تعویق میزبانی کنفرانس علمی پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز IGRC توسط ایران از سال 2020 به سال 2023  
متعاقب درخواست مطرح شده  از سوی اتحادیه بین المللی گاز (IGU)  مبنی بر تعویق میزبانی کنفرانس IGRC2020 در سال 1399توسط شرکت ملی گاز ایران و پس از بررسی جوانب مختلف این موضوع در کمیته ملی کنفرانس در سطح شرکت، با این پیشنهادموافقت و مقرر شد میزبانی کنفرانس مذکور توسط ایران به سال 2023 موکول شود. این تصمیم همچنین در جلسه اخیر کمیته اجرایی IGU که در مورخ 2 آبان ماه جاری در شهر ونیز ایتالیا برگزار شد به تصویب رسید.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید