برگزاری اولین نشست علمی تخصصی قطب پژوهشی فیلتراسیون در شرکت گاز استان مرکزی 

نشست هم اندیشی قطب پژوهشی فیلتراسیون با حضور نمایندگان مدیریت پژوهش و فناوری ملی گاز، امور مهندسی ملی گاز، شرکتهای گاز استانی خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، لرستان، زنجان، سمنان و مازندران در مورخ 9 آبان 96 به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، طراوتی رئیس روابط عمومی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، به بیان اهمیت مقوله فیلتراسیون پرداخت . سپس جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان با اشاره به موقعیت استراتژیک استان مرکزی، به بیان بخشی از توانمندیهای شرکت گاز استان مرکزی پرداخت. در ادامه شفیعی رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت ضمن اشاره به استانداردهای گاز و لزوم تصفیه اصولی آن به مسئولیتهای اجتماعی این شرکت در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای پرداخت. سپس هر یک از حضار جلسه به ارائه نقطه نظرات پرداخته و در پایان قطعنامه پایانی نشست علمی تخصصی قطب پژوهشی فیلتراسیون قرائت گردید.


 نشست هم اندیشی قطب پژوهشی فیلتراسیون با حضور نمایندگان مدیریت پژوهش و فناوری ملی گاز، امور مهندسی ملی گاز، شرکتهای گاز استانی خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، لرستان، زنجان، سمنان و مازندران در مورخ 9 آبان 96 به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، طراوتی رئیس روابط عمومی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، به بیان اهمیت مقوله فیلتراسیون پرداخت . سپس جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان با اشاره به موقعیت استراتژیک استان مرکزی، به بیان بخشی از توانمندیهای شرکت گاز استان مرکزی پرداخت. در ادامه شفیعی رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت ضمن اشاره به استانداردهای گاز و لزوم تصفیه اصولی آن به مسئولیتهای اجتماعی این شرکت در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای پرداخت. سپس هر یک از حضار جلسه به ارائه نقطه نظرات پرداخته و در پایان قطعنامه پایانی نشست علمی تخصصی قطب پژوهشی فیلتراسیون قرائت گردید.

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید