سال دوم، شماره پنجاه و ششم (الكترونيكي)، بيستم تيرماه 88، ناشر: مركز آمار و اطلاع رساني فونت
اخبار مديريت
برگزاري اولين سخنراني علمي ماهانه مديريت پژوهش و فناوري در سال 88
اولين سخنراني علمي ماهانه امور ارتباطات با مراكز و مجامع علمي و پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز، با هدف توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش در شركت و ارتباط سازنده با مراكز علمي و دانشگاهي، از ساعت 9 الي 12 صبح روز سه شنبه 23 تيرماه 1388 در محل سالن كنفرانس طبقه همكف ساختمان مركزي شركت برگزار خواهد شد. موضوع سخنراني عبارت است از: ‹‹ معرفي نرم افزارهاي مديريتي از جمله برنامه ريزي و كنترل توليد، طراحي سيستمهاي استنتاج ژني -فازي شركت آذرجم ››.
بدين وسيله از کليه علاقه مندان جهت شرکت در اين سخنراني دعوت به عمل مي آيد.  شماره تلفن 81315645 آماده پاسخگويي به سوالات علاقمندان به حضور در اين برنامه است.
اطلاعيه مركز آمار و اطلاع رساني در خصوص خلاصه گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 88
بدين وسيله به اطلاع کليه همکاران پژوهشي شرکت هاي تابعه (شرکت هاي گاز استاني, شرکت هاي پالايش گاز, مناطق عملياتي انتقال گاز) مي رساند, مرکز آمار و اطلاع رساني طبق روال معمول در نظر دارد خلاصه گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 88 شرکت  در بخش پژوهش را تدوين و به معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت ارائه نمايد. به اين منظور از کليه شرکت هايي که تاکنون اين گزارش را به اين مرکز ارسال ننموده اند, درخواست مي شود فرم مربوطه را از پايگاه اطلاع رساني مديريت دريافت نموده و حداکثر تا پايان تيرماه نسبت به تکميل و ارسال آن به پست الکترونيکي مرکز يا شماره فاکس 81315680 اقدام نمايند.
بديهي است کليه شرکتهايي که تا تاريخ مقرر نسبت به ارسال گزارش اقدام ننمايد، فاقد عملکرد معرفي خواهند شد.
مقالات تحليلي
شركت سعودي آرامكو و مشكل تأمين گاز
مأخذ: نشريه BMI        شماره 37، 2009        مترجم: مرضيه فاضل نيا
در حاليكه از اواخر دهه 1980 تا كنون، توليد نفت عربستان سعودي هيچ گاه ثابت نبوده، نگراني هاي مربوط به چگونگي تأمين نياز روزافزون اين كشور به گاز، رو به فزوني نهاده است. براساس برآوردهاي انجام شده توسط نشريه BMI، در حدود 60 درصد از ظرفيت توليد گاز عربستان با حجم توليد نفت اين كشور رابطه مستقيم دارد، بدين معنا كه ظرفيت كمتر توليد نفت به معناي كاهش حجم توليد گاز است. به گزارش نشريه MEED ، به نظر مي رسد شركت دولتي سعودي آرامكو عربستان سعودي در نظر دارد جريان صادرات نفت اين كشور را تا قبل از ماه ژوئن سال جاري متوقف و در عوض، به منظور تأمين خوراك نيروگاه هاي برق و واحدهاي پتروشيمي و همچنين جبران افت ظرفيت توليد گاز همراه، مبادرت به خريد نفت نمايد.
براساس آمارمنتشرشده درماه ژوئن 2008 از سوي نشريه آماري گروهBP Statistical Review of World Energy ظرفيت مخازن ثابت شده گاز عربستان در اواخر سال 2007 معادل 7،170 ميليارد متر مكعب بود، بدين ترتيب اين كشور پس از روسيه، ايران و قطر، چهارمين دارنده ذخاير عظيم جهان محسوب مي شود. تقريباً دو سوم ذخائر ثابت شده گاز عربستان سعودي را گازهاي همراه تشكيل مي دهد كه عمدتاً از ميدان نفتي Ghawar و ميادين فراساحلي Safaniya و Zuluf استحصال مي شود. يك سوم كل ظرفيت ذخاير گاز عربستان تنها ازميدان نفتي Ghawar توليد مي شود. به گزارش شبكه خبري Bloomberg، ظرفيت توليد نفت عربستان در ماه هاي ژانويه و فوريه سال جاري كه به ترتيب 025/8 و 86/7 بشكه در روز بود، سهميه تعيين شده توسط اوپك را تأمين نمي كرد.
به نظر مي رسد همين امر عربستان را ناگزير ساخته تا به منظور توليد گاز كافي جهت تأمين نياز داخلي سخت تلاش كند. كشورهاي عضو اوپك در نظر دارند تا به منظور به دست گرفتن كنترل قيمت نفت خام ظرفيت توليد را كاهش دهند و در اين ميان عربستان سعودي نخستين عضوي است كه اقدام به كاهش توليد نفت كرده است. متن كامل مقاله
همايش هاي بين المللي
همايش هاي داخلي
پيام هفته
انسان متعالي کم سخن مي گويد و بسيار گوش مي دهد . کنفسيوس
پژوهش در شرکت هاي تابعه
سمينار آشنايي همکاران شركت گاز استان قزوين با دستاوردهاي پروژه هاي پژوهشي اين شرکت
به گزارش امور پژوهش شرکت گاز استان قزوين سمينار آشنايي همكاران شركت گاز استان قزوين با پروژه هاي پژوهشي اين شركت روز چهارشنبه 10/4/88 با حضور مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و همكاران علاقمند به مباحث پژوهشي برگزار گرديد. در ابتداي اين جلسه،آقاي مهندس نصيرايي سرپرست امور پژوهش با ايراد سخناني به اهميت نيروي انساني و لزوم توجه علمي و تخصصي به پروژه هاي مرتبط با اين حوزه اشاره كرد و در ادامه نتايج پروژه پژوهشي "بررسي نقش سلامت روحي و رواني كاركنان در برقراري ارتباط موثر درون و برون سازماني" توسط مجري پروژه دكتر كرامتي عضو هيئت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران ارائه شد. اين پروژه كه از اسفند ماه سال 86 آغاز شده بود بهمن 87 فاز نهايي را پشت سر گذاشته و با تاييد گزارش پاياني پروژه در فروردين 88 خاتمه پيدا كرده است. مساله اصلي كه در اين تحقيق مطرح شده اين است كه "آيا همبستگي بين شاخص هاي سلامت رواني کارکنان و موفّقيت روابط درون و برون سازماني ايشان وجود دارد؟ نوع و شدّت اين همبستگي به چه ميزان است؟" شاخص هاي متعددي در اين تحقيق مورد نقد و بررسي قرارگرفته است.
در ادامه اين جلسه شركت سامان انرژي اصفهان كه بعنوان مجري پروژه مميزي انرژي در شركت گاز استان قزوين انتخاب شده است سمينار اغازين پروژه را جهت آشنايي پرسنل شركت با اين پروژه ارائه كردند. در اين برنامه رئوس كلي فرايند بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان براي همكاران توضيح داده شد تا در طي مدت زمان اجراي پروژه، مشاركت ايشان در اين طرح باعث اثربخشي آن شود.
در خاتمه اين جلسه مهندس ديني، مديرعامل شركت گاز استان، با ارايه گزارشي از مصرف انرژي در كشور، اعلام داشت : متاسفانه استفاده از منابع انرژي در ايران چهار برابر بيش از استاندارد بين المللي مي باشد كه همين امر باعث شده تا كشور ما رتبه شانزدهم در مصرف انرژي را از آن خود كند. ضمن اينكه ما از نظر توليد ناخالص ملي در رتبه سي و سوم قرار داريم و دليل اين امر مي تواند استفاده بيش از 70 درصد انرژي كشور در بخش خانگي و غيرصنعتي و مصرف كم تر از 30 درصد آن توسط بخش صنعت باشد . مهندس ديني همچنين اشاره كرد: اگر سرانه مصرف انرژي در ايران به همين منوال ادامه پيدا كند، جاي اين نگراني نيز وجود خواهد داشت كه ما به جاي صادر كننده انرژي تبديل به وارد كننده آن شويم. پروژه مميزي انرژي ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين از تاريخ 10/4/88 به مدت شش ماه توسط شركت سامان انرژي اصفهان با هدف شناخت جامع فرصت هاي صرفه جويي انرژي در ساختمان مركزي شركت اجرا خواهد شد.
مقالات علمي
كاربرد هوش مصنوعي در زمان بندي بهينه كمپرسورها
نويسندگان: هان گوين، كريستين چان (دانشكده مهندسي، دانشگاه رجينا، كانادا)
منبع: نشريه Engineering Application of Artificial Intelligence ، شماره 19 (2006)
چكيده:
در مقاله حاضر، امكان زمان بندي پويا براي بهره برداري بهينه از خطوط لوله انتقال گاز مورد بررسي قرار مي گيرد. اين مسئله به علت وجود برخي محدوديت ها كه لازم است طي روند بهينه سازي بدان توجه شود، موضوع پيچيده اي به شمار مي رود. بهره برداري از خطوط لوله انتقال گاز عبارتست از حمل گاز به ميزان كافي از ايستگاه هاي گاز به مشتريان به طوري كه بتوان با صرف حداقل هزينه نياز آنها را تأمين كرد.
]مقصود از برنامه زمانبندي اين است كه براي تأمين هدف فوق، چه تعداد از كمپرسور را بايد در يك شيفت كاري به كار انداخت؛ بدين ترتيب هدف از تدوين چنين برنامه اي عبارتست از كاهش قيمت كل سوخت و هزينه هاي راه اندازي و به حداقل رساندن هزينه هاي اتلاف گاز در اثر عرضه بيش از حد و همچنين دستيابي به زمانبندي بهينه كمپرسورها. اين مسئله در دو سطح مورد بررسي قرار گرفت: پيش بيني ميزان بار گاز مصرفي و انتخاب كمپرسورها. به منظور پيش بيني ميزان بار گاز مصرفي از شبكه هاي عصبي استفاده گرديد و براي دستيابي به تركيب بندي بهينه كمپرسورها، روش الگوريتم هاي ژنتيك به كار گرفته شد. اين مطالعه بر روي بخشي از شبكه خط لوله انتقال گاز جنوب شرقي استان Saskatchewan كانادا انجام گرفت. نتايج حاصل با راه حل هاي ارائه شده توسط يك سيستم خبره و يك مدل برنامه ريزي خطي فازي مقايسه شد. متن كامل مقاله
نشاني: خيابان شهيد مفتح، خيابان شهيد شيرودي، پلاك 8، ط3، مديريت پژوهش و فناوري، مركز آمار و اطلاع رساني
 شماره تلفن: 81315677، شماره نمابر: 81315680، پست الكترونيكي:
research_infocenter@nigc.ir