سال اول، شماره چهل و چهارم (الكترونيكي)، بيست و دوم فروردين ماه 88، ناشر: مركز آمار و اطلاع رساني فونت
اخبار مديريت
حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي در مديريت پژوهش و فناوري
به اطلاع کليه دانشجويان علاقه مندي که تمايل دارند پايان نامه آنها توسط مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز حمايت شود مي رساند امور پژوهش, توسعه و فناوري اين مديريت, ضوابط و روال اداری مربوط به اين حمايت را به شرح زير اعلام نموده است:

راهنماي درخواست حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

1- مدارك مورد نياز
1-1 –ارائه تاييديه تحصيلات تكميلي دانشگاه
2-1 -فرم تكميل شده درخواست حمايت پروژه كارشناسي ارشد / دكتري كه در پايگاه اطلاع رسانی مديريت پژوهش و فناوري، در بخش دستورالعمل ها و فرمها قابل برداشت مي باشد.
2- درخواست هايي مورد بررسي قرار مي گيرند كه براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حداكثر 2 ماه و براي پايان نامه دكتري حداكثر 6 ماه از تاييد آنهادر تحصيلات تكميلي دانشگاه متقاضي گذشته باشد. بديهي است به درخواستهايي كه مدارك آنها ناقص باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مراحل اجراي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در شركت ملي گاز ايران در صورت تاييد موضوع توسط امور پژوهش، توسعه و فناوري

1- ارائه اولين گزارش پس از گذشت حداقل 1 ماه از شروع پروژه به مشاور صنعتي (تكميل پيوست 3 قرارداد توسط استاد راهنما و مشاور صنعتي و در نهايت ارائه اين فرم به امور پژوهش، توسعه و فناوري)
2- ارائه گزارشات مياني در فواصل زماني 5 ماه براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و در فواصل زماني 8 ماه براي پايان نامه هاي دكتري به مشاور صنعتي (تكميل پيوست 3 قرارداد توسط استاد راهنما ومشاور صنعتي و ارائه اين فرم به امور پژوهش توسعه، و فناوري)
3- ارائه گزارش نهايي پروژه پس از اتمام موضوع به مشاور صنعتي (تكميل پيوست 3 قرارداد توسط استاد راهنما ومشاور صنعتي و ارائه اين فرم به امور پژوهش توسعه، و فناوري)
4- ارائه حداقل يك مقاله براي پايان نامه كارشناسي ارشد و دو مقاله براي پايان نامه دكتري الزامي است در مقالات ذكر شده مي بايست نام شركت ملي گاز ايران در بخش قدرداني ذكر گردد.
5- مدارك مورد نياز جهت تسويه حساب نهايي :
5-1- ارائه پيوست 3 قرارداد به همراه تاييد مشاور صنعتي و استاد راهنما 
5-2 -يك نسخه از مقاله ارائه و يا چاپ شده و يا تاييديه مقاله از دبيرخانه نشريه و يا كنفرانس ذيربط
5-3 -لوح فشرده حاوي متن پايان نامه كه شامل دو فايلpdf و word باشد .
 
اطلاعيه مركز آمار و اطلاع رساني در خصوص خلاصه گزارش عملکرد سال 87
بدين وسيله به اطلاع کليه همکاران پژوهشی شرکت های تابعه (شرکت های گاز استانی, شرکت های پالايش گاز, مناطق عملياتی انتقال گاز) می رساند, مرکز آمار و اطلاع رسانی طبق روال معمول در نظر دارد خلاصه گزارش عملکرد سال 87 شرکت  در بخش پژوهش را تدوين و به اداره کل پژوهش وزارت نفت ارائه نمايد. به اين منظور از کليه شرکت هايي که تاکنون گزارش سه ماهه چهارم سال 87 خود را به اين مرکز ارسال ننموده اند, درخواست می شود فرم مربوطه را از پايگاه اطلاع رسانی مديريت برداشت نموده و در اسرع وقت نسبت به تکميل و ارسال آن به پست الکترونيکی مرکز يا شماره فاکس 81315680 اقدام نمايند.
لازم به ذکر است که تاکنون گزارش شرکت ها و مناطق زير دريافت گرديده است:
شرکت انتقال گاز (ستاد, مناطق 4 و 8)
شرکت های گاز استان اردبيل, چهار محال و بختياری, آذربايجان  شرقی, آذربايجان غربی, گلستان, خراسان شمالی, خوزستان, قم, سمنان
مجتمع پالايش گاز پارس جنوبی, سرخون و قشم
مقالات تحليلي
اروپا در تنگنا  
مأخذ: نشريه WGI    ژانويه 2009        مترجم: مرضيه فاضل نيا
در حالي كه اختلافات گازپروم و اوكراين كه منجر به قطع بخش عمده اي از جريان گاز روسيه به بازارهاي اروپاي شرقي، آلمان و ايتاليا شده، به درازا كشيده است، بسياري از شركت هاي گاز كشورهاي عضو اتحايه اروپا در خصوص بالا بودن ميزان ذخيره گاز تأكيد داشته و اعلام كرده اند كه تأمين گاز از طريق ساير منابع بدون هيچ مشكلي صورت مي گيرد. اما توليد منابع ديگري هم كه به طور معمول سه چهارم نياز گاز كشورهاي اروپايي را تأمين مي كنند، هم اكنون نيز با حداكثر سرعت و ظرفيت است ضمن آنكه راه حل هاي متعددي نيز وجود ندارد جز آنكه به عنوان مثال در برخي از مناطق بتوان LNG را جايگزين گاز طبيعي كرد. در ژانويه 2006 كه جنگ گاز روسيه و اوكراين آغاز شد، اروپا براي نخستين بار «شوك كمبود گاز» را تجربه كرد و همين امر موجب شد تا كشورهاي اين قاره تأسيسات ذخيره سازي گاز خود را توسعه دهند و براي احداث خطوط لوله انتقال گاز در مسافت هاي طولاني اقدام نمايند. اما بسياري از اين طرح ها در مرحله مقدماتي متوقف شدند ... متن كامل مقاله
سخن هفته
امام علي (ع): بزرگترين عيب, سرزنش کردن ديگران براي عيبی است که در خودت نيز وجود دارد.
پژوهش در شرکت هاي تابعه
اجراي پروژه پژوهشي "بررسي و مقايسه اثر هر يک از آمين هاي DEA، MDEA و MDEA فعال در فرايند شيرين سازي گاز و بررسي خوردگي ناشي از هر يک از اين آمين ها" در شرکت پالايش گاز سرخون و قشم
با انعقاد قرارداد پژوهشي ما بين دانشگاه شيراز و شركت پالايش گاز سرخون و قشم، اجراي پروژه پژوهشي " بررسي و مقايسه اثر هر يک از آمين هاي DEA، MDEA ؛ و MDEA فعال در فرايند شيرين سازي گاز و همچنين بررسي و مقايسه خوردگي ناشي از استفاده از هريک از آمين هاي فوق از نقطه نظر مکانيزم و محصولات ناشي از خوردگي " با هزينه 257 ميليون ريال و توسط دكتر محمود پاكشير به عنوان مجري، از تاريخ 12/11/87 آغاز گرديد.
در اين تحقيق ميزان خوردگي و همچنين محصولات خوردگي ناشي از گاز ترش مورد بررسي قرار گرفته و سپس تاثير استفاده از هر يک از آمين هاي فوق الذكر که در شيرين سازي و کاهش خوردگي در صنعت گاز مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد. از آنجا که استفاده از هر يک از اين آمين ها در پروسه شيرين سازي گازخود ميتواند باعث بروز خوردگي گردد بنابر اين خوردگي ناشي از اين آمين ها و همچنين محصولات خوردگي و نمک هاي پايدارحرارتي از ديدگاه مکانيزمي توسط روش هاي مختلف ازجمله کوپن گذاري، کاهش وزن، پتاسيواستات،XRD  و ميکروسکوپ الکتروني SEM مورد بررسي قرار مي گيرد.
در اين تحقيق سعي بر آن است که در انتخاب موثرترين آمين در فرايند شيرين سازي و کاهش در ميزان خوردگي گاز ترش و همچنين بررسي نوع و ميزان خوردگي ناشي از استفاده از هريک از آمين هاي DEA،MDEA،MDEA فعال از نقطه نظر مکانيزمي و محصولات خوردگي حاصل جهت رسيدن به روشي در کاهش و يا کنترل خوردگي ناشي از آن گام برداشت. مراحل اجرايي پروژه شامل: مطالعه کتابخانه اي، بررسي خوردگي ناشي از گاز ترش توسط کوپن گذاري، بررسي و مقايسه ميزان خوردگي گاز شيرين سازي شده توسط هريک از آمين هاي مورد اشاره، بررسي و مقايسه مکانيزم خوردگي و همچنين محصولات حاصل از خوردگي هريک از آمين هاي مورد اشاره؛ و در نهايت نتيجه گيري و پيشنهاد خواهد بود.
مقالات بين المللي
اثر وصله هاي تعميراتي قديمي بر ميزان تحمل فشار در خطوط لوله انتقال گاز
نويسنده: جپابلو گابريل فازيني, دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه Mar del Plata, آرژانتين) و همکار
منبع:  نشريه Pressure Vessels & Piping , شماره 83 (2006)
چكيده: 
آزمايشات كامل هيدرواستاتيك در هفت مرحله بر روي چند قطعه لوله از نوع API 5LX52 كه از خط لوله انتقال گاز نمونه ای از یک خط لوله  24 اينچ منفجر شده که انفجار از محل یک وصله تعميراتی مستطيلی شکل آغاز شده استجدا و بوسيله ورق هاي مستطيل و بيضي شكل وصله شده و يا انواع خوردگي هاي آنها تعمير گرديده بود، انجام گرفت. تمامي شكاف ها، پس از اعمال جريان پرفشار، ايجاد شدند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه وصله هايي با مشخصات زير بالاترين ميزان ريسك را به همراه دارند : (1) وصله هاي جوش داده شده بر روي قطعاتي از لوله كه از جريان كم فشار برخوردار بوده ؛ (2) وصله هايي كه براي تعمير شكست يا شكاف هاي بزرگ مورد استفاده قرار گرفته اند؛ (3) وصله هايي كه مستطيلي شكل و باريك بودند و در امتداد طول لوله جوش داده شده ؛ (4) مواردي كه جوشكاري از كيفيت مناسبي برخوردار نبوده است. براساس اطلاعاتي كه پس از بازرسي حين عمليات (In-Line Inspection) به دست آمد، براي تعيين ميزان ريسك و برنامه ريزي جهت تعويض قطعات لوله، از چهار شرايط فوق الذكر، تنها سومين مورد قابل ارزيابي، تشخيص داده شد. متن كامل مقاله به زبان انگليسي
همايش هاي بين المللي
همايش هاي داخلي
نشاني: خيابان شهيد مفتح، خيابان شهيد شيرودي، پلاك 8، ط3، مديريت پژوهش و فناوري، مركز آمار و اطلاع رساني
 شماره تلفن: 81315677، شماره نمابر: 81315680، پست الكترونيكي: research_infocenter@nigc.ir