فراخوان پژوهشی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی - سال 96 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه های پژوهشی ذیل را مطابق نظامنامه جدید پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت به مجری (قطب های پژوهشی) واجد شرایط از دانشگاهها و مراکز پژوهشی دارای مجوز فعالیت پژوهشی ازمراجع قانونی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت) که گواهی نامه قطب پژوهشی در زمینه مورد نظر را از دبیر خانه شورای عالی قطبهای پژوهشی وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نماید.


 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

فراخوان پژوهشي