صفحه اصلی > واحدهاي زير مجموعه > پژوهش، توسعه و فناوري 

واحد پژوهش, توسعه و فناوری


معرفي:

امور پژوهش، توسعه و فناوري  در راستاي تحقق اهداف و رسالت مديريت پژوهش و فناوري، نهادينه سازي امر پژوهش، توسعه فناوري در حوزه هاي مختلف فعاليتهاي شركت ملي گاز ايران را در سر لوحه برنامه هاي خود قرار داده و جهت نيل به اين مهم، توسعه تكنولوژي، ارتقاء سطح بهره وري و بهبود راندمان فرايندهاي شركت ملي گاز ايران را با تعريف و اجراي پروژه هاي پژوهشي راهبردي، توسعه اي و كاربردي دنبال مي نمايد. بر اين اساس در جهت تحقق اهداف كلان خود در سطح ستاد شامل دستيابي به دانش فني و فناوريهاي مورد نياز، انتقال دانش و فناوريهاي نوين در حوزه هاي فعاليت شركت، رفع تنگناها و مشكلات عملياتي، توسعه و بهبود سطح بهداشت، ايمني و محيط زيست با اجراي پروژه هاي زيرساختي و فرهنگ سازي تلاش مي نمايد. امور پژوهش شركتهاي تابعه را نيز به عنوان بازوهاي كمكي و نيروهاي مؤثر در نهادينه سازي پژوهش در سطح اين شركتها هدايت مي نمايد. بدين منظور جهت دهي و سياستگذاري كلان در خصوص نحوه انجام فعاليتهاي پژوهشي، تعامل و ارتباط تنگانگ با امور پژوهش اين شركتها، پياده سازي راهكارهاي اجرايي به منظور افزايش انسجام و ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي، از جمله اهداف اين امور در سطح شركتهاي تابعه مي باشد.

 

 

فعاليت ها:

 

فرايند و مكانيزم اجرايي فعاليتهاي اين امور را مي توان در 2 بخش مهم دسته بندي نمود:

-تدوين و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت

-برنامه ريزي بلند مدت 20 ساله

طي برنامه ريزي كوتاه مدت و ميان مدت با بهره گيري از تخصص و تجارب متخصصين امر و نيازهاي پژوهشي حوزه هاي مختلف شركت ملي گاز ايران، نيازسنجي عناوين پژوهشي صورت گرفته و متعاقباً اين عناوين پژوهشي متناسب با حوزه هاي تخصصي مورد نياز شركت شامل: فرايند و پالايش گاز طبيعي، انرژي، انتقال، توزيع، ذخيره سازي گاز طبيعي، خوردگي و حفاظت صنعتي، ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)، تبديلات گازي، حقوقي و مديريت اجرايي، مالي، اقتصادي و بازرگاني، با بهره گيري از متدلوژيهاي به روز و قابل استناد اولويت بندي مي شوند. در ادامه، طرحها و پروژه هاي پژوهشي متناسب با اين اولويتها تعريف و با استفاده از تخصص و تجارب مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي به اجرا در مي آيند. مديريت و نظارت بر حسن اجراي اين طرحها و پروژه ها نيز كه اهميت بسزايي در دستيابي به نتايج قابل كاربرد و تحقق اهداف مذكور دارد، در اين فرايند اجرايي نقش كليدي را ايفا مي نمايد. برنامه ريزي بلند مدت نيز بطور سيستماتيك و علمي با تعريف پروژه هاي راهبردي به منظور تدوين اولويتهاي كلان و بلند مدت شركت ملي گاز ايران دنبال مي گردد.

در راستاي انجام هرچه كاملتر و جامع تر فرايندهاي اجرايي فوق الاشاره، اين امور از تخصص و تجارب متخصصين و صاحبنظران امر در سطح شركت ملي گاز ايران و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در قالب كميته هاي تخصصي بهره مند مي شود. از اين رو متناسب با حوزه هاي تخصصي ياد شده، كميته هاي تخصصي پالايش، غشاء، نرم افزار و شبيه سازي، خوردگي، گوگرد، HSE، انتقال، مقاوم سازي، ابزار دقيق، كنترل و اتوماسيون، انرژي و اقتصاد انرژي تشكيل و به فعاليت مشغول مي باشند. همچنين به منظور راهبري و مديريت برخي موضوعات پژوهشي كه به طور خاص مباحث عمده و مبسوطي را به دنبال داشته باشند، كارگروههاي خاص آن موضوعات تشكيل مي شود كه از آن جمله مي توان به كارگروههاي اصلاح الگوي مصرف، هيدرات و مديريت كربن (Carbon Management) اشاره داشت.

 

تعدادي از طرح ها و پروژه هاي شاخص پژوهشي اين امور ذيلاً اشاره شده است:

 • تدوين اهداف، راهبردها و سياستهاي شركت ملي گاز ايران در حوزه پژوهش و فناوري
 • ارائه دانش فني، طراحي پايه و تهيه مدارك مناقصه واحد صنعتي توليد ماده بودارکننده به ظرفيت 800 تن در سال
 • فرمولاسيون آمينهاي جديد و مديريت حلالهاي مصرفي
 • استفاده از گوگرد در كاربردهاي مختلف و مديريت مصرف آن
 • شناسايي و ارزيابي ساختارهاي زمين شناسي مناسب در مناطق غربي ايران جهت ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي
 • ايمن سازي لوله هاي پلي اتيلن شبكه هاي توزيع گازدر برابر حمله جوندگان
 • سيستم پايش هيدرات و اخطار زود هنگام
 • توسعه و ساخت نمونه سنسورهاي انتخابگر منوكسيد كربن و نشت گاز طبيعي
 • جايگزيني توربين گاز با الكتروموتور در ايستگاههاي تقويت فشار گاز
 • تدوين دانش فني، طراحي و ساخت توپك هوشمند MFL براي خطوط 30 اينچ
 • توسعه طراحي و ساخت سيمولاتور ديناميكي آموزشي توربين گاز GT10B و كمپرسور DEMAG DELAVAL
 • توسعه، طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ عملكرد و تشخيص خطاي اجزاء مختلف توربين گاز GT10B و كمپرسور

 


 


 

تصاویر منتخب