصص، وظايف محوله مربوط به تامين نيازهاي آزمايشگاهي در راستاي ارتقاء استانداردهاي صنعت گاز، ارائه مشاوره هاي علمي و فني مبتني بر تحقيقات آزمايشگاهي جهت تحقق اهداف پروژه هاي پژوهشي گاز، بررسي هاي آزمايشگاهي و تحقيقات علمي و كاربردي جهت جايگزين نمودن اقلام مورد استفاده در صنعت گاز  برگزاري كارگاههاي آموزشي و اطلاع رساني در راستاي ارتقاء دانش فني مسئولين و مجريان پروژه ها و بهره برداران شركت هاي گاز استاني و .... را عهده دار مي باشد.


  • آزمايشگاه برق و ابزار دقيق
  • آزمايشگاه شيمي و پليمر
  • آزمايشگاه مكانيك و متالورژي
  • آزمايشگاه احتراق

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر