تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی در حوزه پژوهش و فناوری  
مدیریت پژوهش وفناوری در صدد ایجاد تمرکز در راهبری فرآیند تجاری سازی و ساخت داخل در سطح شرکت ملی گاز ایران است...
مدیریت پژوهش وفناوری در صدد ایجاد تمرکز در راهبری فرآیند تجاری سازی و ساخت داخل در سطح شرکت ملی گاز ایران است.
سعید پاک سرشت، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع، به نظر می‌رسد بایستی در این بخش تمرکز در راهبری و هم‌افزایی بخش‌های مرتبط در شرکت (از قبیل مرجع تدوین استاندارهای بومی، آزمایشگاه‌های صاحب صلاحیت به عنوان آزمایشگاه مرجع و نهاد صدور گواهینامه کیفیت) بوجود آید که در صورت تحقق این مهم، ریسک ورود کالاهای ایرانی به صنعت گاز که محور اصلی شعار امسال و از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب در این حوزه است، به حداقل خواهد رسید. پاک سرشت با بیان این که حمایت از شرکت های داخلی و دانش بنیان از ارکان اقتصاد مقاومتی است، گفت: این مدیریت با اقدامات فوق الذکر توانسته تا حد زیادی این امر را محقق کند، ضمن این که بر این باوریم که این روند باید همچنان استمرار یابد و با قوت دنبال شود.
 به گفته مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، برگزاری تورهای فناوری متعدد با حضور متخصصان صنعت گاز و سایر اقدامات ترویجی، گسترش همکاری ها با شرکت های دانش بنیان، ایجاد صندوق حمایت مالی به منظور ارائه راهکارهای تامین مالی از برنامه های جاری این مدیریت در برقراری ارتباط بین متقاضیان و عرضه کنندگان محصولات فناورانه در این صنعت است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در باره رویدادی به نام فن بازار و استارتاپ دموی صنعت گاز، گفت: در این دمو که با حضور متقاضیان بخش‌های عملیاتی و عرضه‌کنندگان؛ یعنی شرکت‌های کوچک و بزرگ دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران تشکیل شده و ادامه خواهد داشت، تلاش می‌شود تا ضمن تحریک بخش تقاضا، شرایط برای استفاده از محصولات فناورانه و دانش بنیان تولیدکنندگان ایرانی نیز فراهم شود.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران از جمله مؤلفه های مهم در بکارگیری کالاهای دانش‌بنیان در صنعت گاز را تامین منابع مالی لازم دانست و گفت: امروزه از روش‌های نوینی به این منظور استفاده می‌شود و شرکت‌های سرمایه‌گذار ویژه‌ای به این منظور شکل گرفته‌اند؛ چراکه وظیقه شرکت ملی گاز ایران به عنوان نماینده حاکمیت، فراهم کردن مقدمات لازم یا تسهیل گری در برقراری پیوند بین متقاضی و عرضه کنندگان محصولات فناورانه است.
وی در ادامه اظهار داشت: این همه در حالی است که از سال گذشته تاکنون، تلاش کردیم برخی از تجهیزات، کالاها و مواد اولویت دار صنعت گاز که جزء نیازهای اساسی این صنعت بوده و در واحدهای عملیاتی شرکت، متقاضی داشتند را به سمت تولید داخل و استفاده از توان شرکت های داخلی سوق دهیم. به گفته پاک سرشت، تولید کلدباکس، قطعات و تجهیزات مربوط به توربین گاز، توسعه دانش فنی ساخت کاتالیست های واحد SRU، مصادیقی از تلاش های صورت گرفته از سال گذشته تاکنون در جهت استفاده توان سازندگان داخلی بوده است.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید