صفحه اصلی > خبرها > آرشیو فراخوان 


نسخه چاپي

فراخوان پروژه پژوهشی

مطالعه و امكان سنجی جمع آوری و انتقال ميعانات بخار پالايشگاه اول

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی فوق الاشاره را با مشخصات ذيل مطابق نظامنامه پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت به مجری واجد شرايط از دانشگاه ها و مراكز پژوهشی دارای مجوز فعاليت پژوهشی از مراجع قانونی (معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، وزارت علوم و تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت) كه گواهی نامه قطب پژوهشی در زمينه مورد نظر را از دبيرخانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.

 

        اهداف پروژه:

·        کاهش مصرف انرژی و شاخص استراتژیک SEC پالایشگاه

·        کاهش اتلاف بخار

·        کاهش آب جبرانی واحد تولید بخار

·        کاهش مصرف مواد شیمیایی

·        بهبود شرایط فیزیکی محوطه سایت برای کارکنان

 

چكيده:

طراحی جمع آوری شبکه میعانات بخار پالایشگاه اول به گونه ای است که آب‌های حاصل از میعانات بخار به صورت تجمعی جمع آوری و وارد چرخه‌ی بسته‌ی خط آب برگشتی جهت استفاده در شبکه تولید بخار ‌می­ شود. يكي از مشكلات موجود، عدم امكان سوار شدن برخی جريانات به خطوط جمع‌آوری بوده که بعضا سبب تخلیه اجباری تعدادی از تله بخارها به محیط می‌گردد. همچنین سوراخ شدگی مکرر خطوط میعانات در سطح پالایشگاه از جمله مشکلات می باشد. عدم تخليه به تانک های جمع آوری میعانات بخار واحدهای فرایندی از جمله تثبیت میعانات و شیرین سازی گاز نيز از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. مشكل ديگر اين است كه با وجود آنكه انتظار می‌رود آب حاصل از میعان بخار در واحد گوگردسازی نیز به چرخه آب برگشتی بپیوندد، اما عليرغم بالا بودن فشار خطوط نسبت به خط اصلی، اين میعانات كه با فشارهای مختلف هستند، به شبکه اصلی تخلیه نمی‌شوند. این مشکلات سبب تخلیه اجباری میعانات واحد به محوطه شده که علاوه بر هدر رفت انرژی, آلودگی صوتی شدید و ایجاد شرایط نا ایمن در محوطه برای کارکنان را به دنبال دارد.

بنابراین لازم است راهکارهایی مناسب جهت تعدیل فشار در شبکه کلی و برگشت میعانات واحد گوگرد سازی به خط اصلی برگشتی انجام پذیرد.

 

         خلاصه شرح خدمات درخواستی :

o       بازدید از سایت پالایشگاه و برگزاری جلسات فنی و تخصصی

o       بررسی شبکه جمع آوری و انتقال میعانات بخار پالایشگاه و واحد گوگرد سازی شامل بررسی سایز خطوط انتقال، کارایی تله های بخار، تعیین میزان جریان میعانات و ...

o       شبیه سازی هیدرولیکی و ترمودینامیکی شبکه کلی جمع آوری میعانات بخار پالایشگاه و واحد گوگرد سازی

o       ریشه یابی افزایش فشار شبکه توزیع میعانات بخار پالایشگاه

o       ریشه یابی سوراخ شدگی مکرر خطوط شبکه میعانات بخار

o       ریشه یابی علت وجود مشکل در عدم تخلیه مناسب میعانات بخار در واحد گوگردسازی

o       بررسی مواد شیمیایی مصرفی در واحدهای مرتبط با شبکه بخار

o       ارائه راهکارهای مناسب جهت تعدیل فشار شبکه توزیع و جمع آوری بخار

o       ارائه راهکارهای مناسب جهت جمع آوری میعانات واحد گوگردسازی

o       بررسی پمپ مکانیکی نصب شده در واحد گوگرد سازی و رفع عیب در صورت امکان

o       امكان سنجی استفاده از تجهيزات موجود پالايشگاه در راهكارهاي پيشنهادی

o       بهبود، بهینه سازی و در صورت نیاز پیشنهاد مواد شیمیایی مصرفی جدید در شبکه بخار

o       ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از خوردگی و سوراخ شدگی شبکه میعانات بخار

o      برآورد هزينه‌های فنی، اقتصادی (هزينه‌های مهندسی،خريد،ساخت، راه اندازی) راهكارهای مختلف پيشنهادی و مقايسه آنها و بيان مزايا و معايب به همراه ارائه استانداردهای استفاده شده و دلايل و مستندات، (در مدارك مهندسی ارائه شده لازم است استاندارد طراحی پالايشگاه اول در كليه راهكارها مورد لحاظ قرار گيرد)

o       لازم است در كليه راهكارهای پيشنهادی مدارک فنی از جمله PFD, PID, … ارائه گردد.

o       جانمايی تجهيزات در سايت به همراه نقشه‌های آن براي كليه راهكارهای پيشنهادی ارائه گردد.

o       كليه مدارك بايد هم به صورت الكترونيكی و هم به صورت كاغذی ارائه گردند.

 

          مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگی:

·        سوابق تيم اجرايی مرتبط با موضوع فراخوان

·        مستندات موجود مربوط به تشويق نامه ها و رضايت نامه های كارفرمايان قبلی در خصوص كيفيت كار، كفايت نفرات كليدی، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندی

·        گواهی نامه قطب پژوهشی مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبيرخانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت)

 

         معيارهای ارزيابی:

·        سوابق علمی و تجربيات مجری در زمينه موضوع                           

·        سوابق علمی و تجربيات همكاران در زمينه مرتبط با موضوع            

·        پيش بينی تخصص هاي مورد نياز                                            

·        درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه                                      

·        برنامه زمانبندی                                                                 

·        امكانات و تجهيزات موجود (گزينه های فنی و اجرايی)                   

 

لذا از كليه قطب های پژوهشی كه توانايی انجام اين پروژه را دارند دعوت می شود پس از مطالعه RFP آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 99/06/10 به نشانی ذيل ارسال نموده و همزمان طی مكاتبه ای با واحد پژوهش و فناوری مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسيد پستی را قبل از اتمام مهلت ياد شده به شماره 07731312469  فكس نمايند.

نشانی پستی: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی- فازهای 2و3- ساختمان مركزی-طبقه چهارم، اداره پژوهش و فناوری-  صندوق پستی 311/75391

تلفن شركت مجتمع گاز پارس جنوبی : 07731312000

 

جهت تسريع در روند بررسی پيشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذيل برای ارسال پيشنهادات الزامی بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسی پيشنهادات خواهد گرديد.

 

*     تمام صفحات  فرم های تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشی مهر و امضا گرديده و در پاكت دربسته  ارسال گردد.

*     روي پاكت ها عنوان كامل پروژه، نام مركز پژوهشی و نام مجری  ذكر گردد.

*     كليه قسمت های فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی بايد به نحو مناسبی تكميل گرديده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بديهي است فرم های ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه های پروژه (اعم از هزينه های پرسنلی، بيمه، ماليات، بالاسری، مسافرت های ضروری و... ) بر عهده تكميل كننده فرم می باشد.

*     از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی خودداري گردد.

*     اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالی و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه مختار می باشد.

*     هيچگونه تعهدی برای اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه های جانبی، وجود نخواهد داشت.

*     در صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت ارائه توضيحات تكميلی در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند.

*     عنوان پيشنهادات ارسالی بايد با عنوان اعلام شده در فراخوان يكی باشد.

 


  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/05/11 - ٠٩:٥٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :

  • تعداد بازدید خبر :
  • 796

خروج
تصاویر منتخب