تغییر مکان ساختمان مدیریت پژوهش و فناوری 
به اطلاع می رساند, با توجه به تغییر مکان ساختمان مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران,  آدرس ساختمان جدید و شماره تماس مسئولین محترم این مدیریت در بخش تماس با مسئولین این پایگاه قابل دسترس می باشد.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید