برگزاری هشتمین سمینار علمی - پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری با عنوان“مدیریت کربن، کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ”  
هشتمین سمینار علمی – پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری " دوره جدید" با عنوان“ مدیریت کربن، کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ” در تاریخ 5 و 6 مرداد ماه 95 در محل سالن شهید رجایی ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید.
به منظور بهره مندی همکاران از مباحث مطرح شده در این سمینار علمی، فایل های ارائه سخنرانی های این سمینار در این نشانی قابل دسترس می باشد.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید