انجام آزمونهای کشش نهایی ، پیگرانی آموزشی و حفاریهای تطبیقی پروژه بومی سازی دانش فنی، طراحی، ساخت و تست پیگهای هوشمند HR-MFL, HR-TFI و 30EGP اینچ  
طی ماه های اخیر،آزمونهای کشش نهایی و عملیات پیگرانی آموزشی پیگهای هوشمند HR-MFL, HR-TFI و EGP 30 اینچ توسعه یافته با همکاری شایان تقدیر شرکت انتقال گاز ایران انجام گردید. پس از انجام موفقیت آمیز آزمون کشش اولیه پیگها (PTT) در استند تست ساخته شده واقع در منطقه 3 عملیات انتقال گاز طی اردیبهشت ماه سال گذشته، یک مرحله پیگرانی آموزشی در آبان ماه و آزمون کشش نهایی در آذرماه سال 96 صورت پذیرفت و نتایج عملیات حفاری تطبیقی پیگرانی که از خرداد ماه سال جاری تاکنون در یازده نقطه از خط لوله پیگرانی شده صورت پذیرفته در مجموع رضایت بخش بوده است...

طی ماه های اخیر،آزمونهای کشش نهایی و عملیات پیگرانی آموزشی پیگهای هوشمند HR-MFL, HR-TFI و EGP 30 اینچ توسعه یافته با همکاری شایان تقدیر شرکت انتقال گاز ایران انجام گردید. پس از انجام موفقیت آمیز آزمون کشش اولیه پیگها (PTT) در استند تست ساخته شده واقع در منطقه 3 عملیات انتقال گاز طی اردیبهشت ماه سال گذشته، یک مرحله پیگرانی آموزشی در آبان ماه و آزمون کشش نهایی در آذرماه سال 96  صورت پذیرفت و نتایج عملیات حفاری تطبیقی پیگرانی که از خرداد ماه سال جاری تاکنون در یازده نقطه از خط لوله پیگرانی شده صورت پذیرفته در مجموع رضایت بخش بوده است.

1- آزمون کشش نهایی:

این آزمون با هدف ارزیابی عملکرد پیگهای هوشمند شامل بخش های نرم افزاری و سخت افزاری توسعه یافته با انجام عملیات کشش از داخل
لوله های 30 اینچ دارای عیوب طبیعی و دو قطعه دومتری دارای 340 عیب ماشینکاری شده با تراکم و پیچیدگی و سرعت کشش بیشتر نسبت به تست
PTT اولیه قبل از انجام پیگرانی در شرایط واقعی صورت پذیرفت. طراحی استند، تامین قطعات لوله حاوی عیوب طبیعی و ساخت استند با بهره گیری از دانش و تجربیات همکاران ستادی شرکت انتقال گاز ایران و مناطق 3 و 7 عملیات انتقال گاز صورت پذیرفت.

آزمون کشش نهایی طبق رویه تدوین و مصوب شده در شورای راهبری پروژه طی مدت 3 شبانه روز تحت شرایط قرنطینه کامل در محل منطقه 3 انتقال گاز با حضور نمایندگان ناظر، مجری، امور بازرسی و کنترل فنی، بهره بردار و کارفرما صورت پذیرفت و طبق رویه تست، بومی بودن سخت افزار پیگها، نرم افزارهای توسعه یافته همچنین توانمندی تجهیزات و تیم مفسر مجری در تفسیر و تحلیل نتایج  بررسی و به اثبات رسید. ضمناً کلیه قطعات اصلی پیگهای سه گانه قبل و بعد از آزمون ردیابی گردید تا اطمینان خاطر حاصل شود که قطعاتی که حین ساخت و توسعه سخت افزار پیگها ساخته شد در حین آزمون تعویض نشده اند. متعاقباً  پس از اعلام رسمی پایان دوران قرنطینه و خاتمه آزمون، مرحله صحت سنجی و ارزیابی نتایج پیگرانی با حضور نمایندگان طرفین ذیربط و با اندازه گیری ابعاد کلیه عیوب و تطبیق دهی آن با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه صورت گرفت و نهایتاً گزارش نهایی کار توسط دستگاه نظارت در دیماه سال گذشته اعلام گردید.  

2-پیگرانی آموزشی در خط لوله 30 اینچ کوه نمک قم به تهران به طول تقریبی 110 کیلومتر با هدف تکمیل بانک عیوب واقعی و تدقیق الگوریتمهای پردازش سیگنال و تشخیص الگوی توسعه یافته و بررسی عملکرد سخت افزاری پیگها در شرایط واقعی عملیاتی قبل از آزمونهای نهایی صورت گرفت که  سخت افزار هر سه پیگ در مجموع  عملکرد مناسبی داشته است. ضمناً حفاری تطبیقی به منظور بررسی دقت و کارایی پیگها در ثبت و ذخیره سازی سیگنال عیوب مختلف پس از اخذ مجوزهای لازم از مدیریت دیسپچینگ و شرکت انتقال گاز ایران از خرداد ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون 12 نقطه حفاری گردیده است. اندازه گیری ابعاد واقعی، موقعیت طولی و زاویه ای عیوب با نتایج تفسیر اطلاعات مأخوذه از پیگرانی تاکنون تطابق رضایت بخشی داشته است.

متعاقاَ ارزیابی نهایی پیگهای هوشمند توسعه یافته با انجام آزمونهای عملیاتی ( پیگرانی هوشمند) در خط لوله 30 اینچ منتخب به طول تقریبی 250 کیلومتر در زمان باقیمانده از پروژه صورت خواهد گرفت که هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمونها با مدیریت دیسپچینگ و شرکت انتقال گاز ایران در حال انجام
 می باشد.

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید