اطلاعیه نحوه حمایت از نویسندگان مقالات مربوط به کنفرانس علمی-پژوهشی IGRC 2017 
به اطلاع همکاران محترم شرکت می رساند پیرو فراخوان قبلی صورت گرفته از سوی مدیریت پژوهش و فناوری در خصوص کنفرانس علمی-پژوهشی IGRC 2017 -که در خرداد ماه 96 در برزیل برگزار می گردد، خوشبختانه بخش قابل توجهی از خلاصه مقالات واصل شده به دبیرخانه این کنفرانس از کشورمان بوده به نحوی که 127 مورد از خلاصه این مقالات که توسط همکاران این شرکت تهیه شده، در اولین مرحله ارزیابی مورد پذیرش قرار گرفته اند. در این راستا دبیرخانه کنفرانس مذکور از نویسندگان منتخب مقالات درخواست نموده که مقاله کامل خود را برای ارزیابی نهایی ارسال نمایند.
از همکارانی که خلاصه مقاله آنها پذیرفته شده و بر اساس دستورالعمل حمایت از تالیف کتب و مقالات علمی (مصوبه شماره گ./دب./392-16308 مورخ 7/9/91 هیات مدیره محترم شرکت) متقاضی دریافت حمایت شرکت در خصوص ارائه مقاله/مقالات خود در کنفرانس هستند، درخواست می شود حداکثر تا تاریخ 2/11/95 متن کامل مقاله خود را در قالب فرم اخذ مجوز انتشار مقالات (که در بخش فرم دستورالعمل ها و فرم های پایگاه اطلاع رسانی مدیریت پژوهش و فناوری به نشانی http://research.nigc.ir در دسترس می باشد) جهت طرح و بررسی در کارگروه تولید منابع علمی و اطلاع رسانی به این مدیریت ارسال نمایند. بدیهی است پس از انجام ارزیابی های لازم، مقالات مشمول حمایت جهت ارائه در کنفرانس IGRC 2017 اعلام خواهند شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 84875106 تماس حاصل نمایید.
 
به اطلاع همکاران محترم شرکت می رساند پیرو فراخوان قبلی صورت گرفته از سوی مدیریت پژوهش و فناوری در خصوص کنفرانس علمی-پژوهشی IGRC 2017 -که در خرداد ماه 96 در برزیل برگزار می گردد، خوشبختانه بخش قابل توجهی از خلاصه مقالات واصل شده به دبیرخانه این کنفرانس از کشورمان بوده به نحوی که 127 مورد از خلاصه این مقالات که توسط همکاران این شرکت تهیه شده، در اولین مرحله ارزیابی مورد پذیرش قرار گرفته اند. در این راستا دبیرخانه کنفرانس مذکور از نویسندگان منتخب مقالات درخواست نموده که مقاله کامل خود را برای ارزیابی نهایی ارسال نمایند.
از همکارانی که خلاصه مقاله آنها پذیرفته شده و بر اساس دستورالعمل حمایت از تالیف کتب و مقالات علمی (مصوبه شماره گ./دب./392-16308 مورخ 7/9/91 هیات مدیره محترم شرکت) متقاضی دریافت حمایت شرکت در خصوص ارائه مقاله/مقالات خود در کنفرانس هستند، درخواست می شود حداکثر تا تاریخ 2/11/95 متن کامل مقاله خود را در قالب فرم اخذ مجوز انتشار مقالات (که در بخش فرم دستورالعمل ها و فرم های پایگاه اطلاع رسانی مدیریت پژوهش و فناوری به نشانی http://research.nigc.ir در دسترس می باشد) جهت طرح و بررسی در کارگروه تولید منابع علمی و اطلاع رسانی به این مدیریت ارسال نمایند. بدیهی است پس از انجام ارزیابی های لازم، مقالات مشمول حمایت جهت ارائه در کنفرانس IGRC 2017 اعلام خواهند شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 84875106 تماس حاصل نمایید.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید