پروژه هاي خاتمه يافته
 
رديفشركتوضعيتعنوان پروژهواحد پژوهشيتاريخ عقد قراردادتاريخ خاتمه قراردادمدت(ماه)
1شركت گاز استان آذربايجان شرقيخاتمه يافتهبررسي ميزان تاثير عوامل دروني و بيروني در ميزان رضايت شغلي و سلامت رواني و جسماني کارکنان شرکت گاز استاندانشگاه تبريز26/9 /138426/9 /138510
2شركت گاز استان آذربايجان شرقيخاتمه يافتهشبيه سازي عددي جريان آشفته سيال در يك ايستگاه تقليل فشاردانشگاه تبريز28/12/138412/7 /138512
3شركت گاز استان آذربايجان شرقيخاتمه يافتهتعیین سطح رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در راستای مدل تعالی سازمانی مطابق نیازمندی مدل EFQMدانشگاه تبريز25/12/138621/7 /13875
4شركت گاز استان آذربايجان شرقيخاتمه يافتهمطالعه ميزان ناراحتيهاي اسكلتي عضلاني در كاركنان شاغل در واحدهاي مختلف شركت گاز استان آذربايجان شرقي و ارائه راه كارهاي كاهش آنهامركز كشوري مديريت سلامت20/4 /138724/6 /138918
5شركت گاز استان آذربايجان شرقيخاتمه يافتهانجام ممیزی انرژی در ساختمان مرکزی و چهار ایستگاه تقلیل فشار سرکت گاز استان آذربایجان شرقیشركت خدمات فني و مهندسي نويان بهينه1 /10/1387 5
6شركت گاز استان آذربايجان شرقيخاتمه يافتهبررسي عوامل موثر بر چگونگي بكارگيري و استفاده بهينه از جذب شدگان سهميه فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهي و كاركنان خلاقدانشگاه تبريز10/3 /138812/5 /13897
7شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهبررسي و ارائه راهكار جهت انجام آزمايشات غير مخرب سرجوشهاي پلي اتيلنيپژوهشگاه صنعت نفت31/5 /138331/1 /13848
8شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهكاهش آلودگي ناشي از vent در ايستگاههاي تقليل فشار گاز شهري (T.B.S)دانشگاه علم و صنعت ایران19/7 /138319/12/138753
9شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهكاهش آلودگي صوتي ناشي از صداي ونت در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز شهريدانشگاه علم و صنعت ایران19/7 /138319/12/138753
10شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهبررسي پديده الكتريسيته ساكن در لوله هاي پلي اتيلني شبكه توزيع گاز و روشهاي مقابله با آنپژوهشگاه صنعت نفت20/9 /138320/8 /138411
11شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهارائه طرح تغيير سيستم راه اندازي مجدد رگلاتورهاي موجود انشعابات شهري 1/4 psi با اراده مشترکين بدون دستکاري رگلاتور با رعايت ضريب ايمني مشترکيندانشگاه اروميه26/10/138415/10/138736
12شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهسنجش رضايتمندي مشتركين گاز در شهرستان اروميه (از خدمات بعد از فروش) و شناخت عوامل تاثير گذار و ارائه راهكار در افزايش ميزان رضايتمنديدانشگاه تهران1 /11/13853 /10/138723
13شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهطرح و اجراي مونيتورينگ ايستگاه هاي تقليل فشار گاز (TBS)در اروميهشركت پيوند داده هاي شمال25/12/13866 /12/13876
14شركت گاز استان آذربايجان غربيخاتمه يافتهبررسي آثار اجتماعي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر مشتركين شركت گاز استان آذربايجان غربيدانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه1 /5 /138930/9 /13893
15شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهبررسی پدیده تشکیل هیدرات در گاز طبیعی وپیش بینی شرایط تشکیل آندانشگاه محقق اردبيلي1 /6 /13841 /12/13846
16شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهبررسی عملی انواع بخاری های گازی از نظر ایمنیدانشگاه محقق اردبيلي1 /6 /13841 /12/13846
17شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهبررسي ميزان رضايت مشتركين از خدمات شركت گاز استان اردبيل و عوامل موثر بر آن با تاكيد بر سنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان شركت و رابطه آن با رضايت مشتركيندانشگاه محقق اردبيلي20/3 /138520/9 /13856
18شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهبررسي كارايي و رفع عيب سيستم حفاظت كاتدي لوله هاي انتقال گاز مدفون در شهر سرعين-اردبيلپژوهشگاه صنعت نفت4 /4 /13854 /9 /13853
19شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهطرح جامع ارتباطات مردمی و مشارکت عمومی در کاهش خطرات ناشی از اثر زلزله بر سیستم گاز رسانی در شهر اردبیلدانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور8 /7 /13861 /3 /13876
20شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهمطالعات لازم برای بستر سازی مناسب جهت تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز به منظور تعامل با داده های مکانی در شرکت گاز استان اردبیلسازمان فضایی ایران12/10/138630/7 /13878
21شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهبررسي ، تدوين و پياده سازي دستور العمل مديرت بحران شركت گاز استان اردبيلنامعلوم دانشگاهی1 /5 /138730/2 /13889
22شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهايجاد زير ساخت هاي لازم براي پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني در شركت گاز استان اردبيلسازمان فضایی ایران26/6 /1387 5
23شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهطراحي و ساخت دستگاه نشت ياب هوشمند آبصنعت كاران الكترونيك مراغه13/8 /138728/11/13873
24شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهتعیین الگوی مصرف بهینه گازخانگی و ارایه راهکارهای کاهش مصرف در خانوارهای شهری استان اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل9 /11/138715/10/13888
25شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهبررسي امكان استفاده از آندهاي كابلي در طراحي ايستگاههاي حفاظت كاتديك خطوط تغذيهپژوهشگاه صنعت نفت16/2 /138831/6 /13883
26شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهمميزي انرژي در ساختمان شركت گاز استان اردبيل به منظور بهينه سازي مصرف انرژيشركت بهينه سازان صنعت تاسيسات21/2 /138829/12/13886
27شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهبررسي علل نشت گاز از شبكه هاي زير زميني پلي اتيلن در سطح استان اردبيل و شناسايي عوامل انساني، غير انساني و محيطي در بروز نشتيشركت دانش پژوهان نوآور3 /3 /138829/12/13888
28شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهاندازه گيري وافزايش راندمان احتراق در مشعلهاي هيترهاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز (C.G.S) استان اردبيلشركت بهينه سازان صنعت تاسيسات3 /6 /138818/2 /13898
29شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهتهيه نقشه جامع نقاط تقاطع خطوط انتقال وتغذيه گاز با گسلهاي فعال استان اردبيل و ارائه راهكارهاي بهسازي و مديريت بحراندانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور26/8 /138830/9 /13896
30شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهاجرا و پياده سازي سيستم حفاظت از يخ زدگي با استفاده از كابلهاي حرارتي بر روي ايستگاه تقليل فشار كابينتي TBS مشگين شهرشركت طرح و نصب شايان16/9 /138811/10/13881
31شركت گاز استان اردبيلخاتمه يافتهطراحي و اجراي سامانه جامع کنترل و پايش مداربسته و آنلاين بر پايه پروتکل انتقال داده ها و سامانه هوشمند کنترل هيتر هاي گازي در ايستگاه تقليل فشار گاز شهرک صنعتي ٢ (قره لر)شركت گروه فني و مهندسي كاگ18/12/138818/5 /13895
32شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهمطالعه و بررسي توليد مواد بودار كننده گاز طبيعيدانشگاه اصفهان31/4 /13801 /9 /138112
33شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهنظر سنجي از مشتركين گاز طبيعي در شهرهاي اصفهان و نجف آبادمؤسسه پژوهشي بين المللي پيوند علم و فردا26/12/138226/3 /13833
34شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهمديريت پسماندها و آلودگي هاي زيست محيطي در ايستگاه ها و شبكه توزيع گاز شهر اصفهاندانشگاه صنعتي اصفهان10/8 /138316/11/138527
35شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهبهينه سازي كنتورهاي ديافراگمي گاز منازل در بخشهاي خانگي و تجاري از 5 متر مكعبي تا 160 متر مكعبيدانشگاه صنعتي اصفهان10/8 /138320/9 /138525
36شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهبررسي رفتار ديناميکي و ارزيابي عملکرد لرزه اي شبکه توزيع و تغذيه گاز شهر اصفهان تحت اثر زلزله هاي شديددانشگاه صنعتي اصفهان15/5 /138416/3 /138842
37شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهرقومي سازي نقشه هاي As Built شهرك سپاهان شهرشركت تعاوني معدني دانش آموختگان علوم زمين قم22/6 /138422/10/13844
38شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهبررسي ميزان رضايتمندي مشترکين گاز خانگي و صنعتي در استان اصفهانمؤسسه پژوهشي بين المللي پيوند علم و فردا5 /9 /13845 /2 /13855
39شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهدستگاه گزارشگير ايستگاه گازنامعلوم خصوصی14/1 /138729/5 /13874.5
40شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهامكان سنجي فني و اقتصادي جداسازي و بازيابي مخلوط ضد يخ و آب مقطر مستعمل مصرفي در هيتر ايستگاههاي تقليل فشار گاز CGSشركت الوار پلاست2 /2 /13872 /6 /138910
41شركت گاز استان اصفهانخاتمه يافتهبررسي مشكلات حفاظت از زنگ شبكه هاي فولادي گاز مستقر در ناحيه جنوب شهر اصفهاندانشگاه صنعتي اصفهان14/7 /138716/3 /138820
42شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهبهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي اداري و برآورد ميزان صرفه جويي انرژي و هزينهشركت مشاوران بهسازي و نوسازي ايران (مبنا)   
43شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهبررسي تاثير گاز متان بر محيط زيستپژوهشگاه صنعت نفت13/10/138315/10/138412
44شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهمطالعه رفتار لرزه اي شيرهاي پيشنهادي قطع اتوماتيك گاز در ايران و ارزيابي آنهاشرکت مقاوم شهر20/6 /13842 /7 /13859
45شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهبررسي آثار مرکاپتان بر روي انسان و محيط زيست و معرفي جايگزين مناسبدانشگاه علم و صنعت ایران1 /9 /13844 /2 /138728
46شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهتبديل سوخت مشعلهاي صنعتي از سوخت مايع به گاز طبيعيدانشگاه علم و صنعت ایران15/12/138415/10/138410
47شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهشناسائي پارامترهاي موثر بر نشت گاز طبيعي در شبکه توزيع گاز شهري استان تهران از طريق اندازه گيري هاي عملي و بررسي هاي علمي، تعيين ميزان تقريبي نشت گاز و ارائه راهکار جهت کاهش يا بر طرف نمودن نشتيدانشگاه علم و صنعت ایران1 /2 /138511/6 /13879
48شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهبررسي نحوه تعامل ديسپاچينگ شركت گاز تهران بزرگ و مركز ملي ديسپاچينگ شركت ملي گاز ايراندانشگاه صنعتي امير کبير12/2 /13854 /2 /13876
49شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهبررسي جامع پيرامون مشكلات تركيبات بودار كننده مورد استفاده در صنعت گاز، معرفي جايگزين مناسب و اجراي آزمايشي آن در يكي از مناطقدانشگاه علم و صنعت ایران30/2 /138530/6 /138712
50شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهبررسي كارايي نسبي شركت گاز تهران بزرگ نسبت به شركت هاي گازرساني دنيادانشگاه علم و صنعت ایران1 /3 /13851 /9 /13856
51شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهطرح واكنش اضطراري در يك ايستگاه سوخت گيري CNGشركت مهندسين مشاور رستار فرآيند1 /3 /13851 /2 /13866
52شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهطراحي و ساخت كنتور هوشمند گازشركت صنعتكاران الكترونيك مراغه10/4 /138510/2 /138624
53شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهبررسي و تحقيق پيرامون نحوه قرائت و كنترل از راه دور ايستگاههاي حفاظت كاتديدانشگاه بوعلي سينا15/5 /138527/6 /13878
54شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهشبيه سازي ديناميكي المانهاي ايستگاه هاي CGS و TBS و خطوط تغذيه گازدانشگاه علم و صنعت ایران12/2 /138626/11/138918
55شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهطراحي و ساخت سيستم كنترل و مانيتورينگ ايستگاههاي تقليل فشار گاز و نصب 10 دستگاه بصورت پايلوت شركت صنعتكاران الكترونيك مراغه31/4 /138810/12/138810
56شركت گاز استان تهرانخاتمه يافتهطراحي و ساخت دستگاه هشدار دهنده منواكسيدكربن با قابليت ارتباط با مراكز امدادرساني و ارائه 100 دستگاه هشداردهنده و يك دستگاه مركزي بصورت پايلوتشركت صنعتكاران الكترونيك مراغه10/5 /138825/11/138910
57شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهشناخت و بررسي علل خرابي لوله و اتصالات پلي اتيلن در خطوط انتقال گاز شهريدانشگاه صنعتي اصفهان21/6 /138325/4 /13849
58شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهتكنولوژي هاي نوين بازرسي داخلي خطوط تغذيه و توزيع گاز در حال استفادهدانشگاه شهركرد1 /12/138319/9 /138521
59شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهمطالعه و بررسي بو دار كردن گاز ار طريق مايكرو كپسوله دار كردنشهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان15/12/138320/9 /138521
60شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهبررسي روشهاي جلب و ارتقاء رضايت مشتريان و نيز ميزان توقع آنها از شرکت گاز استان چهارمحال و بختياريجهاد دانشگاهي دانشگاه شهرکرد15/11/13841 /9 /13859
61شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهجلوگيري از يخ زدگي گاز بوسيله روش مناسب و حذف هيتر در ايستگاههاي تقليل فشار گازشهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان17/11/13841 /12/138512
62شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهامکان سنجي نشت يابي گاز شهري به روش تزريق گاز هيدروژنشهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان20/11/13841 /9 /13859
63شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهبررسی امکان سنجی جایگزینی شبکه گاز رسانی با سایر روشها بمنظور تامین انرژی مناطق خاصدانشگاه شهركرد1 /11/1386 18
64شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهبررسی غیر مخرب کیفیت جوش لوله های پلی اتیلن با استفاده از تصویربرداری حرارتی در طیف مادون قرمز دانشگاه صنعتي اصفهان1 /11/13861 /12/138818
65شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهطرح اينترشيب " بررسي روشهاي مونيتورينگ ايستگاههاي TBS و اجراي پايلوت يك سيستم كم هزينهدانشگاه شهركرد4 /9 /138716/12/138812
66شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهطراحي و ساخت سامانه كنترل از راه دور وسايل گازسوز به كمك شبكه GSMدانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد25/5 /13881 /8 /138914
67شركت گاز استان چهارمحال و بختياريخاتمه يافتهبررس ميزان فرسودگي شغلي كاركنان بخشهاي مختلف شركت گاز و تعيين عوامل موثر بر آندانشگاه علوم پزشكي شهركرد1 /6 /13881 /8 /138914
68شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهبررسي و استقرار سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تغييرات (نت) با بهره گيري از روشهاي نوين مهندسي صنايع (CMMS)شرکت پوينده پيک الکترونيک27/6 /13842 /7 /138738
69شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهغني سازي گاز با استفاده از كامپونت هاي متفاوت و انتقال توسط خطوط لوله گاز و تجزيه و تحليل اثرات دانشگاه فردوسي مشهد27/6 /13842 /4 /13859
70شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهطراحي واحد نيمه صنعتي توليد هيدرات از گاز طبيعيدانشگاه فردوسي مشهد27/6 /13842 /7 /138512
71شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهبررسي و تحليل فني و اقتصادي بكارگيري ميكروتوربين هاي گازي جهت توليد برق مورد نياز در مصرف كننده هاي پراكندهدانشگاه فردوسي مشهد27/6 /13842 /4 /13859
72شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهبررسي دستگاههاي مورد استفاده در صنايع گاز در سراسر جهان (شناخت وضعيت موجود)دانشگاه فردوسي مشهد27/6 /13842 /12/138517
73شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهشبيه سازي احتراق تجهيزات گاز سوز خانگيدانشگاه فردوسي مشهد27/6 /13842 /5 /138510
74شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهايجاد بانك اطلاعاتي از پژوهشهاي ارايه شده در مسائل مرتبط در صنعت گاز در جهان (شناخت وضعيت موجود)دانشگاه فردوسي مشهد27/6 /13842 /8 /138737
75شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهاستفاده از گازهاي زائد پالايشگاه براي توليد كربن (پروژه تصويب شده از تهران)دانشگاه فردوسي مشهد27/6 /13842 /7 /138512
76شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهمميزي انرژي ساختمان مركزي شركت گاز استان خراسانشركت خدمات فني و مهندسي نويان بهينه19/9 /138425/2 /138619
77شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهساخت پايلوت جداسازي غشايي با سيستم تركيبي جداسازي CO2,H2O,H2S به طور همزماندانشگاه فردوسي مشهد29/12/138430/8 /138732
78شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهبررسي بهداشت رواني، جسمي و عوامل ايجاد كننده استرس در كارمندان شركت گاز خراساندانشگاه فردوسي مشهد14/8 /138519/7 /13876
79شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهارزیابی، بررسی و بکارگیری چرخه بهره وری، فرايندهای مديريتی با رويکرد BRP و مدل سرآمدی EFQM در شرکت گاز استان خراسان رضویشركت روش‌ سازان صنعت 1 /11/13851 /5 /13885
80شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهبررسی اختلالات برقی ایجاد شده بر روی سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله و شبکه گاز رسانی شهر مشهد و ارائه راهکار برای حذف/کاهش اختلالاتدانشگاه فردوسي مشهد29/2 /13861 /11/138718
81شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهتعيين بودار كننده جديد غيرگوگردي جهت مصرف در گاز شهريدانشگاه صنعتي امير کبير1 /2 /138711/9 /13877
82شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهارزیابی ریسک های ایمنی , بهداشت و محیط زیست در شرکت گاز استان خراسان رضوی مبتنی بر کلیه مستندات و الزامات موجود سازمانجهاد دانشگاهي دانشكده فني تهران7 /11/138718/12/138811
83شرکت گاز استان خراسان رضویخاتمه يافتهمستند سازي تجربيات موجود در زمينه مباني طراحي، نصب، تعمير و بهره برداري و نگهداري رگولاتورهاي موجود در ايستگاههاي تقليل فشار در قالب بسته نرم افزار چندرسانه اي با هدف آموزش پرسنلشركت فني مهندسي كاويان صنعت بارتاوا29/6 /138826/4 /13899
84شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهتوسعه و بهبود فرآيندهاي نيازسنجي و طرح ريزي توسعه شبكهسياوش يحيي ينياد20/8 /13839 /5 /13858
85شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهشناسايي عوامل فشارزاي شغلي و رابطه اين عوامل با خشنودي و دلبستگي شغليدانشگاه شهيد چمران اهواز19/10/138319/8 /138410
86شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهطرح و اجراي نظرسنجي بررسي رضايت مشتركين و مراجعين شركت گاز استان خوزستان و اراي الگوي سنجشجهاد دانشگاهي خوزستان22/10/138320/12/138414
87شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمطالعه سيستمهاي مختلف اندازه گيري از راه دور حجم گاز مصرفي در بخش صنايعشركت تحقيقات ميكروسيستمهاي ايران27/1 /138411/7 /13845
88شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمطالعه ايجاد مركز تحقيقات گاز خوزستاندانشگاه شهيد چمران اهواز26/5 /138415/12/138517
89شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمشاوره و تجهيز كارگاه كاليبراسيون و استقرار سيستم ISO 10012شركت افراح31/5 /138416/12/138518
90شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمطالعه امكان جايگزيني لوله هاي پلي اتيلن به جاي لوله هاي فولادي در شبكه هاي گازرساني خوزستاندانشگاه شهيد چمران اهواز15/7 /13849 /1 /138510
91شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهتهيه نقشه و بانك اطلاعاتي سيستم جامع اندازه گيري گاز شركت گاز خوزستان با استفاده از سيستم GISعلي شجاعيان17/7 /138417/12/138517
92شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهتحليل وضعيت موجود شبكه هاي گازرساني استان خوزستان، ارائه راهكارهاي تقويت بالانس شبكه و استفاده بهينه از حداكثر ظرفيت خطوط انتقال گاز استانسعيد هجري20/7 /138428/5 /138510
93شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهطراحي الگوريتم كنترلي و امكان سنجي پياده سازي كنترل پيش بين تطبيق با delta v در تنظيم فشار خروجي رگولاتور ايستگاهها به منظور كاهش مقدار نشتي و هزينه هاي بهره برداري در شركت گاز خوزستانجهاد دانشگاهي خوزستان28/8 /138430/5 /13859
94شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهگزارش تحليل و طراحي وضعيت مطلوبشركت رادسامانه1 /11/138415/7 /13858
95شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهبررسي و تشخيص علل خرابي كنتورها و رگولاتورهاي گاز خانگي در استان خوزستان و ارائه راهكارهاي رفع علتهادانشگاه شهيد چمران اهواز3 /9 /13853 /9 /138611
96شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهبازنگري و بهينه سازي سيستم حفاظت در برابر خوردگي شبكه هاي تغذيه و توزيع گاز خوزستاندانشگاه صنعتي اصفهان3 /9 /138527/4 /138830
97شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهشبیه سازی دینامیکی جریان (غيردائم) گاز طبیعی در شبکه های خطوط لوله گازدانشگاه اصفهان1 /12/138525/11/138812
98شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهشبیه سازی عددی حفاظت کاتدیک لوله های گاز طبیعیدانشگاه شهيد چمران اهواز1 /12/138520/12/138612
99شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمطالعه و بررسی روشهای مختلف ارتقاء بهره وری، تعیین و محاسبه شاخص های بهره وری و شاخص بهره وری کل عوامل تولید TFP و تدوین ارتقائ بهره وری در شرکت گاز استان خوزستان و اجرای کايزن عملياتی در معاونت بهره برداری آنانجمن بهره وری ایران16/12/138518/12/13888
100شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمطالعه و بررسی روش های مختلف پیش بینی گاز طبیعی و ارائه مدل مناسب و بکاربگیری عملی مدل جهت برآورد تقاضای گاز طبیعی استان خوزستان در یک افق 20 سالهدانشگاه خواجه نصير طوسي1 /8 /138627/9 /87 14
101شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمهندسي مجدد فرآيندهاي توسعه شبكه هاي تغذيه و توزيع و محورهاي صنعتي شركت گاز خوزستانشركت روش‌ سازان صنعت 7 /8 /13861 /10/138714
102شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهتجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری گاز استان و ارائه راهکارهای عملی جهت حذف و یا کاهش عوامل ایجاد خطادانشگاه شهيد چمران اهواز22/8 /138622/6 /138822
103شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهبرنامه ریزی منابع سازمانی ERPدر شرکت گاز خوزستان بر مبنای توسعه شبکه و بهره برداریخانه صنایع نو اندیش-تحت نظارت مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی10/10/138618/12/138815
104شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهطراحی و پیاده سازی سامانه ناوبری همراه(Mobile GIS) جهت استفاده در شهرستان اهوازشرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه ساز10/10/13861 /12/13876
105شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهاستفاده از روش منطق فازی-عصبی در تحلیل خوردگی شبکه گاز رسانی اهوازدانشگاه شهيد چمران اهواز7 /11/13861 /12/138812
106شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهمونیتورینگ و کنترل ایستگاههای حفاظت کاتدیک از راه دوردانشگاه شهيد چمران اهواز7 /11/138618/12/13886
107شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهبررسی علل عدم توزیع یکنواخت غلظت مرکاپتان در شبکه گاز شهر اهواز و بهینه سازی توزیع یکنواخت آندانشگاه اصفهان21/11/138621/10/138912
108شركت گاز استان خوزستانخاتمه يافتهبررسي مشكلات شبكه كامپيوتري شركت در سطح استان و معماري و طراحي وضعيت مطلوبشركت دانش پژوهان نوآور6 /4 /138826/5 /13892
109شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهبررسي روشهاي كشف نقاط زخمي (بدون عايق) در پوشش لوله فولادي مدفون به منظور ترميم و جلوگيري از خوردگي لوله هادانشگاه صنعتي شاهرود24/2 /138419/10/138520
110شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهبررسي چگونگي روش هاي قطع گاز در خطوط تغذيه و شبکه هاي اصلي در حوادث غيرمترقبه و به صورت اتوماتيکدانشگاه صنعتي شاهرود27/2 /138429/3 /138620
111شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهطراحي نرم افزار برنامه ريزي و کنترل سيستم نگهداري و تعميرات بهره وردانشگاه صنعتي شاهرود27/2 /138427/4 /138514
112شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهبررسي مزايا و معايب استفاده از CNG از نقطه نظر اقتصادي، فني، ايمني و جنبه هاي زيست محيطي براي مصارف خانگيدانشگاه صنعتي شاهرود29/3 /138422/2 /138618
113شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهمدل سازي مراحل مختلف آزمايش هيدرواستاتيك خطوط لولهدانشگاه صنعتي شاهرود12/4 /138423/4 /138720
114شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهمطالعه اثرات درجه حرارت محيط تست بر روي ترموولوهاي دمايي در مراحل مختلف آزمايشات مقاومت و نشتي پلي اتيلندانشگاه سمنان2 /5 /138427/5 /138615
115شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهبررسي اخلاق خانواده و اخلاق اداري از ديدگاه قرآن و رواياتدانشگاه علوم قرآني شاهرود12/6 /138421/6 /138513
116شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهاستفاده از خاكريز روان جهت جلوگيري از نشست كانال لوله هاي گاز و بررسي افزايش حفاظت لوله هاي PE در برابر حيوانات موذيدانشگاه سمنان11/7 /138411/2 /138629
117شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهبررسي استفاده از لوله هاي پليمري جديد در انتقال گاز مانند لوله هاي پلي اتيلن ، پلي آميد ، لوله هاي مغناطيسي پلي اتيلن و ... و ارزيابي ابعاد مختلف و مزاياي بكارگيري با توجه به شرايط و تكنولوژي موجودجهاد دانشگاهي تربيت معلم تهران9 /11/138430/11/13858
118شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهبررسي درخصوص موضوعات استانداردها، روش هاي اجرايي نوين ، بكارگيري تجهيزات و ابزارآلات مرتبط با تعميرات ، نگهداري و بهره برداري شبكه پلي اتيلندانشگاه صنعتي شاهرود30/11/138410/9 /138615
119شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهمطالعه در خصوص مزاياي استفاده از فومهاي پلي اورتان به عنوان عايق لوله هاي نفت و گازجهاد دانشگاهي تربيت معلم تهران5 /2 /13851 /2 /13868
120شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهتدوين مكانيزمهاي پيشرفته مديريتي، آموزشي، اداري، عملياتي در جهت افزايش بهره وري در نيروي انساني و كار (در حوزه فعاليتهاي شركت گاز استان سمنان)جهاد دانشگاهي دانشگاه سمنان15/8 /138523/12/138840
121شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهامكان سنجي استفاده از لوله گردبادي (vortex tube) به عنوان رگولاتور در ايستگاههاي تقليل فشاردانشگاه صنعتي شاهرود9 /5 /138612/11/138715
122شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهطراحي و ساخت سيستم تزريق مركاپتان به خط لوله گاز با قابليت زمانبندي پالسيشركت مهندسي ناروان صنعت20/7 /1387 4.5
123شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهمميزي انرژي ساختمان مركزي شركت گاز استان سمنانشركت نوپردازان صنعت رشد23/3 /138830/1 /13899
124شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهتعيين دقيق دماي گاز خروجي از هيترها براي جلوگيري از تشكيل هيدراتها و صرفه جويي انرژي در ايستگاههاي تقليل فشار شهري با استفاده از شبيه سازي ايستگاه در نرم افزار HYSYSدانشگاه صنعتي شاهرود19/8 /138819/8 /138912
125شركت گاز استان سمنانخاتمه يافتهارزيابي پيامد حوادث در ايستگاههاي CGS و TBS و CGS/TBSدانشگاه علم و صنعت ایران16/6 /138916/9 /13893
126شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهطراحي سيستم كنترل جهت دستگاه تزريقOdorant از نوع by pass بصورت گاز و مايع و مشابه سازي كامپيوتري عملكرد آندانشگاه شيراز13/4 /138320/11/138410
127شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهبهينه سازي عمليات فرآورش گاز در پالايشگاههاي گازدانشگاه شيراز2 /7 /13831 /1 /138824
128شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهبهينه سازي سيستم فيلتراسيون گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار گازدانشگاه شيراز20/7 /138320/7 /138420
129شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهبررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان واحدهاي تابعه گاز استان فارس به عنوان نمونه مورد مطالعه دانشگاه شيراز28/2 /138420/6 /138512
130شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهخوردگي دروني حاصل از معيانات گازي و مركاپتانها در لوله هاي گازدانشگاه شيراز13/6 /13841 /7 /138512
131شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهبررسي خوردگي لوله هاي فولادی قرار گرفته در بتن مسلحدانشگاه شيراز28/2 /138511/4 /138612
132شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهعوامل موثر بر جلب رضايتمندي مشتريان گاز استان فارسدانشگاه تهران15/5 /138519/2 /13868
133شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهتحليل و برآورد عوامل موثر بر هزينه هاي تمام شده توزيع گاز طبيعي در استان فارسدانشگاه صنعتي اصفهان25/5 /13855 /7 /13866
134شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهيكپارچه سازي اطلاعات سازماني شركت گاز استان فارسشركت تحقيقات رايانه اي چشمه25/5 /13856 /6 /13896
135شركت گاز استان فارسخاتمه يافتهبررسي اثر بخشي تصميم گيري مديران نوآور با مديران سازگار بر مبناي تئوري سازگاري كرتون(kai)دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان25/5 /1385 10
136شركت گاز استان فارسخاتمه يافتههمه گير شناسي اختلالات رواني شايع در كاركنان گاز استان فارسبهداشت و درمان صنعت نفت فارس28/5 /138518/2 /13867
137شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهبررسي موقعيت ژئوفيريكي منطقه و شناسايي نقاط بحراني شبكه و اتخاذ تدابير مناسب در خصوص مقاوم سازيدانشگاه كار قزوين30/11/138421/5 /13867
138شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهبررسي امكان استفاده از سيستمهاي پوششي جهت دفع رطوبت در خطوط فولادي در مناطق باتلاقيدانشگاه علم و صنعت ایران30/11/138410/4 /13868
139شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهبررسي گازهاي گم شده و ارائه فرآيند مهار آنهادانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين15/12/138415/7 /138612
140شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهتحلیل سیستم و مکانیزاسیون و برنامه ریزی فعالیت های امور مهندسیدانشگاه تهران20/10/138511/3 /13863
141شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهطراحی و استقرار نظام آراستگی در شرکت گاز استان قزوینموسسه آموزش عالي غزالي23/4 /138620/12/13864
142شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهبررسي تاثير خطوط انتقال برق 20 و 400 كيلو ولت بر روي خط لوله گاز و تعيين حريم بهينهدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين29/11/138619/3 /138912
143شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهارزيابي و مقايسه عملكرد واحدهاي شهري شركت گاز استان قزوين و ارائه راهكار جهت بهبود با بكارگيري روش تحليل پوشش داده هادانشگاه بين المللي امام خميني قزوين29/11/138611/10/138711
144شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهتعيين سلامت روحي رواني كاركنان در برقراري ارتباط موثر درون و برون سازمانيدانشگاه تهران21/12/138624/1 /138813
145شركت گاز استان قزوينخاتمه يافتهمميزي انرژي ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوينشركت سامان انرژي اصفهان10/4 /13881 /11/13886
146شركت گاز استان قمخاتمه يافتهبررسي و تعيين ميزان سرعت مجاز در فشارهاي مختلف براي لوله هاي فولادي و پلي اتيلندانشگاه صنعتي امير کبير25/11/138426/11/138712
147شركت گاز استان قمخاتمه يافتهبررسي قوت كسب و كار و جذابيت بازار در شركت گاز استان قمدانشگاه علم و صنعت ایران15/1 /138615/7 /13866
148شركت گاز استان قمخاتمه يافتهساخت غشاهاي الياف تو خالي از پليمرهاي اصلاح شده سطحي جهت كاربرد در فرايندهاي جداسازي گازدانشگاه تهران5 /4 /1387 20
149شركت گاز استان قمخاتمه يافتهمميزي انرژي ساختمانهاي شركت گاز استان قم(مركزي، اداره گاز، كهك، امداد 1و2، دفتر نگهباني CGS )شركت خدمات فني و مهندسي نويان بهينه18/6 /138725/12/13876
150شركت گاز استان کردستانخاتمه يافتهنظر سنجي از مشتركين گاز طبيعيجبار رحماني30/7 /138430/7 /138512
151شركت گاز استان کردستانخاتمه يافتهبررسی میزان استرس و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان و ارائه راهکار عملی جهت کاهش میزان استرس جهت کاهش میزان استرس و افزایش بهره وریشرکت یگانه کار کردستان27/11/138730/10/13889
152شركت گاز استان کردستانخاتمه يافتهبررسي سلامت سازماني ادارات شركت گاز در استان كردستان در سال 1388 موسسه فرهنگي پژوهشگران هاتف كردستان 21/6 /138830/2 /13898
153شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي گازهاي گمشده در استان كرمان. مرحله اول: جمع آوري و تجزيه تحليل اطلاعات در شهرستان زرنددانشگاه شهيد باهنر كرمان27/10/138327/6 /13848
154شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي اثرات حرارت روي علمكهاي گاز منازل و ارائه راهكار مناسب جهت حفاظت حرارتي آنهادانشگاه شهيد باهنر كرمان1 /3 /13841 /11/13848
155شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهاجرای پروژه نصب، راه اندازی و آموزش سیستم قطع جریان گاز ایستگاه T.B.S ومقه زلزلهشرکت پاراصنعت18/7 /138418/9 /13842
156شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي نشت در سه راهي انشعاب پلي اتيلن و ارائه راهكار مناسبدانشگاه شهيد باهنر كرمان26/7 /138426/3 /13858
157شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي اثر محيطي در كفه كشكوئيه بر عملكرد پوشش قير ذغال سنگي و سه لايه پلي اتيلندانشگاه شهيد باهنر كرمان20/4 /1385 10
158شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي مشكلات احتمالي در اجراي شبكه گاز شهري با لوله پلي اتيلن در مناطق گرمسيريدانشگاه شهيد باهنر كرمان1 /2 /13860 /6 /13879
159شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهاستفاده از انرژي هاي تجديد پذير جهت محافظت از خوردگي خطوط لولهدانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان31/1 /138815/1 /138911
160شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهساخت نمونه قطعات خارجي ايستگاه هاي تقليل فشار (فاز اول)دانشگاه شهيد باهنر كرمان31/1 /138815/12/138810
161شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهطراحي و ساخت و يا انتخاب جريان سنج مناسب جهت آزمون عملكرد كنتورهاي خانگي گاز در حال كاردانشگاه شهيد باهنر كرمان31/1 /138815/7 /13895
162شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي ميزان ذرات جامد معلق در خطوط لوله گاز استان كرماندانشگاه شهيد باهنر كرمان31/1 /138815/1 /138911
163شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي آسيب پذيري لرزه اي و مقاوم سازي شبكه گازرساني شهر كرماندانشگاه شهيد باهنر كرمان23/4 /138810/12/13887
164شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهبررسي سلامت روان و شادابي كاركنان در ارتباطات درون و برون سازمانيدانشگاه ولي عصر رفسنجان9 /8 /13889 /3 /13897
165شركت گاز استان کرمانخاتمه يافتهتعیین زمان فرسودگی لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت گازدانشگاه شهيد باهنر كرمان30/9 /13881 /7 /13898
166شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهبررسي ريز ساختار منطقه جوش لوله هاي انتقال گاز در شهر كرمانشاهدانشگاه رازي كرمانشاه17/8 /138530/11/138724
167شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهامكان سنجي و مطالعه فني اقتصادي سيستم تله متري گاز كرمانشاهدانشگاه رازي كرمانشاه17/8 /138530/8 /13869
168شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتههوشمند كردن تشخيص يخ زدگي و تزريق متانول در خطوط لوله گازدانشگاه رازي كرمانشاه17/8 /138530/11/138612
169شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهمدلسازی CFD هیدرودینامیک سیال در خطوط لوله انتقال گاز کرمانشاهدانشگاه رازي كرمانشاه3 /2 /1386 12
170شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهبررسی و مطالعه عددی اثر پارامترهای جریان گاز بر سایش در ریوسرها، زانوها و کپهای ایستگاههای تقلیل فشاردانشگاه رازي كرمانشاه3 /2 /138630/2 /138815
171شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهکاربرد هوش محاسباتی (فازی) در پیش بینی کوتاه مدت گاز مصرفی کرمانشاهدانشگاه رازي كرمانشاه18/9 /138630/11/138713
172شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهتحلیل المان محدود تنش پسماند ناشی از جوش و تنش حاصله از تست هیدرواستاتیکی لوله و اتصلاتدانشگاه رازي كرمانشاه11/10/1386 12
173شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهنرم افزار کاربردی مدیریت ضخامت سنجیدانشگاه رازي كرمانشاه16/1 /138816/11/138810
174شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهتوزیع یکنواخت فشار در هنگام اوج مصرف گاز در شهر کرمانشاه جهت جلوگیری از قطع گازدانشگاه رازي كرمانشاه16/1 /13881 /4 /138915
175شركت گاز استان كرمانشاهخاتمه يافتهبررسي روشهاي افزايش كارآيي حرارتي گرمكن ها در ايستگاههاي تقليل فشارمعاونت پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه21/9 /138821/3 /138910
176شركت گاز استان گلستانخاتمه يافتهارتقاء فرهنگ نظام آراستگي در شركت گاز استان گلستاندانشگاه تهران8 /2 /13838 /10/13836
177شركت گاز استان گلستانخاتمه يافتهبررسي آماري وعلل خوردگي قسمت فوقاني انشعابات فلزي وارائه پيشنهادهاي مناسب جهت حذف ياکاهش آندانشگاه تهران23/9 /13832 /9 /138411
178شركت گاز استان گلستانخاتمه يافتهپژوهش وشناسائي روشهاي خنثي سازي بوي بشکه هاي خالي والمنت فيلترهاي مستعمل ايستگاه هاي TBSآغشته به موادمرکاپتاندانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان1 /4 /13841 /10/13848
179شركت گاز استان گلستانخاتمه يافتهبررسي روشهاي جلب وارتقاء تکريم ارباب رجوع وارزيابي رضايت طرفهاي ذينفع (درون سازماني - برون سازماني )در شرکت گاز استان گلستاندانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد 14/10/13845 /6 /13857.5
180شركت گاز استان گلستانخاتمه يافتهمعيار پذيرش عايق لوله هاي فولادي بر مبناي روشهاي متداول تست عايقدانشگاه تهران15/7 /1385 6
181شركت گاز استان گلستانخاتمه يافتهاثرات مخرب ريشه هاي درختان بر روي عايق لوله هاي فولادي و سطح خارجي لوله هاي پلي اتيلندانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان13/12/1385 18
182شركت گاز استان گلستانخاتمه يافتهبررسی اثرات و تبعات افت فشار گاز بر روی تاسیسات استان گلستانشركت دانش پژوهان نوآور17/12/1387 8
183شركت گاز استان گيلانخاتمه يافتهبررسي وضع موجود ارتقاء ICT واحدهاي مختلف شركت گاز استان گيلان به كمك يك نرم افزار جامعشركت كامپيوتري انديشه افزون25/12/138325/12/138412
184شركت گاز استان گيلانخاتمه يافتهبررسي ميزان رضايتمندي و وفاداري کارکنان و راههاي افزايش آن دانشگاه گيلان1 /5 /1384 6
185شركت گاز استان گيلانخاتمه يافتهبررسي ميزان رضايت مشترکان تجاري صنعت گاز گيلان دانشگاه گيلان1 /5 /13841 /11/13856
186شركت گاز استان گيلانخاتمه يافتهطراحي و ساخت يك دستگاه ضبط كننده اطلاعات و كنترل كننده تزريق اودورانت به ايستگاههاي تقليل فشاردانشگاه گيلان21/2 /138521/2 /138612
187شركت گاز استان گيلانخاتمه يافتهبررسي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در سطح شركتهاي استانيدانشگاه گيلان21/2 /138521/8 /13866
188شركت گاز استان گيلانخاتمه يافتهطراحي و ساخت دستگاه هشدار دهنده خطر انفجار و گاز گرفتگيدانشگاه گيلان21/2 /1386 12
189شركت گاز استان مازندرانخاتمه يافتهارتقای فرهنگ نظام آراستگی در شرکت گاز استان مازندراندانشگاه تهران19/10/138431/6 /13858
190شركت گاز استان مازندرانخاتمه يافتهتبديل كوره هاي آجرپزي به كوره هاي گاز سوزآقاي حمزه اي1 /3 /1385 6
191شركت گاز استان مازندرانخاتمه يافتهشناسائي حوادث اصلي در شركت گاز استان مازندران بررسي علل ريشه اي آنهادانشگاه صنعتي نوشيروان بابل27/3 /138815/1 /13896
192شركت گاز استان مازندرانخاتمه يافتهبررسي عوامل موثر بر ميزان مصرف گاز مشتركين خانگي و تاثير روشهاي بهينه سازي در كاهش مصرف و هزينه هادانشگاه صنعتي نوشيروان بابل3 /4 /138815/1 /13896
193شركت گاز استان همدانخاتمه يافتهشناسايي ممانعت كننده خوردگي مناسب براي استفاده در هيترهاي گازدانشگاه بوعلي سينا23/9 /1385 25
194شرکت پالايش گاز بيد بلندخاتمه يافتهتدوين فعاليتهاي گروه انرژي در پالايشگاه گاز بيدبلندشركت مشاوران بهسازي و نوسازي ايران (مبنا)25/4 /1384 8
195شرکت پالايش گاز بيد بلندخاتمه يافتهبهينه سازي مصرف آب و كاهش توليد پساب با انتگراسيون جرميپژوهشگاه صنعت نفت17/7 /1384 9
196شرکت پالايش گاز بيد بلندخاتمه يافتهبهينه سازي مصرف و مميزي انرژي در ساختمانهاي شركت پالايش گاز بيد بلند (پالايشگاه و شهرك مسكوني ميانكوه)شركت مشاوران بهسازي و نوسازي ايران (مبنا)12/9 /1386 12
197شرکت پالايش گاز بيد بلندخاتمه يافتهآناليز پيامد حوادث در واحدهاي عملياتي پالايشگاه بيدبلنددانشگاه صنعتي شريف-پژوهشكده فرايند20/11/1386 6
198شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهمميزي انرژي جامع در پالايشگاه فاز هاي 2و 3 پالايشگاه پارس جنوبيشركت مهندسين مشاور انرژي نو انديش7 /8 /13840 /12/138718
199شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهمطالعه و بررسي گزينه هاي مختلف واحد هاي حذف يا كاهش گازهاي انتهائي واحد گوگرد(معرفي فرايند هاي بازيافت گازهاي انتهائي(شركت مهندسي و توسعه انرژي پايدار7 /9 /13841 /8 /13856
200شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي ارتعاشات فنهاي هوايي داراي موتور گرداننده دور متغير به همراه تعيين مناسب ترين محدوده كارايي مجموعه و ارائه راهكار مناسب جهت كاهش ارتعاش فندانشگاه صنعتي شريف1 /2 /13850 /7 /138712
201شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبهينه سازي واحد روغن گير موجود (واحد تصفيه پساب) و طراحي مهندسي پايه سيستم تصفيه پساب پالايشگاه فاز 2 و 3 پارس جنوبي با استفاده از بررسي هاي پايلوتي جهت پسابهاي آلوده به مواد نفتيپژوهشگاه صنعت نفت1 /2 /138516/6 /138610
202شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهافزايش بازدهي برج احياء واحد آبگيري فاز يك شركت مجتمع پارس جنوبيدانشگاه شيراز1 /2 /13850 /5 /13878
203شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهتحقيق پيرامون جداسازي كارآمد ذرات جامد مطلق از مايعات خروجي سيلاب گيرها و ارائه راهكار عملي در فازهاي 4 و 5 پالايشگاه پارس جنوبيشركت گسترش و فناوري حيان3 /10/13851 /10/138610
204شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهمطالعه جامع و بررسی فنی اقتصادی انتقال و فروش گوگرد مذابپژوهشگاه صنعت نفت30/10/13851 /9 /138610
205شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهمطالعه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مساله كلسيم در گلايكول گردشيدانشگاه صنعتي شريف30/10/13851 /12/138612
206شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي امکان جداسازي کامل کلسيم از گلايکول و تزريق مجدد آندانشگاه صنعتي شريف30/10/1385 12
207شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي روشهاي جداسازي رطوبت از هواي دروني به توربين هاي گازي و ارائه راهكار عملي مناسبشركت بازار پژوهان نو آور1 /12/13850 /6 /13866
208شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهشبيه سازي و بهينه سازي واحد بازيافت اتان از نظر مصرف انرژي برودتي در فازهاي 4 و 5 پالايشگاه پارس جنوبيشركت گسترش فرايند شريف3 /12/13850 /0 /13877
209شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهتحقيق پيرامون اصلاح يا تغيير سيستم جداسازي روغن از هواي فشردهشركت بازار پژوهان نو آور3 /12/13850 /6 /13866
210شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهاستقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در پالایشگاه فاز 2 و 3 پالايشگاه پارس جنوبيشركت مهندسين مشاور انرژي نو انديش1 /2 /13861 /10/13868
211شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي علل خوردگي در مبدلهاي خنك كننده گاز و ميعانات گازي سكوي فاز يك و ارائه راهكار عملي جهت جلو گيري از آندانشگاه تهران20/5 /13860 /12/138710
212شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسی عوامل و فرایندهای موثر بر انگیزش کارکنان و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی در جهت افزایش آندانشگاه علامه طباطبايي14/6 /1386 12
213شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهمطالعه و بررسي كليه شرايط عملياتي واقعي و طراحي انجام Performance Test بهينه سازي ارزيابي فني كاتاليستها و شبيه سازي واحدهاي بازيافت گوگرد در فازهاي 1 تا 5شركت تريپا كلتون- شركت سولفور سپرت14/6 /13860 /0 /13877
214شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسی علل خوردگی در ریبویلرهای واحد تثبیت میعانات گازی فاز 1 و ارائه راهکار مناسبموسسه بنيان دانش پژوهان25/6 /1386 8
215شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي امكان سنجي و انتخاب فرايند مناسب براي بازيافت گاز flareو استفاده مجدد ار آنشرکت مهندسی پترو آریا5 /8 /1386 6
216شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي منابع و خاستگاههاي استرس زا(تنش آفرين) در بين كاركنان مجتمع گاز پارس جنوبي بر مبناي نوع كار (روز كار، اقماري/نوبتكاري) ،محل اشتغال و محل سكونت: ارائه راهكارهاي كاربردي به منظور كاهش آندانشگاه علوم پزشکی زنجان5 /8 /1386 9
217شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي كاربردي هاي ممكن گازCO2 توليد شده (بعنوان گاز اسيدي خروجي) از واحد تصفيه اتان (واحد 116)دانشگاه فردوسي مشهد5 /8 /1386 9
218شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي پديده كاويتاسيون در واحدهاي نمك زدائي فاز يك مجتمع گاز پارس جنوبي و ارائه روش بهينه جهت رفع مشكلشركت مهندسي و صنعتي زاگرس مهر مكانيك1 /9 /1386 4
219شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهامكان سنجي استفاده از تكنولوژي مبادله كن هاي لوله گرمايي Heat Pipe Heat Exchanger جهت بازيابي انرژي گرمايي اتلافي در پالايشگاه فازهاي 4 و 5 پارس جنوبيشرکت مهندسی پترو آریا21/9 /1386 12
220شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي و ارائه راهكار عملي جهت جلوگيري از ايجاد گرد و غبار و يا جمع آوري آن در واحد بارگيري گوگرد SSBشركت اي-من سرو22/10/1386 5
221شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهبررسي فني و اقتصادي پتانسيلهاي استفاده از گاز احيا خروجي واحد مركاپتان زدايي (MRU) در واحدهاي بازيابي گوگرد (SRU)دانشگاه شيراز23/10/1386 12
222شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهپروژه پژوهشي ورزشي در منطقه پارس جنوبي و فجر جمدانشگاه آزاد اسلامي10/11/1386 5
223شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهتدوين استراتژيها و نقشه استراتژي در مجتمع گاز پارس جنوبيموسسه مطالعه سرآمدي و شش سيگما27/7 /1387 6
224شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهامكان سنجي استفاده از گاز شيرين فازهاي 6و7و8 پارس جنوبي به منظور توليد برق، ازدياد برداشت نفت و تصفيه آب دريادانشگاه فردوسي مشهد27/7 /1387 7
225شرکت پالايش گاز پارس جنوبيخاتمه يافتهگوگردزدايي ميعانات گازي به روش اكسيداسيون مطابق فرم پيشنهاد پروژه مصوب توسط كارفرما (پيوست يك)دانشگاه صنعتي شريف28/12/13871 /2 /13896
226شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسي پايلوتي و امكان سنجي استفاده از سيستم شبنم خورشيدي در تصفيه پسابهاي نمكي پالايشگاه سرخونپژوهشگاه صنعت نفت25/12/13823 /3 /138526
227شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهمطالعه فني و اقتصادي روشهاي مختلف بازيافت CO2 در توربين هاي گازي پالايشگاه گاز سرخون و قشمشركت مهندسين مشاور دلتا25/12/138328/3 /138512
228شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسی عوارض زیست محیطی ناشی از نشت آلاینده های هیدروکربوری به منابع زیر زمینی آب و خاک و ارائه راه کارهای عملی جهت تصفیه و پاکسازی منابع آلوده کننده در پالایشگاه گاز سرخوندانشگاه صنعتي شريف20/4 /138620/12/138717
229شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسی کاربردی و تهیه مدل نرم افزاری و شبیه سازی کوره های پالایشگاه گاز سرخون و قشم به منظور بررسی عملکرد وو افزایش بهره وری با اعمال تغییرات فرآیندی و مکانیکیشرکت مهندسی پترو آریا27/4 /138620/11/138717
230شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهشناخت سطح مدیریت دانش و تدوین طرح جامع مدیریت دانش در شرکت پالایش گاز سرخون و قشمجهاد دانشگاهی هرمزگان15/5 /138628/12/13864
231شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسی رفتار های نا ایمن در بین کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشمدانشگاه علوم پزشکی همدان23/10/138625/11/138710
232شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهطراحی،ساخت و نصب سیستم شبیه ساز آموزش دهنده فرایند شیرین سازی پالایشگاه گاز سرخونشركت گسترش فرايند شريف13/11/1386 10
233شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهشناخت سطح دانشي شركت پالايش گازسرخون و قشم براساس مدل نانوكا و تاكوچي و استخراج نقاط ضعف و قدرت بر اساس مدل مذكورجهاد دانشگاهی هرمزگان25/12/138626/8 /13876
234شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسي علل تخريب پره هاي توربو كمپرسورهاي پالايشگاه گاز سرخون، تخمين عمر باقيمانده اين پره ها و ارائه راهكارهايي جهت افزايش عمر پره هادانشگاه علم و صنعت ایران8 /7 /13878 /1 /138918
235شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسی و مقایسه اثر هر یک از آمین های DEA,MDEA, MDEA فعال در فرایند شیرین سازی گاز و همچنین بررسی و مقایسه خوردگی ناشی از استفاده از هریک از آمین های فوق از نقطه نظر مکانیزم و محصولات ناشی از خوردگیدانشگاه شيراز5 /11/138721/6 /138912
236شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهپروژه در قالب طرح اينترشيپ با عنوان:" مهندسي مجدد فرايندهاي واحد عمليات كالا در شركت پالايش گاز سرخون و قشم"دانشگاه هرمزگان5 /1 /138815/9 /13886
237شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهارائه يك روش مناسب براي تعيين ميزان تخريب دي اتانول آمين و شناسايي مشتقات MMEA, MEA, DMP حاصل از تخريب دي اتانول آمين در عمليات شيرين سازي گاز ترش در پالايشگاه گاز سرخوندانشگاه پيام نور مركز بندرعباس8 /2 /138822/2 /138912
238شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهشناسايي و بررسي كمي و كيفي پسماندهاي پالايشگاه سرخون و قشم و تهيه طرح مديريت آندانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور31/3 /138821/5 /13898
239شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهآسيب شناسي مشاركت كاركنان در شركت پالايش گاز سرخون وقشم (با نگاه ويژه به مشكلات تشكيل گروههاي سرآمدي)پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي16/4 /138821/3 /13897
240شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسي اثرات H2S موجود در جريان گاز طبيعي بر روي DEG در پالايشگاه گاز سرخونشركت دانش پژوهان نوآور14/6 /138821/4 /138910
241شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسي فرهنگ سازماني شركت پالايش سرخون و قشمدانشگاه هرمزگان6 /8 /138821/6 /138910
242شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهارزيابي فرهنگ ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در ميان كاركنان شركت پالايش گاز سرخون و قشمدانشگاه علوم پزشکی همدان23/8 /138827/3 /13897
243شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهآسيب شناسي سيستمهاي مديريتي مستقر در شرکت پالايش گاز سرخون و قشمدانشگاه پيام نور مرکز ميناب19/12/1388 9
244شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهبررسي امكان پذيري فني، اقتصادي جمع آوري گازهاي فلر شركت پالايش گاز سرخون و قشم تحت مكانيسم توسعه پاك (CDM) پروتكل كيوتو پژوهشگاه صنعت نفت16/1 /138931/6 /13895
245شرکت پالايش گاز سرخون و قشمخاتمه يافتهمحاسبات اتلاف هيدروكربن ها از تاسيسات گاز گورزين و بررسي روش هاي بازيافت اين هدرروي هاجهاد دانشگاهی هرمزگان2 /7 /88 16/3 /13889
246شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهمطالعه زيست اقليمي شهرستان سرخسپژوهشكده اقليم شناسي28/4 /138414/12/13849
247شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبهينه سازي مصرف آب و كاهش پساب در شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادگروه پژوهشي صنعتي پارسيان25/6 /138425/11/13845
248شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسي امكان جذب BTEX (بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلن) از گاز اسيدي ورودي به واحدهاي بازيافت گوگرددانشگاه شيراز15/7 /13846 /12/138517
249شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسی مشکلات سیستم آمینشركت تريپل تون1 /9 /138425/11/13841.5
250شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسي امكان تبديل ميعانات گازي توليدي پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد به فرآورده هاي با ارزش افزوده بيشتردانشگاه سيستان و بلوچستان30/9 /138430/9 /138512
251شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسي امكان تبديل گاز توليدي پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد به فرآورده هاي با ارزش افزوده بيشتردانشگاه فردوسي مشهد30/9 /138430/9 /138512
252شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهمطالعه اثرات افزايش دماي گاز ترش بر ظرفيت شيرين سازي برجهاي جذب پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد همراه با بررسي فني- اقتصادي استراتژيهاي مختلف سرد سازيدانشگاه فردوسي مشهد1 /11/1384 12
253شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهانجام تحقيق و پژوهش در خصوص روشهاي فرايندي تصفيه Tail Gas واحدهاي كلاوس در پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژادجهاد دانشگاهي صنعتي شريف25/12/13845 /4 /138612
254شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهاستفاده از بتن سولفوره در صنعتدانشگاه فردوسي مشهد25/12/1384 18
255شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در كاركنان و پيمانكاران شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد در سال 84جهاد دانشگاهي مشهد1 /3 /13851 /4 /138612
256شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهعلل ترك خوردگي در لوله هاي بخار ورودي به ريبويلرهاي واحد تصفيه گاز پالايشگاه هاشمي نژاددانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد18/7 /1385 4
257شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهساخت آسفالت گوگردی و انجام عملیات صحرایی جهت ارزیابی عملکرد آنپژوهشگاه صنعت نفت10/12/138510/12/138724
258شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهاستفاده بهینه از مازاد بخار LP پالایشگاهپژوهشگاه صنعت نفت10/12/1385 14
259شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهامکان سنجی فنی و اقتصادی به منظور بازیابی گازهای ارسالی به سمت فلر همراه با ارائه مدارک مربوط به گزینه برتر به منظور انجام کارهای اجراییشرکت مهندسی پترو آریا10/6 /138610/12/13866
260شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهتعیین نوع و سطح پوشش گیاهی مناسب برای توسعه فضای سبز اطراف پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاددانشگاه فردوسي مشهد1 /7 /1386 15
261شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهمقایسه میزان رشد پوشش گیاهی گزمنطقه اطراف پالایشگاه با سایرنقاط منطقه و استاندانشگاه فردوسي مشهد1 /7 /1386 15
262شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسي امكان تبديل گوگرد توليدي پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد به فراورده هاي با ارزش افزوده بالاترشركت دانش پژوهان نوآور5 /10/13865 /7 /13879
263شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسي و مطالعه روشهاي استفاده بهينه از CO2شركت علم سبز5 /10/1386 12
264شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهاستفاده بهينه از CO2 توليديشركت علم سبز5 /10/1386 12
265شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهشناخت، عارضه يابي و ارائه پيشنهادهاي بهبود نظام پيشنهادها در شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادمهندس سعيد فتح الهي راد1 /3 /138815/11/13882
266شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهبررسي افزايش ظرفيت واحد نم زدايي جمالي نيادانشگاه فردوسي مشهد1 /6 /13881 /11/13885
267شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادخاتمه يافتهمديريت و بازيافت پسماندها (ضايعات) در شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژادشركت پارسيان فن ياران1 /11/13881 /10/13897
268شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي علت خوردگي بدنه و سيني هاي برج جذب و احياء و ارائه راهكار و تعيين پوشش مناسب جهت اعمال بر روي سطوح داخلي برج احياء و مخزن مايعات گازي به منظور جلوگيري از خوردگيپژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران  18
269شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهمطالعات اساسي وضعيت پسابهاي صنعتي و بهداشتي پالايشگاه گاز كنگان و ارائه راهكار جهت كاهش آلودگيدانشگاه صنعت نفت اهواز1 /12/138031/3 /138212
270شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي مشكلات زيست محيطي ناشي از دور ريز سود و ارائه راه حلهاي مناسب در اين زمينهدانشگاه علم و صنعت ایران1 /4 /138318/2 /13858
271شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهمطالعات تفضيلي اجراي طرح آبخيزداري و آبخونداري منطقه جم و ريزشركت نوانديشان توسعه پايدار آسيا5 /7 /1383 24
272شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي روشهاي مانيتورينگ خوردگي در شركت گاز پالايشگاه گاز فجر جمدانشگاه صنعتي شريف1 /2 /1384 8
273شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهطراحي پايه واحد پايلوت شيرين سازي گاز طبيعي با آميندانشگاه تهران15/2 /138415/2 /138512
274شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي، كاربري و شبيه سازي کوره واحد تثبيت پالايشگاهدانشگاه صنعتي اصفهان15/2 /1384 6
275شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي فني و اقتصادي آلترناتيو هاي ممكن جهت احداث واحد بازيابي گوگرددانشگاه خليج فارس بوشهر15/2 /138415/10/138510
276شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبهينه سازي پارامترهاي عملياتي با هدف كاهش زمان اقامت گاز ترش در برجهاي مرکاپتان زداييدانشگاه تهران15/2 /138415/2 /138512
277شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهتعيين نقطه اشباع كربن و روشهاي احياء آندانشگاه خليج فارس بوشهر1 /4 /1384 12
278شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي و تعيين هزينه تمام شده گاز در پالايشگاهدانشگاه تربيت مدرس1 /7 /1384 9
279شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهتهيه نرم افزار مناسب جهت ظرفيت سنجي مبدلهاي حرارتي هوائيدانشگاه علم و صنعت ایران1 /8 /1384 12
280شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهکار اقماري و تإثير آن بر زندگي افراد محيط خانواده و کارائي آنها و زندگي شهرک نشيني مجاور محيط عملياتيدانشگاه علم و صنعت ایران1 /8 /1384 6
281شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهمطالعه و بررسي اوليه در خصوص پايش اندازه گيري سطح آب زير زميني در محدوده پالايشگاهدانشگاه شيراز1 /8 /1384 7
282شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهمطالعات تجسسي ژئوفيزيك منطقه ايشركت مشاور ترآب1 /9 /138425/3 /13858
283شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهروشهاي مقابله با تداخل جريان و عدم توزيع مناسب پتانسيل حفاظت كاتديدانشگاه صنعتي اصفهان1 /10/13841 /5 /13857
284شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهاجراي پروژه هاي بهبود تعالي سازماني: شناسايي، طراحي و مستند سازي فرآيندها (مديريت فرآيند). مديريت زنجيره تامين پيمانكاران (SCM).ارزيابي متوازن بر اساس مدل BSCجهاد دانشگاهي فارس1 /11/1384 9
285شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهشناسايي عوامل ايجاد كننده استرس شغلي در پالايشگاه و راههاي مقابله با آنهاجهاد دانشگاهي فارس1 /11/13841 /10/138510
286شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهرنگزدايي وتعويض پوششهاي صدمه ديده بر اثر خوردگي با استفاده از تكنولوژي Adhesion Release Agentدانشگاه علم و صنعت ایران15/1 /1385 8
287شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي و مطالعه موارد مصرفي تركيبات مخلوط دي سولفيدي توليدي از گاز پالايشگاهدانشگاه بين المللي امام خميني قزوين1 /10/13851 /10/138718
288شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي رابطه سلامت روان با سر سختي روانشناختي در پرسنل پالايشگاه فجر جمدانشگاه صنعتي اصفهان1 /2 /13861 /2 /138712
289شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهتغيير شرايط مشعلهاي ديگهاي بخار فاز يك جهت رفع تنگناهاي توليد تناژدانشگاه صنعتي اصفهان1 /4 /13861 /4 /138712
290شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهمطالعات مهندسی مفهومی پسماندهای صنعتی و خانگیدانشگاه صنعتي امير کبير1 /6 /13861 /9 /138715
291شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي و تعيين نوع پوشش مناسب جهت جلوگيري از خوردگي در تانك حاوي تركيبات كاستيك و اجراي نمونه آزمايشيشركت پدرام15/10/1386 3
292شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهبررسي جنس آلياژ ظروف و لوله هاي گاز پالايشگاه و تعيين حداكثر مقدار مجاز H2S در جريان گاز ورودي با توجه به متالوژي موجودجهاد دانشگاهي دانشكده فني تهران15/10/1386 9
293شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهارزيابي وضعيت مديريت انرژي پالايشگاهپارك علم و فناوري كرمان1 /12/1386 8
294شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهامكان سنجي و طراحي مفهومي واحد غشائي با ظرفيت 25000000m3/day به منظور كاهش سولفيد هيدروژن از گاز دريافتي حوزه پارس جنوبي به مقدار مجاز خوراك پالايشگاه گاز فجر جمپژوهشگاه صنعت نفت1 /4 /1387 8
295شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهاسکن برجهای تصفیه گازTracerco1 /4 /13871 /7 /13873
296شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهشناسائی، طراحی و مستند سازی فرایندها (مدیریت فرایند)شركت روش‌ سازان صنعت 1 /4 /1387 6
297شرکت پالايش گاز فجر جمخاتمه يافتهتعیین رضایتمندی شغلی و عوامل مرتبط با آنبهداشت و درمان صنعت نفت فارس16/7 /13871 /12/13874
298منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهكاهش بخار خروجي از توربو كمپرسورها ايستگاه S4دانشگاه صنعتي اصفهان5 /2 /13831 /6 /13847
299منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهطراحي سيستم توزيع يکنواخت گاز در هدر کمپرسورهاي ايستگاه اصفهاندانشگاه صنعتي اصفهان5 /2 /13835 /2 /138524
300منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهعلل بروز تداخل در سيستم حفاظت كاتدي ايستگاه S2دانشگاه صنعتي اصفهان5 /2 /13831 /2 /13845
301منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبررسي رفع اشكال اسكرابر ايستگاه پتاوه2دانشگاه صنعتي اصفهان5 /2 /13835 /2 /138410
302منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهخنك سازي هواي ورودي و افزايش كارايي توربين هاي گازي و تحليل اقتصادي آندانشگاه صنعتي اصفهان30/8 /138321/5 /13848
303منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبررسي افت راندمان مبدلهاي حرارتي توربوکمپرسورهاي ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز و تدوين برنامه کامپيوتري براي محاسبه درصد نشتيدانشگاه صنعتي اصفهان20/10/138320/9 /138411
304منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبررسي و تحقيق پيرامون كاربرد سيستم هاي مديريت يكپارچه خطوط لوله (PIMS) و ارائه روشهاي بكارگيري و ارزيابي هزينه پياده سازي اين سيستم هادانشگاه صنعتي اصفهان21/10/138321/6 /138 8
305منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهارزيابي و تعيين مقاومت لرزه اي سازه اتاق كنترل ايستگاه اصفهان 2 و طراحي سيستم مقاوم لرزه ايدانشگاه صنعتي اصفهان20/2 /13844 /10/138516
306منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهاندازه گيري راندمان حرارتي توربين هاي N.Pدانشگاه يزد22/5 /13841 /6 /138510
307منطقه 2 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبررسي اثر جابجايي زمين و زلزله بر روي لوله هاي انتقال مدفون در زير خاكدانشگاه صنعتي اصفهان10/7 /13840 /1 /138613
308منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهسيستم جامع مديريت لوله هاي گاز (فاز صفر)دانشگاه فردوسي مشهد21/10/138326/5 /13847
309منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهشبيه سازي ديناميكي خطوط لوله گازدانشگاه فردوسي مشهد15/5 /138530/6 /138614
310منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهطرح پژوهشي نرم افزاري تعيين، اندازه گيري و تحليل شاخص هاي بهره وري در منطقه 4 عمليات انتقال گازشركت انديشه ابرار19/10/138515/4 /138718
311منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبرسي نرم افزاري و سخت افزاري زير ساختهاي موجود و امكان سنجي و نياز سنجي سيستمي و آماده سازي زير ساختهاي لازم جهتيكپارچه سازي و اصلاح و توسعه سيستمهاي اطلاعاتي منطقه چهار عمليات انتقال گاز در راستاي سياست هاي طرح جامع فناوري اطلاعات شركت ملي گازدانشگاه فردوسي مشهد1 /5 /13860 /11/138713
312منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبررسی بهداشت روانی - جسمی و عوامل ایجاد کننده استرس در کارمندان منطقه چهار عملیات انتقال گازموسسه پژوهشهای اجتماعی اندیشه وران سبز توس24/10/138624/6 /13878
313منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهتحليل خط لوله انتقال گاز حين عمليات سندبلاست جهت تخمين فشار مجازخطدانشگاه فردوسي مشهد29/2 /138715/2 /13889
314منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهتهيه بسته نرم افزاري شبيه سازي ديناميكي كل خطوط لوله منطقه چهار عمليات انتقال گازدانشگاه فردوسي مشهد20/5 /138715/2 /13889
315منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهمزايا و محدوديتهاي استفاده از لوله هاي High-Strength در خطوط انتقال گاز از نقطه نظر اقتصادي، مهندسي و اجرايي و بررسي پروژه هاي انجام شده در دنيا با استفاده از اين نوع لوله هاشركت نهامين پردازان آسيا22/7 /13870 /6 /13886
316منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهكاربرد فناوري نانو در بهينه سازي عملكرد روغن هاي توربوكمپرسورپژوهشگاه صنعت نفت8 /1 /13889 /7 /13886
317منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهپروژه در قالب طرح اينترشيپ "تهيه نرم افزار براي تصحيح دقيق دبي حجمي گاز طبيعي عبوري از ايستگاه تقويت قشار"دانشگاه صنعتي شاهرود1 /3 /138820/9 /13886
318منطقه 4 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهطراحي و پياده سازي شبكه مونيتورينگ ايستگاههاي تقويت/تقليل فشار منطقه چهار (طراحي و ساخت RTU)دانشگاه علم و صنعت ایران16/4 /138820/1 /13896
319منطقه 5 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهامكان پذيري بهسازي سيستم كنترل توربوكمپرسورهاي سيستم GPUدانشگاه شيراز21/9 /138515/11/138612
320منطقه 5 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهدريافت سيگنالهاي حفاظت كاتديك از راه دورشركت سپهر افزار نوين1 /11/13851 /5 /13866
321منطقه 5 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهطراحي و ساخت بلوئر فن ايستگاه فراشبند از مواد كامپوزيتدانشگاه شيراز25/11/13852 /5 /13866
322منطقه 5 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبررسي علل جدايش پوششهاي پلي اتيلندانشگاه شيراز20/2 /1386 18
323منطقه 5 عمليات انتقال گازخاتمه يافتهبررسي علل ترك اگزوزهاي توربين هاي روسيدانشگاه شيراز1 /6 /1386 12
324شرکت گاز استان یزدخاتمه يافتهامكان سنجي پرداخت قبوض گاز از طريق پرداختهاي غير نقدي جهاد دانشگاهي دانشگاه يزد20/12/138420/9 /13859
325شرکت گاز استان خراسان جنوبیخاتمه يافتهشناسايي، بررسي و تدوين برنامه هاي استرتژيك شركت گاز خراسان جنوبي و پيشنهاد سيستم هاي مديريتي مورد نياز با توجه به اهداف و استراتژي هاي تدوين شدهآقاي مقتدا عادلي فر14/12/1386 4
326شرکت گاز استان خراسان جنوبیخاتمه يافتهبررسي فني و اقتصادي توليد همزمان برق گرمايش و سرمايش با استفاده از گاز طبيعيدانشگاه صنعتي شاهرود13/10/1388 6
327شرکت گاز استان خراسان شمالیخاتمه يافتهمطالعه فرهنگ سازماني با تاكيد بر انسجام بخشي دروني در شركت گاز استان خراسان شماليدانشگاه فردوسي مشهد18/4 /13871 /12/138818
328شرکت گاز استان بوشهرخاتمه يافتهبررسي تاثير عوامل محيطي و عملياتي بر خواص فيزيكي-مكانيكي لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در صنايع توزيع و انتقال گاز (بررسي همزمان رطوبت، دما، نوع خاكو ... بر لوله هاي پلي اتيلن)شركت دانش پژوهان نوآور13/7 /1387 9
329شرکت گاز استان بوشهرخاتمه يافتهپياده سازي مهندسي ارزش در پروژه طراحي شبكه گازرساني شهرستان برازجانشركت سبز آفرينان دلوار23/8 /1387 3
330شركت انتقال گاز ايران خاتمه يافتهتعيين مناسب ترين شرايط دمايي جهت بهره برداري بهينه از خطوط انتقال گاز كشوردانشگاه خواجه نصير طوسي5 /3 /13875 /6 /138812
331شركت انتقال گاز ايران خاتمه يافتهارائه نقشه راه برای طرحهای پژوهشی شرکت انتقال گازدانشگاه علم و صنعت ایران1 /9 /13877 /4 /13885
332شركت انتقال گاز ايران خاتمه يافتهروبوت جستجوگر و دانلودردانشگاه صنعتي مالك اشتر15/6 /13881 /3 /*6
333شركت انتقال گاز ايران خاتمه يافتهتعیین پارامترهای اساسی در انتخاب روغن های روانکار توربوکمپرسور و بررسی علل رسوب گذاری در سیستم روغنکاریدانشگاه علم و صنعت ایران27/12/138815/10/13886
334منطقه 10 عمليات انتقال گاز خاتمه يافتهبررسي بكارگيري گازبان ها در روستاها و مشكلات موجود و آينده و ارائه راهكارهاي لازم همراه با تدوين دستورالعمل هاي مربوطهشركت طراحان صنعت سبز6 /6 /1387 6