صفحه اصلی > خبرها > آرشیو فراخوان 


فراخوان پروژه پژوهشی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مدیریت پروژه
بررسی، مطالعه و عارضه یابی مدیریت پروژه های شرکت از منظر مدل های مدیریت پروژه به تفکیــک معیارهای مـدل ها جهت بـه روزرسـانی فراینـدها، اسـناد قــراردادی، اسـناد فنـی، اسناد برنامه ریزی و کنترل، اسناد کنترل و نظارتی
 ١٢:٣٥ - 1399/03/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان پروژه پژوهشی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مهندسی ارزش
بررسی ،مطالعه و آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد اصلاحی در خصوص روند جاری مهندسی ارزش
 ١٢:٢١ - 1399/03/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان پروژه پژوهشی
انتخاب كاتاليست های مناسب برای فرآيند كلاوس
 ١١:٠٢ - 1398/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان پروژه پژوهشی
جايگزينی گاز Sweeping شبكه مشعل با CO2
 ١٠:٥١ - 1398/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب