صفحه اصلی > دستورالعمل ها و فرم ها 

 


ردیف

عنوان

تاریخ بروز رسانی

نوع فایل

دستورالعمل و آیین نامه های مدیریت پژوهش و فناوری

1

دستورالعمل تكميل سامانه ارزيابي عملكرد كاركنان مديريت پژوهش و فناوري

98/8/18


دستورالعمل های ابلاغ شده از وزارت نفت

1

دستورالعمل مدیریت دانش طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت

91/2/27


2

دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت

91/4/24

 


3

دستورالعمل فرآیند تصویب خواهی و شاخص ها و الزامات تعریف و تصویب طرح ها/ پروژه های پژوهش  و فناوری صنعت نفت

95/1/31


4

شیوه نامه اجرایی نظارت بر طرح ها/ پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت

95/2/13


فرم ها و دستورالعمل های مربوط به پروژه های پژوهشی

1

پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

96/12/16

  
2

تعهد نامه مربوط به محرمانه بودن اطلاعات پروژه های پژوهشی

 


3

موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد پژوهشی

96/4/20


4

شناسنامه پیشنهاد تجاری سازی

 


5

 آئین نامه اجرایی نحوه بکارگیری دستاوردهای حاصل از فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری در شرکت های گاز استانی

94/4/30


6

دستورالعمل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری در شرکت ملی گاز ایران

97/4/4


7

دستورالعمل حمایت از تالیف مقالات و کتب علمی در زمینه های مورد نیاز صنعت گاز

91/7/28


8

دستور العمل تهیه گزارش های پژوهشی

97/9/5


9

فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات

95/10/4


10
 فرم تمدید پیمان های پژوهشی 98/10/9
11
 فرم شناسنامه پیشنهاد (فرم ITM) 99/01/23     

فرم های مربوط به حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

1

فرم قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی

97/6/20


2

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فنی و مهندسی

97/6/20


3

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه منابع انسانی

97/6/20


4

فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

98/4/20


5

فرم گزارش عملکرد پایان نامه کارشناسی ارشد

92/8/20


6

فرم گزارش ارائه مقاله به همایش ها/ چاپ در نشریات ISI ، برای تسویه حساب قرارداد پایان نامه

97/6/20


7

فرم معرفی نامه دانشجو جهت حمایت از پایان نامه به ستاد

97/6/20


8

فرم معرفی نامه دانشجو جهت حمایت از پایان نامه به شرکت های تابعه

97/6/20


9

دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

92/5/17


10

آئین نامه اجرایی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

95/7/25


11

مبالغ حمایتی پایان نامه های کارشناسی ارشد/دکتری

96/3/22


 

 

 

 

تصاویر منتخب