تولید نرم‌افزار بومی سامانه یکپارچه مدیریت مصرف انرژی (سیما انرژی) به همت شرکت گاز استان سمنان 
علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در هفدمین جلسه کمیته انرژی استان که با حضور مدیران و نمایندگان انرژی دستگاه¬های اجرائی استان برگزار گردید، از طراحی، تولید نرم افزار بومی «سیما انرژی» به عنوان سازوکار سنجش و کنترل انرژی مصرفی در ساختمان های اداری و صنایع انرژی بر در امور پژوهش این شرکت خبر داد...

علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در هفدمین جلسه کمیته انرژی استان که با حضور مدیران و نمایندگان انرژی دستگاه های اجرائی استان برگزار گردید،  از طراحی، تولید نرم افزار بومی «سیما انرژی» به عنوان سازوکار سنجش و کنترل انرژی مصرفی در ساختمان های اداری و صنایع انرژی بر در امور پژوهش این شرکت خبر داد.

شریفی نژاد افزود: نسخه اول این نرم‌افزار بومی به عنوان نرم‌افزار تحلیل گر مصرف انرژی موفق به اخذ تأییدیه شورای عالی انفورماتیک کشور شده است و به زودی و پس از رونمایی از آن به ذینفعان دولتی و خصوصی عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان هدف از این پروژه را توسعه نرم افزار مدیریت انرژی دانست که قادر است وضعیت مصرف انرژی در واحدهای مختلف از طریق اندازه گیری شدت انرژی بررسی نموده و دارای سیستم کامل گزارشگیری به صورت دلخواه، قابلیت تعریف دسترسی متناسب با سیاستهای مجموعه و ساختار سازمانی، ارائه گزارشات فنی و مدیریتی  به صورت نمودار های آماری و جداول، تولید گزارش برای سطوح مختلف ساختار سازمانی، مشاهده سوابق عملکرد کلیه بخشها و واحدها با قابلیت تعریف بازه زمانی مشخص می باشد.

شریفی نژاد تعیین برچسب انرژی و اندازه گیری شدت انرژی بر مبنای استانداردهای ISO50001 و ISIRI14254 را از ویژگی های ممتاز این نرم افزار معرفی کرد و گفت: بهره‌برداری از این نرم‌افزار، مزایای برجسته ای همچون ایجاد امکان مقایسه میزان مصرف انرژی ساختمانهای اداری و تجهیزات انرژی بر با خط مبنای انرژی، امکان مقایسه و رتبه بندی مصارف ساختمان های اداری یک سازمان و یا چند سازمان مختلف با هم، ایجاد قابلیت تعیین پتانسیل های صرفه جویی در مصرف انرژی، امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی و تعیین میزان صرفه جویی هر یک از اقدامات بهینه سازی برای سازمان‌ها به همراه خواهد داشت.  

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید