فراخوان پژوهشی شرکت پالایش گاز ایلام-سال 98 

شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اجرای  پروژه های پژوهشی ذیل را با مشخصات ذیل به مجری واجد شرایط از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارای مجوز فعالیت پژوهشی ازمراجع قانونی ذیصلاح واگذار نماید.
1-       کارسنجی و برآورد نیروی انسانی شرکت پالایش گاز ایلام با رویکرد بهره وری  (RFP) 
2-       طراحی و تدوین مدل شایستگی برای مدیران شرکت پالایش گاز ایلام  (RFP)
3-       طراحی نظام ارتباطات سازمانی و سنجش اثربخشی کانال های ارتباطی و ارائه راهکارهای بهبود   (RFP)
4-       بازمهندسی و مدیریت فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شرکت پالایش گاز ایلام    (RFP)
 
 
مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی:
 •  سوابق تیم اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان
 •  مستندات موجود مربوط به تشویق نامه ها و رضایت نامه های کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت کار ، کفایت نفرات کلیدی ، تحقق اهداف و رعایت برنامه زمانبندی
 
معیارهای ارزیابی:
مهمترین معیارهای مورد نظر این شرکت در فرایند ارزیابی پیشنهادهای دریافتی به شرح ذیل می باشد:
 • سوابق علمی و تجربیات مجری و همکاران در زمینه فراخوان و پیش بینی تخصص های مورد نیاز        
 •  ساختار پروپوزال، درک مفاهیم (شرح مشکل، شرح کار، نتایج) و تناسب اقدامات پیشنهادی               
 •  امکانات، اعتبار و تجهیزات سازمان مجری (گزینه های فنی و اجرایی)                                        
 •  برنامه زمانبندی و تناسب برنامه زمانی اعلامی با حجم کار                                                       
 
لذا از کلیه مجریان واجد شرایط که توانایی انجام این پروژه را دارند دعوت می شود فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 25/02/1398 به نشانی ذیل ارسال نموده و همزمان طی مکاتبه ای با واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسید پستی را قبل از اتمام مهلت یاد شده به شماره 08432912091 فکس نمایند.

نشانی پستی: استان ایلام- چوار - شرکت پالایش گاز ایلام - دپارتمان پژوهش و فناوری- صندوق پستی 144-69361
 
تلفن تماس :   08432912090 و فاکس :08432912091
ایمیل R&D@ nigc-igtc.ir:  

جهت تسریع در روند بررسی پیشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذیل برای ارسال پیشنهادات الزامی بوده و عدم رعایت این الزامات توسط پیشنهاد دهنده موجب سلب مسئولیت این شرکت از بررسی پیشنهادات خواهد گردید
.
 •  تمام صفحات فرمهای تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی مهر و امضا گردیده و در پاکت دربسته ارسال گردد .
 •  روی پاکتها عنوان کامل پروژه، نام مرکز پژوهشی و نام مجری ذکر گردد.
 •  کلیه قسمتهای فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی باید به نحو مناسبی تکمیل گردیده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بدیهی است فرمهای ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقیق و ... از روند بررسی حذف خواهند گردید و مسئولیت هرگونه نقص یا اشتباه در محاسبه هرینه های پروژه (اعم از هزینه های پرسنلی، بیمه، مالیات، بالاسری، مسافرت های ضروری و... ) بر عهده تکمیل کننده فرم می باشد.
 •  از تغییر شکل فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی خودداری گردد.
 •  این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ارسالی و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه مختار می باشد.
 •  هیچگونه تعهدی برای این شرکت بابت هزینه تدوین پیشنهاد پروژه یا سایر هزینه های جانبی، وجود نخواهد داشت.
 •  در صورت نیاز و درخواست این شرکت، پیشنهاد دهندگان می بایست جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد در این شرکت حضور یابند.
 •  عنوان پیشنهادات ارسالی باید با عنوان اعلام شده در فراخوان یکی باشد.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

فراخوان پژوهشي