تماس با مسئولين
تماس با مدیر و مسئولین واحدهای زیر مجموعه مدیریت پژوهش و فناوری 

نام و نام خانوادگی

مسؤولیت

تلفن تماس

پست الکترونیک

دکتر سعید پاک سرشت

مدیر پژوهش و فناوری

84875100-2

pakseresht@nigc.ir

مهندس بیژن اوچانی

مشاور مدیر پژوهش و فناوری

-

ochani@nigc.ir

مهندس حمید بنیاد

رئیس امور پژوهش، توسعه و فناوری

16-84875114

bonyad@nigc.ir

مهندس فرهاد پروند

رئیس امور تدوین استانداردها

18-84875117

parvand@nigc.ir

مهندس داود خالصی

رئیس مرکز مرجع ملی کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری گاز طبیعی 84875052

khalesi@nigc.ir

آقای احمد باقری

رئیس برنامه ریزی و کنترل طرح ها 84875112-13 bagheri_a@nigc.ir

مهندس سید امیراحمد
 فارغ زاده

رئیس آزمایشگاه صنعتی - fareghzadeh@nigc.ir

مهندس نادر رضائیان

رئیس سیاستگذاری فناوری 84875109-10 rezaeen@nigc.ir

مهندس هدایت امیدوار

رئیس امور ارتباطات با مراکز و مجامع علمی پژوهشی 84875106 omidvar@nigc.ir

مهندس مصطفی سپهریان

رئیس مرکز آمار و اطلاع رسانی و مسئول دبیرخانه اتحادیه بین المللی گاز 84875107 sepehrian@nigc.ir

مهندس اعظم مینابی

مجری طرح های توسعه پالایش گاز 84875047 minabi@nigc.ir

نشانی ساختمان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پایین تر از خیابان ایتالیا، پلاک 4


 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید