هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت نفت (سال 96) 
هشتمین دوره جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت با هدف تجلیل از برترین های این حوزه در تاریخ 8 اسفندماه جاری در منطقه عسلویه برگزار خواهد شد. در این دوره از جشنواره، فرایند ثبت نام و ارائه مستندات متقاضیان صرفاً از طریق سامانه جامع فاوای وزارت نفت (در نشانی اینترنتی http://portal.nioc.ir) انجام خواهد گردید و سامانه مزبور از تاریخ پنج شنبه مورخ 5/11/096 به مدت ده روز در دسترس قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است در جشنواره فوق الذکر، برگزیدگان در زمینه های ”کارشناس پژوهشی برتر“، ”فناور برتر“، ”پژوهشگر برتر“ و همچنین ”پروژه پژوهشی فنی برتر“، ”مرکز پژوهشی برتر“ و ”مدیریت پژوهش و فناوری برتر“ توسط هیئت داوری جشنواره درمعاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت انتخاب خواهند شد. در این خصوص موارد ذیل قابل توجه می باشد:
ضرورت دارد پیش از اقدام به تکمیل فرم ها، دستورالعمل شرکت در جشنواره که در سامانه فوق الذکر بارگزاری شده، به طور دقیق مطالعه گردد. در این دستورالعمل به طور شفاف نحوه ثبت نام و ارائه مستندات لازم برای هر فرم تشریح شده است.
ارائه مستندات مربوط به هر یک از فرم‌ها به‌صورت کامل و دقیق براساس دستورالعمل فوق الذکر الزامی است. بدیهی است به فعالیت‌های فاقد مستندات کامل یا مستندات مغایر با دستورالعمل، امتیازی تعلق نخواهد گرفت و در داوری، امتیاز این گونه موارد کسر خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در حوزه های ”کارشناس پژوهشی برتر“، ”فناور برتر“، ”پژوهشگر برتر“ میبایست شخصاً نسبت به ثبت نام و تکمیل مستندات اقدام نمایند.
به منظور شرکت در حوزه های ”پروژه پژوهشی فنی برتر“ و ”مدیریت پژوهش و فناوری برتر“، ثبت نام می بایست ازطریق شناسه کاربری فردی به تشخیص مدیر/مدیر عامل یا رئیس پژوهش وفناوری شرکت تابعه صورت گیرد. برای این کار لازم است طی نامه ای به این مدیریت، فرد موردنظر معرفی گردد تا فرم پروژه پژوهشی/مدیریت پژوهش و فناوری برای نامبرده فعال گردد.
حذف یا تغییراطلاعات مربوط به هرحوزه فقط از طریق فردی که قبلاً با شناسه کاربری خود نسبت به ثبت آن درسامانه اقدام نموده، امکان پذیر می باشد.
این مدیریت تنها فرم های حوزه فنی را بررسی خواهد کرد و ضرورت دارد موارد مرتبط با حوزه منابع انسانی از طریق مدیریت مربوطه پیگیری گردد (موضوع نامه شماره گ 1/200/143671 مورخ 30/10/96).
پس از پایان مهلت اعلام شده (05/11/096 لغایت 15/11/96)، امکان ثبت نام یا تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت. ضمناً به منظور پاسخگویی به سوالات و ابهامات در این خصوص، مرکز آمار و اطلاع رسانی این مدیریت با شماره تلفن 84875108 معرفی می گردد.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید