فراخوان پژوهشی شرکت پالایش گاز ایلام-سال 97 (شماره یک) 

شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اجرای دو پروژه پژوهشی ذیل را با مشخصات ذیل به مجری واجد شرایط از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارای مجوز فعالیت پژوهشی ازمراجع قانونی ذیصلاح واگذار نماید.

 1-      ارزیابی تلفات ترانسفورماتورهای پالایشگاه ناشی از حضور هارمونیکها در شبکه داخلی  (RFP)

هدف:

هدف این پروژه اندازه گیری هارمونیک های وارد شده به ترانسفورماتور و اندازه گیری میزان تلفات ترانسفورماتور ها و تأثیر هارمونیک ها بر میزان این تلفات همچنین تأثیر آن بر روی بخش های مختلف از جمله انواع عایق های ترانسفورماتور می باشد. در پایان این پروژه انتظار می رود پس از معرفی راهکارهای کاهش تأثیر هارمونیک ها ، بهترین راهکار پیشنهاد گردد. به بیان خلاصه نتایج حاصل از انجام این پروژه می تواند میزان هارمونیک وارد شده به ترانسفورماتورها و اثرات آنها را مشخص کرده و بهره بردار را از وضعیت ترانسفورماتور آگاه نماید و همچنین از آسیب دیدن احتمالی ترانسفورماتور جلوگیری نماید.

اهمّ خدمات مورد نیاز:

 •  مطالعه شبکه الکتریکی پالایشگاه
 •   برداشت اطلاعات میدانی 
 •   شبیه سازی ترانسفورماتور ها
 •   ارائه گزارش وضعیت ترانسفورماتور ناشی از حضور هارمونیک و میزان تلفات ناشی از هارمونیک

 

2-      بهینه سازی راندمان مبدل خنک کننده الکتروموتور های واحد کمپرسور  (RFP)

هدف:

دمای بالای هوای محیط پالایشگاه باعث گردیده سیستم خنک کاری الکتروموتورهای کمپرسور نزدیک به نقطه تریپ تجهیز باشد و کارکرد این تجهیز در نقطه مرزی حفاظت می تواند ناپایداری را برای این تجهیز به همراه داشته باشد . علاوه بر آن در صورت خاموش شدن فن های خنک کننده هر چند لحظات کوتاه دمای آن از حد مجاز گذشته و باعث کاهش تولید شده و می تواند به عایق های الکتریکی الکتروموتور آسیب برساند. لذا بهبود خنک کاری این تجهیز ضروری به نظر می رسد ولی در این بین روش بهسازی آن مشخص نیست و از بین روشهای بهسازی باید بهترین روش با بالاترین ضریب تأثیر انتخاب شود ، در این پروژه هدف بررسی تمامی موضوعات دخیل در این فرآیند و معرفی نقاط ضعف و اشکالات سیستم خنک کاری موجود ،معرفی انواع راهکارهای ممکن و انتخاب بهترین راهکار بهبود وضعیت موجود است

اهمّ خدمات مورد نیاز:

 •  مطالعه و جمع آوری اطلاعات ( اطلاعات موجود در اسناد تجهیز و اطلاعات روزانه دما در تجهیز که ثبت گردیده در اختیار مجری قرار میگیرد)
 •  مطالعه و شبیه سازی وضعیت موجود و استخراج چالشها
 •  تحلیل و بهینه سازی
 •  ارائه راهکار و تدوین گزارش نهایی

 

3-      بازنگری طراحی مجموعه زباله سوز و اجکتور واحد بازیافت گوگرد جهت رفع مشکل دمای پایین   (RFP)

هدف:

 در حال حاضر با وجود اینکه خوراک ورودی واحدهای بازیافت گوگرد در حد 80 درصد ظرفیت نرمال می باشد. در بخش زباله سوز دما از حد پایین مجاز (TALL-5090) که 540 درجه می باشد پایین تر است. به طوری که حتی در پاره ای مواقع دمای زباله سوز به حد 540 درجه سانتیگراد می رسد. به همین دلیل افزایش خوراک واحد عملا غیر ممکن می باشد. این دمای پایین از عوامل موثر در پایین آمدن مکش موثر می باشد به طوری که مشکلاتی در زمینه اجکتور مربوط به مخزن گوگرد ایجاد شده است به طوری که کارایی اجکتور کاملا پایین آمده و بسیاری از گازهای مخزن گوگرد به جای اینکه به سمت زباله سوز فرستاده شود از مخزن گوگرد به اتمسفر ونت می شود و باعث مشکلات محیط زسیستی و ایمنی محیط کار شده است.

اهمّ خدمات مورد نیاز:

 • بررسی کامل محفظه احتراق زباله سوز شامل: ساختمان برنر، مسیر گاز سوخت، دمپر و کانال هوا، میزان فشار و فلوی گاز سوخت عبوری، فلوی هوای ورودی و رژیم جریان آنمیزان فشار و فلوی عبوری گاز اسیدی
 • انجام مدل سازی و شبیه سازی در شرایط طراحی و موجود برای حالت های گاز سوخت و گاز اسیدی
 • مشخص نمودن مواردی که عامل پایین بودن دما می باشد.
 • پیشنهاد راهکارهای عملیاتی مناسب به طوری که هر راهکاری کاملا مدل سازی شده باشد.
 • بررسی مرتبط بودن مشکل اجکتور با دمای پایین زباله سوز
 • پیشنهاد جهت رفع مشکل اجکتور درصورتی که مشکل اجکتور به زباله سوز مرتبط نباشد. پیشنهاد باید مبتنی بر یک مدل سازی باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی:

 •  سوابق تیم اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان
 •  مستندات موجود مربوط به تشویق نامه ها و رضایت نامه های کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت کار ، کفایت نفرات کلیدی ، تحقق اهداف و رعایت برنامه زمانبندی

 

معیارهای ارزیابی:

مهمترین معیارهای مورد نظر این شرکت در فرایند ارزیابی پیشنهادهای دریافتی به شرح ذیل می باشد:

 • سوابق علمی و تجربیات مجری و همکاران در زمینه فراخوان و پیش بینی تخصص های مورد نیاز        
 •  ساختار پروپوزال، درک مفاهیم (شرح مشکل، شرح کار، نتایج) و تناسب اقدامات پیشنهادی               
 •  امکانات، اعتبار و تجهیزات سازمان مجری (گزینه های فنی و اجرایی)                                        
 •  برنامه زمانبندی و تناسب برنامه زمانی اعلامی با حجم کار                                                       

لذا از کلیه مجریان واجد شرایط که توانایی انجام این پروژه را دارند دعوت می شودفرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 15/06/1397 به نشانی ذیل ارسال نموده و همزمان طی مکاتبه ای با واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسید پستی را قبل از اتمام مهلت یاد شده به شماره 08432912091 فکس نمایند.

نشانی پستی: استان ایلام- چوار - شرکت پالایش گاز ایلام - دپارتمان پژوهش و فناوری- صندوق پستی 144-69361 

تلفن تماس :   08432912090 و فاکس :08432912091

ایمیل R&D@ nigc-igtc.ir:  

جهت تسریع در روند بررسی پیشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذیل برای ارسال پیشنهادات الزامی بوده و عدم رعایت این الزامات توسط پیشنهاد دهنده موجب سلب مسئولیت این شرکت از بررسی پیشنهادات خواهد گردید.

 •  تمام صفحات فرمهای تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی مهر و امضا گردیده و در پاکت دربسته ارسال گردد .
 •  روی پاکتها عنوان کامل پروژه، نام مرکز پژوهشی و نام مجری ذکر گردد.
 •  کلیه قسمتهای فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی باید به نحو مناسبی تکمیل گردیده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بدیهی است فرمهای ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقیق و ... از روند بررسی حذف خواهند گردید و مسئولیت هرگونه نقص یا اشتباه در محاسبه هرینه های پروژه (اعم از هزینه های پرسنلی، بیمه، مالیات، بالاسری، مسافرت های ضروری و... ) بر عهده تکمیل کننده فرم می باشد.
 •  از تغییر شکل فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی خودداری گردد.
 •   این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ارسالی و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه مختار می باشد.
 •  هیچگونه تعهدی برای این شرکت بابت هزینه تدوین پیشنهاد پروژه یا سایر هزینه های جانبی، وجود نخواهد داشت.
 •  در صورت نیاز و درخواست این شرکت، پیشنهاد دهندگان می بایست جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد در این شرکت حضور یابند.
 •  عنوان پیشنهادات ارسالی باید با عنوان اعلام شده در فراخوان یکی باشد.

 

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

فراخوان پژوهشي