صفحه اصلی > خبرها > آرشیو فراخوان 


نسخه چاپي

فراخوان پروژه پژوهشی

بررسی و امكان سنجی استحصال و بازيابی جيوه از كاتاليست واحد 104

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه پژوهشی فوق الاشاره را با مشخصات ذيل مطابق نظامنامه پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت به مجری واجد شرايط از دانشگاه ­ها و مراكز پژوهشی دارای مجوز فعاليت پژوهشی از مراجع قانونی (معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، وزارت علوم و تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت) كه گواهينامه قطب پژوهشی در زمينه مورد نظر را از دبير خانه شورای عالی قطب های پژوهشی وزارت نفت اخذ نموده اند واگذار نمايد.

 

اهداف پروژه:

بررسی و امكان‌سنجی استحصال جيوه از جاذب‌های استفاده شده در پالايشگاه گاز

بازيافت پسماندهای حاوی جيوه فرآيند تخليه و بارگذاری كاتاليست­ های مصرف شده در پالايشگاه

 

چكيده:

با توجه به وجود Cold Box در واحد بازيافت اتان، نياز است قبل از ورود گاز به اين واحد، جيوه از آن جدا شود. لذا در انتهای واحد نمزدايی هر رديف بستری به حجم تقريبي 28 متر مكعب حاوي كاتاليست جاذب جيوه قرار دارد. به دليل وجود جيوه، تخليه و بارگذاری اين بسترها دستورالعمل خاص دارد و تاكنون فرض بر اين بوده است كه شركت تامين كننده كاتاليست، اين كار را انجام دهد (اين كاتاليست قبلا از شركت Axens فرانسه تامين شده). با توجه به شرايط كنونی كشور، عدم امكان تخليه و امحاء اين بسترها توسط شركت سازنده و همچنين عدم وجود دستورالعمل مناسب با در نظر گرفتن تمهيدات محيط زيستی و بهداشتی براي ارائه به شركت های داخلی و همچنين لزوم ارزيابی ريسك اين فرايند از تخليه تا امحا نياز است مطالعات دقيقی در اين رابطه انجام شود.

 

خلاصه شرح خدمات درخواستی :

·          معرفی راهکارهای جديد و متنوع براي بازيافت پسماندهای حاوی جيوه بر اساس دستورالعمل اجرايی کنوانسيون بازل

·          بررسي سطح کمی و کيفی توانمندی های موجود در کشور براي دفع پسماند‌های ويژه

·          روش ­های صحيح حمل و نقل يا ذخيره­ سازی كاتاليست های حاوی جيوه و فلز جيوه بازيافت شده

·          تعيين شرايط اشباع جاذب و استفاده از آنالايزرهای به روز در اين زمينه

·          بررسی بازارهای هدف جيوه بازيافتی در ايران و جهان

·          ارزيابی ريسك فرآيند تخليه و بارگذاری كاتاليست­ های مصرف شده در پالايشگاه

 

مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگی:

·       سوابق تيم اجرايی مرتبط با موضوع فراخوان

·       مستندات موجود مربوط به تشويق نامه­ ها و رضايت نامه­ های كارفرمايان قبلی در خصوص كيفيت كار، كفايت نفرات كليدی، تحقق اهداف و رعايت برنامه زمانبندی

·       گواهينامه قطب پژوهشی مرتبط با موضوع (اخذ شده از دبيرخانه شورای عالی قطب­ های پژوهشی وزارت نفت

·       دارا بودن مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محيط زيست

 

معيارهای ارزيابی:

 

سوابق علمی و تجربيات مجری در زمينه موضوع                          20 امتياز  
سوابق علمی و تجربيات همكاران در زمينه مرتبط با موضوع            20 امتياز
پيش بينی تخصص های مورد نياز                                               10  امتياز
درك مفاهيم و تناسب اقدامات پروژه                                           30 امتياز
برنامه زمانبندی                                                                    10  امتياز
امكانات و تجهيزات موجود (گزينه های فنی و اجرایی)                      10  امتياز

 

 

لذا از كليه قطب­ های پژوهشی كه توانايی انجام اين پروژه را دارند دعوت مي شود پس از مطالعه RFP آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 10/6/99 به نشاني ذيل ارسال نموده و همزمان طی مكاتبه ای با واحد پژوهش و فناوری مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن اعلام ارسال پروپوزال، رسيد پستی را قبل از اتمام مهلت ياد شده به شماره 07731312469  فكس نمايند.

نشانی پستی: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی- فازهای 2و3- ساختمان مركزي-طبقه چهارم ، اداره پژوهش و فناوری-  صندوق پستی 311/75391

تلفن شركت مجتمع گاز پارس جنوبی : 07731312000

 

جهت تسريع در روند بررسی پيشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذيل برای ارسال پيشنهادات الزامی بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسی پيشنهادات خواهد گرديد.

·        تمام صفحات فرم­ های تكميل شده پرسشنامه پيشنهاد پژوهشی  مهر و امضا گرديده و در پاكت دربسته ارسال گردد.

·        روي پاكت­ ها عنوان كامل پروژه، نام مركز پژوهشی و نام مجری ذكر گردد.

·        كليه قسمت­ های فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی بايد به نحو مناسبی تكميل گرديده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بديهی است فرم­ های ناقص و فاقد شماره تلفن، آدرس دقيق و ... از روند بررسی حذف خواهند گرديد و مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در محاسبه هرينه­ های پروژه (اعم از هزينه­ های پرسنلی، بيمه، ماليات، بالاسری، مسافرت­ های ضروری و... ) بر عهده تكميل كننده فرم می باشد.

·        از تغيير شكل فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی خودداری گردد.

·        اين شركت در رد يا قبول پيشنهاد ارسالی و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه مختار می باشد.

·        هيچگونه تعهدی براي اين شركت بابت هزينه تدوين پيشنهاد پروژه يا ساير هزينه­ های جانبی، وجود نخواهد داشت.

·        در صورت نياز و درخواست اين شركت، پيشنهاد دهندگان مي­ بايست جهت ارائه توضيحات تكميلی در خصوص پيشنهاد در اين شركت حضور يابند.

·        عنوان پيشنهادات ارسالی بايد با عنوان اعلام شده در فراخوان يكی باشد.

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/05/14 - ٠٩:٢٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :

  • تعداد بازدید خبر :
  • 830

خروج
تصاویر منتخب