صفحه اصلی > تماس با ما > معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
ارتباط با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می‌توانند از این طریق نظرات، پیشنهادها، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را جهت ارائه به معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ارسال نمایند.

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
 پست الکترونیکی

modiramel@nigc.ir

 تلفن

021  84877223

 نمابر

021  88933449

تاییدیه نمابر 021  84878477-80