صفحه اصلی > واحدهاي زير مجموعه > ارتباط با مراکز علمی 

واحد ارتباط با مراکز و مجامع علمی

 

 

معرفي:

امور ارتباطات با مراكز و مجامع علمي و پژوهشي وظيفه برقراري ارتباط نزديك با مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي و بهره‌گيري از توانايي‌هاي مراكز و مجامع علمي داخل و خارج كشور در جهت ارتقاء سطح دانش فني نيروهاي متخصص و بهبود امر آموزش و پژوهش در شرکت ملي گاز ايران را بر عهده دارد.

 

فعاليت ها:

  • عهده داري دبيرخانه ايراني اتحاديه جهاني گاز در ايران
  • حمايت از كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي مرتبط با صنعت گاز
  • عضويت حقوقي در انجمن‌هاي علمي مرتبط با صنعت گاز


 

 

تصاویر منتخب