مقالات علمي تخصصي
مقالات علمي تخصصي 

به اطلاع كاربران محترم مي رساند كليه مقالات علمي تخصصي از طريق سامانه جامع اطلاعات پژوهش و فناوري به نشاني http://resinfo.nigc.ir در دسترس مي باشد.

 

براي دسترسي به مقالات تخصصي همكاران صنعت گاز به صورت زير اقدام نماييد:

1. به سامانه جامع اطلاعات پژوهشي شركت ملي گاز ايران به نشاني http://resinfo.nigc.ir  برويد .

2. سپس روي يكي از آيتم هاي جستجوي مقالات چاپ شده و يا جستجوي مقالات ارائه شده كليك نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي دسترسي به مقالات علمي تخصصي بين المللي  به صورت زير اقدام نماييد:

1. به سامانه جامع اطلاعات پژوهشي شركت ملي گاز ايران به نشاني http://resinfo.nigc.ir  برويد .

2. سپس روي آيتم جستجوي منابع اطلاعاتي كليك نماييد.

 

 


1390/9/22 سه‌شنبه
....