دومين همايش تقدير از برترين هاي مديريت دانش شركت گاز خراسان رضوي 

دومين همايش تقدير از برترين هاي مديريت دانش شركت گاز خراسان رضوي بصورت همزمان با همايش تقدير از برترين هاي نظام پيشنهادها و طرح تكريم ارباب رجوع با حضور مديرعامل، حبيب ا.... صادقي، اعضاي هيئت مديره و جمع كثيري از همكاران شركت در روز شنبه مورخ 4/11/93 در محل سالن اجتماعات ساختمان مركزي برگزار گرديد. در ابتداي همايش ضمن تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، خوشامدگويي و پخش كليپ مديريت دانش شركت گاز خراسان رضوي و دستاوردهاي آن، ابياتي از شعر تامل بر انگيز مرحوم مجتبي كاشاني با موضوعيت لزوم انديشه و تفكر و بكار بستن دانش سايرين در كشف و پيشبرد قوانين حاكم بر جهان، توسط شكوفه ابريشمي، كارشناس مديريت دانش، ارائه گرديد...


دومين همايش تقدير از برترين هاي مديريت دانش شركت گاز خراسان رضوي بصورت همزمان با همايش تقدير از برترين هاي نظام پيشنهادها و طرح تكريم ارباب رجوع با حضور مديرعامل، حبيب ا.... صادقي، اعضاي هيئت مديره و جمع كثيري از همكاران شركت در روز شنبه مورخ 4/11/93 در محل سالن اجتماعات ساختمان مركزي برگزار گرديد. در ابتداي همايش ضمن تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، خوشامدگويي و پخش كليپ مديريت دانش شركت گاز خراسان رضوي و دستاوردهاي آن، ابياتي از شعر تامل بر انگيز مرحوم مجتبي كاشاني با موضوعيت لزوم انديشه و تفكر و بكار بستن دانش سايرين در كشف و پيشبرد قوانين حاكم بر جهان، توسط شكوفه ابريشمي، كارشناس مديريت دانش، ارائه گرديد.

در ادامه برنامه، آقاي دكتر مختاري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم رضوي، به ايراد سخنان كليدي در حوزه مديريت دانش، مديريت مشاركتي و اصول مشتري مداري پرداخت. وي در ابتدا به مبحث حسابداري سرمايه هاي انساني در سازمان ها پرداخت و ثبت تجربيات و درس آموخته هاي بازنشستگان را يكي از رويكردهاي موثر در رشد و تعالي سازمان ها معرفي نمود. همچنين يكي از چالش هاي موجود در پياده سازي مديريت دانش و سيستم هاي مشاركتي را جنبه هاي فرهنگي و تفاوت در ويژگي هاي رفتاري افراد از نقطه نظر برون گرايي (Chicken Man) و درون گرايي (Fish Man) مطرح كرد. پس از آن ميراحمد حسينيون(دبيرنظام پيشنهادها) و حميده شيخاني(مديردانش) به ارائه گزارش مختصري از اقدامات نظام پيشنهادها و دفتر مديريت دانش پرداختند. در اين راستا، مدير دانش شركت گاز خراسان رضوي، ضمن ارائه گزارشي از اقدامات دفتر مديريت دانش، به انجمن هاي خبرگي مصوب، دستاوردها و جوايز كسب شده اين دفتر در محورهای هشت گانه جایزه جهانی سازمان هاي دانشی برتر در سال 2011 و كسب رتبه نخست و تنديس زرين جايزه ملي مديريت دانش در سال 1392 و جايگاه مديريت دانش شركت گاز خراسان رضوي در كشور و وزارت نفت اشاره نمود. در بخش پاياني همايش از برترين هاي مديريت دانش در چهار حوزه ارزياب دانشي برتر، پاسخگوي دانشي برتر، دانشكار برتر و ارائه دهنده دانش برتر به ترتيب آقايان مهندس خاني، مهندس سريخاني، مهندس نارويي، مهندس شالچي، مهندس رزازيان، مهندس مطلب نيا و مهندس عليرضازاده تقدير بعمل آمد

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید