کارگاه تخصصی فناوری های فرآورش گاز 
کارگاه تخصصی دو روزه در حوزه تصفیه و فرآورش گاز طبیعی توسط کارشناسان شرکت هلندی نپتا (International NAPTA B.V.) و با هماهنگی مدیریت پژوهش و فناوری و مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25/11/96 در محل سالن کنفرانس طبقه چهارم ساختمان آموزش شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه شکل گیری گفت و شنودهای تخصصی میان کارشناسان ارشد پالایشگاه ها، انستیتوهای تحقیقاتی و مدیریت های پژوهش و فناوری و هماهنگی و نظارت بر تولید جهت ابراز مشکلات و اولویتها در حوزه فرآورش گاز طبیعی و ارائه نظرات و راهکارهای فنی و تخصصی توسط متخصصان شرکت نپتا و در نهایت ایجاد همکاری بود. ...
کارگاه تخصصی دو روزه در حوزه تصفیه و فرآورش گاز طبیعی توسط کارشناسان شرکت هلندی نپتا (International NAPTA B.V.) و با هماهنگی مدیریت پژوهش و فناوری و مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25/11/96 در محل سالن کنفرانس طبقه چهارم ساختمان آموزش شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه شکل گیری گفت و شنودهای تخصصی میان کارشناسان ارشد پالایشگاه ها، انستیتوهای تحقیقاتی و مدیریت های پژوهش و فناوری و هماهنگی و نظارت بر تولید جهت ابراز مشکلات و اولویتها در حوزه فرآورش گاز طبیعی و ارائه نظرات و راهکارهای فنی و تخصصی توسط متخصصان شرکت نپتا و در نهایت ایجاد همکاری بود.
پس از دریافت درخواست همکاری از جانب شرکت نپتا و برگزاری جلسات کارشناسی در همکاری با مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید مقرر گردید اولین کارگاه تخصصی با هدف معرفی آن شرکت و بررسی مشکلات و دغدغه های موجود در حوزه تصفیه و شیرین سازی گاز طبیعی و ارائه راهکارهای مناسب برگزار گردد. روز نخست پیرامون معرفی توانمندیها و سوابق شرکت نپتا در حوزه های SRU، TGT، حذف گازهای اسیدی و مدیریت گازهای فلر، بهینه کاوی (Benchmarking) و غیره و روز دوم حول بیان نقطه نظرات کارشناسان و نمایندگان تمامی پالایشگاه های گاز کشور و انستیتوهای تحقیقاتی و متقابلاً ارائه راهکارهای مناسب توسط متخصصان شرکت نپتا سپری گردید.
در نشست روز دوم مدیرعامل شرکت نپتا همچنین به معرفی دوره های آموزشی قابل ارائه آن شرکت پرداختند و همزمان نمایندگان واحد آموزش شرکت ملی گاز ایران به بیان آموزش های مورد نیاز و دارای جذابیت برای آن مجموعه پرداختند تا درصورت امکان همکاری های بعدی شکل گیرد. همچنین در روز دوم جناب آقای دکتر وطنی به معرفی انستیتو مایع سازی گاز طبیعی و حوزه های کاری آن پرداختند. جناب آقایان دکتر ذوقی، دکتر گنجی و دکتر طاهری از انستیتو فرآورش گاز به ترتیب در مورد موضوعات شیرین سازی گاز، سولفورزدایی و حذف گازهای آلاینده و مدیریت گازهای فلر پرداختند و در ادامه هر بخش، زمینه همکاری مطرح شده توسط طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان کارگاه دو روزه پیشنهادات ذیل از سوی شرکت نپتا ارائه گردید:
• پیشنهاد ارائه دوره های آموزشی در حوزه تصفیه و شیرین سازی گاز
• پیشنهاد همکاری درخصوص اصلاح و بهینه سازی شبیه سازی فرآیند درخصوص پروژه "بررسی و ارائه مشاوره جهت تغییر حلال یکی از واحدهای شیرین سازی پالایشگاه گاز ایلام به حلال پارسی سول به منظور کاهش ترکیبات گوگردی در گاز شیرین شده"
• پیشنهاد همکاری درخصوص بکارگیری روش های نوین در کاهش CO2 و مدیریت گازهای فلر بعنوان اقدام اولویت دار براساس توافقنامه 2020 پاریس برای کاهش گازهای آلاینده • همکاری در جهت توسعه مدل های کسب و کار بمنظور تجاری سازی دانش های فنی کسب شده
• همکاری در زمینه توسعه فرمولاسیون حلال های جدید شیرین سازی بر اساس نیاز پالایشگاه های گاز و تهیه نرم-افزارهای شبیه سازی مرتبط با حلال های فرموله شده • مشاوره در خصوص تغییر حلال های شیرین سازی در پالایشگاه های گاز بر مبنای تغییرات خوراک ورودی
 • تعامل در جهت طراحی واحدهای سولفورزدایی و صحه گذاری روی بسته های دانش فنی کسب شده در فرآیندهای بازیافت گوگرد انستیتو فرآورش گاز
• مشاوره جهت توسعه دانش ساخت کاتالیست های فرآیند SRU
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید