تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مطالب مفید
گزارش عملکرد
گزارش عملکرد
15:5 1397/12/25

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد مدیریت پژوهش و فناوری در سال 97

فراخوان ها
مدیریت پروژه
12:35 1399/3/18

مدیریت پروژه

بررسی، مطالعه و عارضه یابی مدیریت پروژه های شرکت از منظر مدل های مدیریت پروژه به تفکیــک معیارهای مـدل ها جهت بـه روزرسـانی فراینـدها، اسـناد قــراردادی، اسـناد فنـی، اسناد برنامه ریزی و کنترل، اسناد کنترل و نظارتی

مهندسی ارزش
12:21 1399/3/18

مهندسی ارزش

بررسی ،مطالعه و آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد اصلاحی در خصوص روند جاری مهندسی ارزش

اخبار
اجرای پروژه پژوهشی
14:40 1399/4/3

اجرای پروژه پژوهشی

اجرای پروژه پژوهشی "مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح استفاده از گاز طبیعی مایع (LNG) به‌عنوان سوخت در حمل و نقل جاده‌ای (خودروهای سنگین)" با همکاری دانشگاه تهران

 دسترسی جوانان حاضر در پارک های علم و فن آوری و دانشگاه ها به تکنولوژی های مرتبط با توسعه گاز
14:0 1399/3/3

دسترسی جوانان حاضر در پارک های علم و فن آوری و دانشگاه ها به تکنولوژی های مرتبط با توسعه گاز

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که برای افتتاح و بازدید از چندین طرح علمی، دانشگاهی و فناوری به استان بوشهر سفر کرده بود، از دستگاه های مکان‌یاب آکوستیکی لوله‌های پلی‌اتلین گاز شهری و دستگاه جوش خودکار تی سرویس در خطوط فلزی رو نمایی کرد.

شعله های فروزان
آلبوم تصاویر

پیام های ایمنی