صفحه اصلی > خبرها > آرشیو فراخوان 


نسخه چاپي

فراخوان انجام پروژه پژوهشی

تحلیل اقتصادی و امکانسنجی بازیابی Flash Steam از خط کندانس برگشتی

شركت پالايش گاز ايلام در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی فوق الاشاره را با مشخصات ذيل به مجري واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشی دارای مجوز فعاليت پژوهشی ازمراجع قانونی ذيصلاح واگذار نمايد.

خلاصه و ضرورت انجام پروژه:

در واحد آب و بخار  شرکت پالایش گاز ایلام بخار LP در ریبویلرهای واحد آمین، ریبویلر دی اتانایزر، ژاکتی های خطوط سولفور و دیگر مصرف کننده ها در سراسر plant در فشار تقریبی 3.4 barg و دمای 148 c کندانس می شود. سپس کندانس داغ بوسیله ی Trap ها و LCV ها به header برگشت کندانس تخلیه شده که فشار آن تقریبا 0.65 barg می باشد. به دلیل همین افت فشار قسمتی از LP Condensate‌ داغ (حدود 6%-8%) فلش می شود. مخلوط  LP Condensate‌ و Flash Steam به کولرهای 6401/6402 وارد شده که در آن Flash Steam به کمک این کولرها مجددا به حالت کندانس در می آید. جهت جلوگیری از Over-Cool شدن کندانس داغ، دمای خروجی این کولرها به کمک فن های دور متغیر روی 105 c کنترل می شود. جهت کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان کلی پالایشگاه، تحلیل اقتصادی و امکانسنجی استفاده یا بازیابی Flash Steam از خط کندانس برگشتی مورد درخواست می باشد. به عنوان مثال این بازیابی می تواند توسط اجکتور انجام گرفته که در آن به کمک افت فشار موجود در Letdown Station به عنوان محرک،  Flash Steam  را بازیابی نموده و به هدر LP Steam ارسال می نماید.

 

پیشنهاد طراح ( شرکت Propok )

 

 


اهمّ خدمات مورد نیاز:

اهم خدمات مورد نیاز در این پروژه به شرح ذیل می باشد:

در این پروژه مد نظر است موارد زیر انجام پذیرد:

o        مطالعه سیستم تولید بخار و کندانس برگشتی

o        بررسی انواع روش های بازیابی بخار در صنایع پالایش گاز

o        تحلیل فنی و اقتصادی سناریوهای قابل استفاده در هر روش

o        ارائه پیشنهادها و انتخاب مناسب ترین سناریو جهت بازیابی یا استفاده از  Flash Steam

o        محاسبه میزان صرفه جویی های حاصل از انجام پروژه

o        تحلیل حساسیت متغیرهای مورد بررسی از جمله قیمت سوخت، میزان بخار برگشتی، ...

o        محاسبه میزان کاهش انتشارات ناشی از اجرای پروژه

 

مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي:

o       سوابق تيم اجرايي مرتبط با موضوع فراخوان

o       مستندات موجود مربوط به تشويق نامه ها و رضايت نامه هاي كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت كار ، كفايت نفرات كليدي ، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندي

 

معيارهاي ارزيابي:

مهمترین معيارهاي مورد نظر در فرایند ارزيابي پیشنهادهای دریافتی به شرح ذیل می باشد:

 

o        سوابق علمي و تجربيات مجري و همكاران در زمينه فراخوان و پيش بيني تخصص هاي مورد نياز        

o        ساختار پروپوزال، درك مفاهيم (شرح مشکل، شرح کار، نتایج) و تناسب اقدامات پیشنهادی               

o        امكانات، اعتبار و تجهيزات سازمان مجری (گزينه هاي فني و اجرايي)                                         

o        برنامه زمانبندي و تناسب برنامه زمانی اعلامی  با حجم کار                                                       

 

لذا از كليه مجريان واجد شرايط كه توانايي انجام اين پروژه را دارند دعوت مي شود فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي پيوست را تكميل نموده و حداكثر تا تاريخ 01/ 12 / 1398  به نشاني ذيل ارسال نموده و همزمان طي مكاتبه اي با واحد پژوهش و فناوري شركت پالايش گاز ايلام ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسيد پستي را قبل از اتمام مهلت ياد شده به شماره 08432912091 فكس نمايند.

نشاني پستي: استان ايلام- چوار - شركت پالايش گاز ايلام - دپارتمان پژوهش و فناوري-  صندوق پستي  144-69361 

تلفن تماس :    08432912090 و فاكس :08432912091

ایمیل :     R&D@ nigc-igtc.ir

 

جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشي، آگاهي از موارد ذيل براي ارسال پيشنهادات الزامي بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسي پيشنهادات خواهد گرديد.

*     تمام صفحات  فرمهاي تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشي  مهر و امضا گرديده و در پاكت دربسته  ارسال گردد .

*      روي پاكتها عنوان كامل پروژه، نام مركز پژوهشي و  نام مجري  ذكر گردد.

*      كليه قسمتهاي فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي بايد به نحو مناسبي تكميل گرديده و فاقد هرگونه ابهامي باشد. بديهي است فرمهاي ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه هاي پروژه (اعم از هزينه هاي پرسنلي، بيمه، ماليات، بالاسري، مسافرت هاي ضروري و... ) بر عهده تكميل كننده فرم مي باشد.

*      از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي خودداري گردد.

*      اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالي و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه مختار مي باشد.

*      هيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه هاي جانبي، وجود نخواهد داشت.

*      در صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت ارائه توضيحات تكميلي در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند.

*      عنوان پيشنهادات ارسالي بايد با عنوان اعلام شده در فراخوان يكي باشد.

 


فرم درخواست انجام پروژه پژوهشي (RFP)

 

          پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/11/20 - ١١:١٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :

  • تعداد بازدید خبر :
  • 548

خروج
تصاویر منتخب