صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

فراخوان پروژه پژوهشی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مدیریت تکنولوژی

طراحی و آماده سازی نظام مدیریت تکنولوژی و انتقال فناوری و همچنین تدوین نقشه راه فناوری شرکت

شركت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی ياد شده را با مشخصات ذيل به مجری واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشی داراي مجوز فعاليت پژوهشی ازمراجع قانونی (معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، وزارت علوم و تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت) كه گواهی نامه قطب پژوهشی در زمينه مورد نظر را از دبيرخانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.


اهداف پروژه:

فناوري در مختصات و ابعاد آينده صنعت گاز، پاسخگوي نيازهاي شرکت توسعه و مهندسي گاز خواهد بود، اين شرکت توسعه دهنده فناوري يا مرکز پژوهشي نيست که انتظار داشته باشيم به صورت مستقل به انجام فعاليت هاي پژوهشي بپردازد و بعد از مشخص شدن نتايج آن نسبت به توسعه فناوري تصميم گيري نمايد. اين شرکت از نظر نوع مأموريت، زماني يک فناوري را مورد توجه قرار مي دهد که کارکرد و عملکرد آن اثبات شده است. لذا بيشترين کاربرد استراتژي پژوهش و نقشه راه پژوهش و فناوري کمک به مديران براي حرکت در يک مسير منسجم و هوشمندانه است. همواره زمانيکه صحبت از انتخاب و تعيين مسير آينده شرکت ها در توسعه و بهره برداري از فناوري مي شود، موضوع اصلي بينش، خط فکري و هوشمندي است که مديران آن ها نسبت به آينده، وضعيت موجود فناوری هاي کليدی، نحوه رفع شکاف های فنی و شيوه مناسب روزآمدی فناورانه دارند. از اين رو الزم است تا با ايجاد ساختاری منظم و هدفمند، فعاليت های کارشناسی در زمينه مطالعات فنی، تحليل اختراعات، گزارش های تجاری، تحليل بازار و اقدامات شرکت ها و کشورهای برتر در دنيا بررسی شوند و نتايج تحليلی آنها در کنار بينش مديران موجب انتخاب هدف، مأموريت و مسير توسعه فناوری است. در هر صورت انتخاب گزينه های مناسب نيازمند طی کردن مسير مطمئنی است که برنامه راهبردی و استراتژی پژوهش و فناوری آن را محقق خواهد نمود. ضرورت ديگر اجرای اين پروژه به محدوديت منابع و موانعی است که بر سر راه سرمايه گذاری گسترده در حوزه پژوهش و فناوری قرار دارد. طبيعی است که تمامی حوزه های فناورانه مربوط به توسعه و مهندسی گاز نمی توانند محل سرمايه گذاری و حمايت اين شرکت باشند، لذا با انتخاب اولويت ها و جهت دهی تخصيص منابع می توان نسبت به نتايج و خروجی های سرمايه گذاری اطمينان بيشتری کسب نمود. از طرفی ايجاد تمرکز بر روي يک تعدادی از حوزه های خاص، ريسک عملياتی دستيابی و بکارگيری فناوری های نوين را کاهش خواهد داد. از اين رو لازم است تا ارتباط بين استراتژی فناوری شرکت توسعه و مهندسی گاز ايران و راهبردهای کلان صنعت گاز و همچنين راهبردهای اصلي اين شرکت برقرار شود و نقشه راه رسيدن به بهره وری فناورانه و نوآورانه تدوين گردد.

 

 

لذا از كليه مجريان واجد شرايط كه توانايی انجام اين پروژه را دارند دعوت می شود فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی پيوست را تكميل نموده و حداكثر تا تاريخ 10/ 04/ 99 به نشاني ذيل ارسال نمايند.

نشانی پستی: تهران - خیابان استاد نجات الهی - نبش کوچه صارمی - ساختمان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران - طبقه دوم - امور پژوهش و فناوری.

کدپستی: 1581773511

تلفن تماس:    81313718  

ایمیل :    a.asghari@nigceng.ir

 

 

پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

 


 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/03/18 - ١٢:٤٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :

  • تعداد بازدید خبر :
  • 57

خروج
تصاویر منتخب