صفحه اصلی > واحدهاي زير مجموعه > تدوین استانداردها 

امور تدوین استانداردها

 

مهم ترين وظايف اين امور تهيه و تدوين استانداردهاي مهندسي، استانداردهاي كالاها و قطعات مصرفي و دستورالعمل هاي فني و اجرائي مورد نياز شركت ملي گاز ايران مي باشد. اين امور همچنين در تهيه و تنظيم استانداردهاي ملي ايران و استانداردهاي وزارت نفت با سازمان استانداردهاي ملي ايران و موسسه استانداردهاي وزارت نفت همكاري مستقيم دارد. استانداردهاي شركت ملي گاز ايران كه اختصارا IGS ناميده مي شوند بوسيله كميته هاي تخصصي استاندارد متشكل ازمتخصصان و كارشناسان مجرب واحدهاي مختلف فني و عملياتي شركت تهيه و درمرحله نهائي توسط كميته عالي استاندارد متشكل از مديران بخش هاي فني و عملياتي شركت و يا نمايندگان آنها به تائيد و تصويب مي رسند. ديگر وظايف اين امور عبارتند از:

  • بررسي و شناخت نيازهاي استانداردي واحدهاي مختلف شركت ملي گاز ايران
  • مديريت و هدايت كميته‌هاي دهگانه تخصصي استاندارد جهت تهيه و تدوين استانداردهاي مورد نياز شركت (IGS)
  • تصويب استانداردها در كميته عالي استاندارد شركت
  • نگهداري، بازنگري و روزآمد سازي استانداردهاي تدوين شده
  • تكثير و توزيع استانداردها به واحدهاي شركت و قراردادن نسخه الكترونيكي آنها برروي شبكه اطلاع رساني
  • نظارت بر كار آزمايشگاه صنعتي درانجام آزمايش بر روي نمونه‌هاي مختلف مانند قطعات فلزي (شيرآلات و اتصالات) ، قطعات پلي‌ اتيلن (اتصالات ، لوله و ...) براساس استانداردهاي مصوب

تصاویر منتخب