صفحه اصلی > خبرها > آرشیو فراخوان 


فراخوان پروژه پژوهشی
انتخاب كاتاليست های مناسب برای فرآيند كلاوس
 ١١:٠٢ - 1398/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان پروژه پژوهشی
جايگزينی گاز Sweeping شبكه مشعل با CO2
 ١٠:٥١ - 1398/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان انجام پروژه پژوهشی
تحلیل اقتصادی و امکانسنجی بازیابی Flash Steam از خط کندانس برگشتی
شركت پالايش گاز ايلام در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی فوق الاشاره را با مشخصات ذيل به مجري واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشی دارای مجوز فعاليت پژوهشی ازمراجع قانونی ذيصلاح واگذار نمايد.
 ١١:١٨ - 1398/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان انجام پروژه پژوهشی
شناسايی، تحليل و ارزيابی ريسك های امنيتی در شركت پالايش گاز ايلام
شركت پالايش گاز ايلام در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی فوق الاشاره را با مشخصات ذيل به مجری واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشی دارای مجوز فعاليت پژوهشی ازمراجع قانونی ذيصلاح واگذار نمايد.
 ١٠:٥٩ - 1398/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب