سال دوم، شماره پنجاه و هشتم (الكترونيكي)، هفدهم مردادماه 88، ناشر: مركز آمار و اطلاع رساني فونت
اخبار مديريت
اعلام اولويت هاي پژوهشي سال 88 شرکت ملي گاز ايران
مديريت پژوهش و فناوري به منظور اعتلاي فرهنگ پژوهش و استفاده بهينه از پژوهش هاي علمي و کاربردي در زمينه هاي مورد نياز صنعت گاز کشور، فهرست اولويت هاي پژوهشي خود در سال 88 که بر اساس نياز سنجي هاي صورت گرفته در سطح اين صنعت تهيه شده است را به شرح زير اعلام عمومي مي نمايد.
لذا بدينوسيله از دانشگاهها و يا مراکز پژوهشي داراي مجوز از مراجع قانوني, پژوهشگران و کليه علاقمندان دعوت مي شود ايده هاي خود  را در اين زمينه ها در قالب فرم پيشنهاد پروژه پژوهشي تکميل و به اين مديريت يا واحدهاي پژوهشي شرکتهاي تابعه اين شرکت ارائه نمايند. 
  • اولويت هاي پژوهشي در سال 88 (PDF)
  • اولويت هاي پژوهشي شرکتهاي تابعه در سال 88 (PDF)
مقالات تحليلي
تمايل شرکت هاي توليد برق کره و ژاپن به مصرف LNG به جاي نفت
مأخذ: نشريه WGI        شماره 21، آوريل 2009        مترجم: مرضيه فاضل نيا
درحالي كه كاهش تقاضا براي برق كه در نتيجه ركود فعاليت هاي صنعتي بروز كرده منجر به قطع توليد بسياري از شركت هاي توليد برق ژاپن و كره جنوبي در سال جاري شده است، اما هنوز اوضاع براي كشورهاي فروشنده LNG تا حدودي اميدوار كننده به نظر مي رسد، چرا كه بسياري از نيروگاه ها، براي تأمين سوخت خود، گاز را جايگزين نفت كرده اند.
نفت مورد استفاده بسياري از نيروگاه هاي برق با قيمت 7 دلار در هر ميليون Btu به مراتب گران تر از بهاي معاملات نقدي LNG حتي پيش از آنكه كارآيي بيشتر گاز مسجل گردد، تمام مي شود، بويژه آنكه قيمت فوب معاملات نقدي LNG هم اكنون بين 4 تا 5 دلار در هر ميليون Btu است. به علت ارزاني زغال سنگ و بارپايه بودن اين منبع انرژي، بسياري از نيروگاه هاي برق همچنان به طور يكنواخت و گاهي با اندكي كاهش، از اين سوخت بهره برداري مي كنند.
اين امر باعث مي شود تا مديران تداركات نيروگاه ها در شرايطي كه با كاهش تقاضا روبرو هستند، از دونوع سوخت نفت و گاز به عنوان منابع انرژي پيك بار يا بار متوسط استفاده كنند. براساس پيش بيني هاي انجام شده توسط اتحاديه شركت هاي توليد برق ژاپن ، مصرف سراسري برق در اين كشور به ميزان 1/1 درصد كاهش خواهد داشت به طوري كه در سال مالي جاري كه از اول آوريل آغاز شده است، اين ميزان به 892 ميليارد كيلو وات در ساعت خواهد رسيد. ظرفيت توليد برق ده شركت ژاپني در سال گذشته 2/3 درصد كاهش داشته است. ميزان مصرف سوخت نفت خام و نفت كوره با كاهش شديد به ترتيب 27 و 17 درصدي مواجه بوده اما ميزان مصرف گاز در نيروگاه هاي برق تنها 2 درصد كمتر از قبل بوده است...  متن كامل مقاله
همايش هاي داخلي
پيام هفته
پيامبر اکرم (ص): اوسعوا للشباب فی المجلس و افهموهم الحديث فانهم الخلوف و اهل الحديث.
برای جوانان در مجالس جای باز کنيد، و امور نو و جديد را به آنان تفهيم کنيد، چرا که اين گروه جايگزين شما و درگير مسائل جديد خواهند شد.
 الفردوس ، ج 1، ص 98، حديث 320.
پژوهش در شرکت هاي تابعه
فراخوان پژوهشي شرکت گاز استان خوزستان
شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد دو پروژه پژوهشي را به مجري واجد شرايط از دانشگاهها و يا مراکز پژوهشي داراي مجوز از مراجع قانوني واگذار نمايد. از کليه دانشگاهها و يا مراکز پژوهشي که تمايل به انجام اين پروژه دارند دعوت مي شود حداکثر تا تاريخ دوم شهريورمله 88 پس از مطالعه RFP های زير،  در مورد هريک فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي را تکميل و به همراه ساير مدارک مورد نياز علاوه بر ارسال به آدرس زير به نشاني الکترونيکي pajouhesh@nigc-khgc.ir ايميل نمايند.
لازم به توضيح است جهت دريافت فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي مي توان به پايگاه اطلاع رساني مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران، بخش دستورالعملها و فرمها مراجعه نمود.
آدرس : اهواز, ميدان شهيد بندر, ابتداي بزرگراه بندر امام خميني (ره), شرکت گاز استان خوزستان , امور پژوهش, تلفکس 4458780-0611
  • بررسي مشکلات پـوشش هاي فعلي لوله هاي گاز در مناطق آغـشته به مواد نفتي و انتخاب پوشش منـاسب (RFP) 
  • بررسي اثرات جريانهاي القايي AC بر خطوط لوله و شبكه هاي گازرساني و ارائه راهكارهاي مقابله، كاهش و يا حذف    (RFP)
مقالات علمي
ارزيابي خطرات ناشي از فرسودگي خطوط لوله
وليد آ. موسي (دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضا، دانشگاه كارلتون، كانادا)
منبع: نشريه Computers & Indusrial Engineering ، شماره 3-8 (1998)
چكيده:
.در اين مطالعه، به منظور ارزيابي شيارهاي موضعي ناشي ازترك خوردگي هاي متعدد خطوط لوله درحال بهره برداري، از روش تحليل احتمالي استفاده شد. اصول مكانيك مد مختلط شكست براي يك مورد ترك خوردگي متعدد از دو سري ترك موازي non-coplanar در يك صفحه يكپارچه بسيار ارتجاعي و تحت فشار غير مستقيم به كار گرفته شد. پس از آن، به منظور تعيين رابطه بين نزديكي نوك ترك هاي متعدد و ايجاد شرايطي براي جلوگيري از به هم پيوستن اين ترك ها ، از يك مدل شبيه سازي عددي استفاده شد. با توجه به نتايج بدست آمده ، جهت ايجاد رابطه همبستگي بين شكل و تركيب ترك هاي متعدد موجود و قابليت اطمينان خطوط لوله اي كه دچارفرسودگي درمقاطع مختلف شده اند، از مدل شبيه سازي Monte Carlo بهره برداري گرديد؛ بدين وسيله رابطه بين احتمال خرابي و ميزان تعميرپذيري خطوط لوله مورد بررسي قرار گرفت.
براساس نتايج حاصل، به نظر مي رسد در روش هاي حفظ و نگهداري كه جهت ارتقاي ايمني خطوط لوله اعمال مي شود، مي توان از تحليل احتمالي استفاده كرد بدين ترتيب ارزيابي ميزان ريسك بهره برداري از خطوط لوله ميسر خواهد بود ضمن آنكه نوع و تعداد بازرسي هاي لازم براي حصول اطمينان از سلامت اين خطوط نيز تعيين مي گردد. متن كامل مقاله
نشاني: خيابان شهيد مفتح، خيابان شهيد شيرودي، پلاك 8، ط3، مديريت پژوهش و فناوري، مركز آمار و اطلاع رساني
 شماره تلفن: 81315677، شماره نمابر: 81315680، پست الكترونيكي:
research_infocenter@nigc.ir