سال دوم، شماره پنجاه و نهم (الكترونيكي)، بيست و چهارم مرداد ماه 88، ناشر: مركز آمار و اطلاع رساني فونت
اخبار مديريت
برگزاري جلسه های شماره 46 و 47 شوراي پژوهش شركت ملي گاز ايران
چهل و ششمين و چهل و هفتمين نشست شوراي پژوهش شركت ملي گاز ايران در روزهاي 3 و 17 مرداد ماه 88 در حضور معاون محترم وزير و مدير عامل شركت ملي گاز ايران، جناب آقاي مهندس رمضاني به عنوان رئيس و با شركت ساير اعضاء برگزار گرديد. در اين جلسات موضوعات زير بررسي و تصميمات لازم اتخاذ گرديد:
موضوعات بررسي شده در جلسه شماره 46
1. پروژه " تدوين طرح جامع شركت ملي گاز ايران- فاز دوم" (پيشنهاد دهنده: دانشگاه صنعتي شريف)(با كمي اصلاحات تصويب شد)
2. پروژه " طراحي سيستم حسابداري و مديريت بهاي تمام شده پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و ساير فرآورده هاي گازي در شركت ملي گاز ايران " (پيشنهاد دهنده: دانشگاه صنعت نفت) (تصويب شد)
موضوعات بررسي شده در جلسه شماره 47
1. بازنگري "دستورالعمل بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي و مراحل انتخاب واحد پژوهشي در شركت ملي گاز ايران" (تصويب با اندكي اصلاحات)
2. بازنگري" مصاديق هزينه نمودن اعتبارات پژوهشي " (تصويب با كمي اصلاحات)
3. پروژه "روش بهينه اجراي سياستهاي اصل 44 در شركت ملي گاز ايران " (تصميم گيری نهايی به برگزاری جلسه با سازمان خصوصي سازي، موکول شد.) 
4. بررسي جزئيات پروژه هاي مندرج در طرح "ارتقاء، توسعه، تست و بروز رساني سيستم هاي ميترينگ موجود در شرکت ملي گاز” (پيشنهاد دهنده: دانشگاه صنعتي اميرکبير) (يکي از پروژه هاي  اين طرح با اندكي تغييرات در عنوان و شرح كار مورد تأييد قرار گرفت.)
مقالات تحليلي
التزام روسيه به طرح اصلاح بهاي برق و حمايت از نيروگاهاي گازسوز
مأخذ: نشريه WGI ژوئن 2009        مترجم: مرضيه فاضل نيا
از آنجا كه بحران جهاني اقتصادي درسال گذشته آثار نامطلوب خود را بر اقتصاد روسيه نيز برجاي گذاشته، بيم آن مي رفت كه دولت براي آنكه بتواند اقتصاد نامطمئن خود را تحكيم بخشد، برنامه آزاد سازي بخش نيرو در اين كشور را به تعويق اندازد. اما دولت روسيه در جهت اجراي برنامه كاهش 50 درصدي نظارت بر قيمت نيروگاه ها در مهلت تعيين شده، كاملاً مصمم به نظر مي رسد ضمن آنكه برخلاف تصميمات قبلي، زغال سنگ را به عنوان سوخت نيروگاه ها، جايگزين گاز نخواهد كرد، خبري كه موجب خشنودي سرمايه گذاران و همچين طرفداران محيط زيست در جهان را خواهد شد. ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در سفر خود به فنلاند ضمن تجليل از شركت فنلاندي Fortum، هرگونه نگراني نسبت به تأخير احتمالي را دراجراي اين برنامه رد كرد و تحقق طرح كاهش نظارت دولت و كنترل قيمت ها را قطعي دانست... متن كامل مقاله
سخن هفته
مَنِشان ديگ جستجو از جوش
تا رگي هست در تَنَت مي جوش
اوحدي مراغه اي شاعر قرن هشتم
اخبار  مديريت
جشنواره پژوهشی سال 88 وزارت نفت 
در راستاي ارج نهادن به امر پژوهش در صنعت نفت و تجليل از همكاران فعال در اين عرصه، در نظر است از پژوهشگران برگزيده شركت ملي گاز ايران در جشنواره پژوهشي سال 88 وزارت نفت در هفته پژوهش تقدير بعمل آيد. لذا از پژوهشگران علاقه مند و واجد شرايط دعوت مي شود ضمن تكميل فرم انتخاب و معرفي پژوهشگران برتر وزارت نفت مطابق دستورالعمل مربوطه و ارسال آن تا پايان وقت  اداري روز سه شنبه مورخ 31/6/88 در اين جشنواره شركت نمايند.
دستورالعمل انتخاب و معرفي پژوهشگران برتر وزارت نفت سال 1388 
فلوچارت مراحل انتخاب پژوهشگران برگزيده وزارت نفت
مقالات بين المللي
بهينه يابي مسير خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان
نويسندگان:ا. چبوبا و همكاران(دانشگاه بومرداس, الجزاير)
منبع: نشريه IEEE ، سال 2006
چكيده: دراين مطالعه، استفاده از الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان در انتخاب بهترين مسير خط لوله با جريان يكنواخت پيشنهاد مي گردد. اين شبكه خط لوله از چندين ايستگاه تقويت فشار در محل انشعاب لوله ها تشكيل شده است. تعداد توربو كمپرسورهاي درحال كار و فشار دبي هر يك از ايستگاه ها به عنوان متغيرهاي تصميم گيري تعيين شدند. مقدار برق مصرفي ايستگاه هاي موجود در اين شبكه، به عنوان تابع هدف درنظر گرفته شد. پيش از اين، براي حل اين مسئله غير محدب از روش هاي مبتني بر گراديان و بهينه يابي پويا استفاده مي گرديد. در اين مقاله، براي نخستين بار، به كار گيري الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان در حل اين مسئله مورد بررسي قرار گرفت. اين روش در شرايط واقعي آزمايش گرديد و نتايج حاصل از آن با يافته هاي مربوط به اعمال روش بهينه يابي پويا مقايسه شد. نتيجه اين مقابله با آنچه كه از به كارگيري روش پويا به دست آمده بود، مقايسه گرديد. نتيجه اين كه الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان روش مناسبي براي بهينه يابي مسير خطوط لوله انتقال گاز است. متن كامل مقاله به زبان انگليسي
همايش هاي داخلي
نشاني: خيابان شهيد مفتح، خيابان شهيد شيرودي، پلاك 8، ط3، مديريت پژوهش و فناوري، مركز آمار و اطلاع رساني
 شماره تلفن: 81315677، شماره نمابر: 81315680، پست الكترونيكي:
research_infocenter@nigc.ir