فراخوان پژوهشی شرکت پالایش گاز ایلام-سال 97 (شماره دو) 

شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اجرای دو پروژه پژوهشی با مشخصات ذیل را به مجری واجد شرایط از دانشگاهها و مراکز پژوهشی دارای مجوز فعالیت پژوهشی ازمراجع قانونی ذیصلاح واگذار نماید.

1) موضوع
 شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسکهای نواحی فرآیندی و غیر فرآیندی پالایشگاه گاز ایلام با روشRFP-HAZID
خلاصه و ضرورت انجام پروژه:
با توجه به مخاطرات ایمنی، بهداشتی، ارگونومیکی، الکتریکی، انسانی و امنیتی و ... در صنایع مختلف، شناسایی و اولویت بندی مخاطرات اصلی که امکان اثرگذاری بر روی کارکنان، محیط زیست، دارایی­ها و اثرات جانبی بر روی تجهیزات را دارند یک ضرورت می­باشد. علی‏رغم کلیه تلاش‏ها در صنایع مختلف جهت کاهش تعداد حوادث نامطلوب، همواره وقایع زیادی جوامع صنعتی را تهدید می­کنند. این وقایع اغلب مسبب خسارات زیادی به محیط زیست، تجهیزات و حتی در برخی موارد، مرگ و میر و از کارافتادگی نیروی انسانی و مردم هستند. بنابراین، پیش بینی این گونه حوادث محتمل و برنامه ریزی برای جلوگیری از وقوع آنها امری ضروری می باشد. لذا برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، استفاده از یک روش سیستماتیک و ساختاریافته برای شناسایی مخاطرات پنهان موجود در واحدهای صنعتی و اجرای اصلاحات مربوطه ضروری است. در همین راستا بکارگیری روش های سیستماتیک برای شناسایی مخاطرات نظیر HAZID به عنوان راهکاری موثر برای پیشگیری از بروز خطرات مختلف و کاهش پیامدهای ناگوار ناشی از بروز حوادث در واحدهای صنعتی توصیه شده است.
اهمّ خدمات مورد نیاز:
اهم خدمات مورد نیاز در این پروژه به شرح ذیل می باشد:
 •  بررسی استانداردهای موجود در زمینه ارزیابی مخاطرات
 •  بازدید میدانی و بررسی و جمع آوری اطلاعات و سوابق
 •  دریافت نتایج پیشین شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و بررسی آنها؛ (مطالعات HAZOP،JHA و شناسایی خطرات سالانه که در شرکت موجود است)
 • بررسی حوادث و شبه حوادث روی داده در شرکت
 •  بررسی نتایج اندازه گیری دوره‌ای عوامل زیان‌آور محیط کار و نتایج خوداظهاری زیست محیطی و گزارشات آزمایشکاه معتمد
 •  تهیه فهرست مخاطرات شناسایی شده بر اساس مستند و یا گزارش استاندارد
 • تهیه گزارش Pre-HAZID شامل ابعاد مختلف خطر (ایمنی، بهداشتی، ارگونومیکی، الکتریکی، انسانی و امنیتی و ...)
 •  ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی بر اساس اولویت بندی درجه اهمیت مخاطرات شناسایی شده
 •  ارائه گزارش نهایی.
 
2) موضوع
شبیه سازی، تحلیل خرابی و بررسی علل شکست پره های توربو اکسپندر - RFP
خلاصه و ضرورت انجام پروژه:
مطالعه عملکرد توربو اکسپندر و بررسی سوابق خرابی این تجهیز در شرکت پالایش گاز ایلام با توجه به شکست ناگهانی پره­ها برای چندمین بار و از سرویس خارج شدن واحد مربوطه یک ضرورت عملیاتی می باشد. بدیهی است که بروز این اتفاق موجب تحمیل زمان، هزینه نیروی انسانی، هزینه تعویض و از همه مهمتر هزینه عدم تولید می گردد. لذا به منظور بررسی و مطالعه موضوع در نظر است در این پژوهش پس از مطالعه میدانی و انجام شبیه سازی، عوامل شکست پره ها شناسایی شده و در پایان راهکارهای مناسب عملیاتی جهت جلوگیری از وقوع شکست مجدد پره ها و نیز پیدا نمودن عوامل ایجاد ارتعاش بالا و همچنین کنترل ارتعاشات شدید توربواکسپندر در شرایط مختلف عملیاتی ارائه گردد.
اهمّ خدمات مورد نیاز:
اهمّ خدمات مورد نیاز در این پروژه به شرح ذیل خواهد بود:
 • مطالعه عملکرد توربو اکسپندر و بررسی سوابق تحلیل خرابی مشابه
 • تهیه هندسه پره­های توربو اکسپندر و دامنه محاسباتی متناسب با عملکرد آن
 • شبیه سازی جریان عبوری از پره­ها بروش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) جهت بدست آوردن توزیع نیروهای آیرودینامیکی در نقاط حساس هندسه پره(اعمال شرایط واقعی از جمله دما، فشار و ... از نظر فرآیندی)
 • در شبیه سازی دماهای مختلف در ورودی اکسپندر در نظر گرفته شود از جمله( 28- ، 20- ، 0 ، 10 و 20) سلسیوس
 • تعیین حد مجاز آب در ورودی اکسپندر
 • تعیین کمترین و بیشترین حد مجاز جریان در ورودی اکسپندر
 •  آنالیز مودال پره جهت یافتن فرکانسهای طبیعی هندسه بهمراه تعیین جنس پره
 •  آنالیز هارمونیک پره بروش المان محدود (FEM) جهت بررسی عوامل رزونانس احتمالی در عملکرد پره و تعیین توزیع تنش ناشی از مجموعه نیروهای آیرودینامیکی و دینامیکی وارده بر پره
 •  انجام تستهای تکمیلی بروشهای متالوگرافی و SEM جهت تضمین نتایج عددی و تعیین علت نهایی شکست که میتواند ناشی از شرایط فرآیندی یا پدیده خستگی و ... باشد.
 •  ارائه راهکار جهت جلوگیری از رخداد شکست مجدد و نیز پیدا نمودن عوامل ایجاد ارتعاش بالا و همچنین کنترل ارتعاشات شدید توربواکسپندر در شرایط مختلف عملیاتی
 
 
مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی:
 • سوابق تیم اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان
 •  مستندات موجود مربوط به تشویق نامه ها و رضایت نامه های کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت کار ، کفایت نفرات کلیدی ، تحقق اهداف و رعایت برنامه زمانبندی
 
معیارهای ارزیابی:
مهمترین معیارهای مورد نظر در فرایند ارزیابی پیشنهادهای دریافتی به شرح ذیل می باشد: 
 •  سوابق علمی و تجربیات مجری و همکاران در زمینه فراخوان و پیش بینی تخصص های مورد نیاز        
 •  ساختار پروپوزال، درک مفاهیم (شرح مشکل، شرح کار، نتایج) و تناسب اقدامات پیشنهادی               
 • امکانات، اعتبار و تجهیزات سازمان مجری (گزینه های فنی و اجرایی)                                         
 •  برنامه زمانبندی و تناسب برنامه زمانی اعلامی با حجم کار                                                       
 
لذا از کلیه مجریان واجد شرایط که توانایی انجام این پروژه را دارند دعوت می شود فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی پیوست را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 30/07/1397 به نشانی ذیل ارسال نموده و همزمان طی مکاتبه ای با واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسید پستی را قبل از اتمام مهلت یاد شده به شماره 08432912091 فکس نمایند.
نشانی پستی: استان ایلام- چوار - شرکت پالایش گاز ایلام - دپارتمان پژوهش و فناوری-  صندوق پستی  144-69361 
تلفن تماس :   08432912090 و فاکس :08432912091
ایمیل : R&D@nigc-igtc.ir
 
جهت تسریع در روند بررسی پیشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذیل برای ارسال پیشنهادات الزامی بوده و عدم رعایت این الزامات توسط پیشنهاد دهنده موجب سلب مسئولیت این شرکت از بررسی پیشنهادات خواهد گردید.
 • تمام صفحات فرمهای تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی مهر و امضا گردیده و در پاکت دربسته ارسال گردد .
 • روی پاکتها عنوان کامل پروژه، نام مرکز پژوهشی و نام مجری ذکر گردد.
 •  کلیه قسمتهای فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی باید به نحو مناسبی تکمیل گردیده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بدیهی است فرمهای ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقیق و ... از روند بررسی حذف خواهند گردید و مسئولیت هرگونه نقص یا اشتباه در محاسبه هرینه های پروژه (اعم از هزینه های پرسنلی، بیمه، مالیات، بالاسری، مسافرت های ضروری و... ) بر عهده تکمیل کننده فرم می باشد.
 • از تغییر شکل فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی خودداری گردد.
 • این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ارسالی و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه مختار می باشد.
 • هیچگونه تعهدی برای این شرکت بابت هزینه تدوین پیشنهاد پروژه یا سایر هزینه های جانبی، وجود نخواهد داشت.
 • در صورت نیاز و درخواست این شرکت، پیشنهاد دهندگان می بایست جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد در این شرکت حضور یابند.
 • عنوان پیشنهادات ارسالی باید با عنوان اعلام شده در فراخوان یکی باشد.
 
 
پژوهش و فناوری
شرکت پالایش گاز ایلام
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

فراخوان پژوهشي