واحدهاي زير مجموعه
ساختار سازمانی مدیریت پژوهش و فناوری 

ساختار سازمانی مدیریت پژوهش و فناوری همانگونه که در شکل ملاحظه می شود، از شش واحد زیر مجموعه به شرح زیر تشکیل شده است:1384/12/28 يكشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما