آرشيو اخبار
فراخوان حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي (ستاد و شركتهاي تابعه) 

بدين وسيله به اطلاع اساتيد محترم و دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاههاي سراسر كشور مي رساند، شركت ملي گاز ايران مطابق با آيين نامه هاي جاري از پايان نامه هاي مقاطع فوق الذكر تحت عناوين ذيل حمايت مالي مي نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود موضوعات منتخب خود را در قالب فرم "درخواست حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي" كه در بخش دستورالعمل ها و فرم هاي اين سايت موجود مي باشد تكميل و همراه با نامه معرفي استاد راهنما و تاييديه تحصيلات تكميلي به آدرس تهران، ميدان هفت تير ، خيابان شهيد مفتح جنوبي، خيابان شهيد شيرودي، پلاك 10 ارسال نمايند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 81315654- 021 و 81315643-021 تماس حاصل نمايند.

 

... ادامه مطلب

(تاريخ انتشار: 10/07/88)

 


بدين وسيله به اطلاع اساتيد محترم و دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاههاي سراسر كشور مي رساند، شركت ملي گاز ايران مطابق با آيين نامه هاي جاري از پايان نامه هاي مقاطع فوق الذكر تحت عناوين ذيل حمايت مالي مي نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود موضوعات منتخب خود را در قالب فرم "درخواست حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي" كه در بخش دستورالعمل ها و فرم هاي اين سايت موجود مي باشد تكميل و همراه با نامه معرفي استاد راهنما و تاييديه تحصيلات تكميلي به آدرس تهران، ميدان هفت تير، خيابان شهيد مفتح جنوبي، خيابان شهيد شيرودي، پلاك 10 ارسال نمايند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 81315654-021 و 81315643-021 تماس حاصل نمايند.

 

ضمنا" رعايت نكات زير ضروري مي باشد:

• تاريخ ارائه پرسشنامه نبايد بيش از 2 ماه از تاييديه تحصيلات تكميلي گذشته باشد.

• در خصوص زمينه هاي فرآيند/پالايش، بهداشت، ايمني و محيط زيست و مهندسي صنايع/مديريت اجرايي/ منابع انساني مربوط به مديريت پژوهش و فناوري تا اتمام موضوعات فهرست مذكور، عناوين ديگري تحت حمايت قرار نمي گيرد. ولي در زمينه هاي انتقال، فناوري ها ي نو، حفاظت صنعتي موضوعات ديگر مرتبط با صنعت گاز نيز قابل حمايت مي باشند.

• درخواستهاي مرتبط با عناوين شركتهاي تابعه براي امور پژوهش آن شركتها ارسال گردد. 

• جهت هماهنگي و انتخاب موضوعات پايان نامه هاي مرتبط با منابع انساني، به وب سايت "http://edari.nigc.ir/pajouhesh"  مراجعه گردد.

• تكميل فرم پرسشنامه وارسال آن به مديريت پژوهش و فناوري، تعهدي را ايجاد نمي كند و اين مديريت در پذيرش يا رد پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مختار است.

 

 

مديريت پژوهش و فناوري

امور پژوهش ، توسعه و فناوري

 

 

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید