نصب اولين پمپ حرارتي تراكمي مبتني بر موتور گازسوز (GHP) در سطح شركتهاي تابعه ملي گاز ايران توسط شركت گاز خراسان رضوي 

با عنايت به تاكيد اخير مقام عالي وزارت مبني بر استفاده از سيستم سرمايش و گرمايش تراكمي مبتني بر موتور گازسوز (GHP) و با توجه به سياستگذاري و اقدامات انجام پذيرفته توسط امور پژوهش و فناوري شركت گاز خراسان رضوي به منظور كمك به فرهنگ سازي و معرفي تجهيزات و فناوريهاي به روز در جهت مصرف بهينه منابع سوخت و انرژي در سطح كشور، فناوري فوق براي اولين بار در سطح شركتهاي تابعه ملي گاز ايران در يكي از ساختمانهاي اداري مناطق شهر مقدس مشهد در بهمن ماه گذشته راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفت. شايان ذكر است دستگاه GHP مورد اشاره براي ساختمان اداري به مساحت 2000 مترمربع در چهار طبقه انتخاب و نصب گرديده‌است...


با عنايت به تاكيد اخير مقام عالي وزارت مبني بر استفاده از سيستم سرمايش و گرمايش تراكمي مبتني بر موتور گازسوز (GHP) و با توجه به سياستگذاري و اقدامات انجام پذيرفته توسط امور پژوهش و فناوري شركت گاز خراسان رضوي به منظور كمك به فرهنگ سازي و معرفي تجهيزات و فناوريهاي به روز در جهت مصرف بهينه منابع سوخت و انرژي در سطح كشور، فناوري فوق براي اولين بار در سطح شركتهاي تابعه ملي گاز ايران در يكي از ساختمانهاي اداري مناطق شهر مقدس مشهد در بهمن ماه گذشته راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفت. شايان ذكر است دستگاه GHP مورد اشاره براي ساختمان اداري به مساحت 2000 مترمربع در چهار طبقه انتخاب و نصب گرديده‌است.
گفتني است اساس عملكرد فناوري (GHP)، ايجاد چرخه پمپ حرارتي و نهايتاً كمك به تغيير فاز مبرد با انرژي كسب شده از یک موتور احتراق داخلی گاز سوز مي‌باشد. نظر به مزایای بارز چنين فناوري در مقایسه با پمپ حرارتی الکتریکی مشابه، از جمله بازدهي بالا، كاهش هزينه كلي مصرف انرژي با توجه به وجود منابع گازی در کشور (حدود 70 درصد كمتر)، كاهش بار اضافی شبکه برق رسانی، كاهش تقريبي گازهاي گلخانه‌اي به ميزان 40 درصد و ايجاد دماي مطلوب و يكنواخت در زمان كوتاهتر در محيط، اميد است استفاده از چنين تجهيزاتي در سياستگذاريهاي كلان انرژي و محيط زيست كشور مورد توجه و اثر بيشتر قرار گيرد

 
عكس هاي مرتبط :
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید