صفحه اصلی > واحدهاي زير مجموعه > آزمايشگاه فني و صنعتي 

آزمایشگاه فنی و تخصصی

 

معرفي:

واحد آزمايشگاه پژوهشهاي فني و صنعتي در منطقه 3 عمليات عمليات انتقال گاز واقع در تاسيسات گاز ري جنب ايستگاه اصلي ورودي گاز شهر تهران قرارداد و با مجموعه آزمايشگاههاي زير و كادر مجرب متخصص، وظايف محوله مربوط به تامين نيازهاي آزمايشگاهي در راستاي ارتقاء استانداردهاي صنعت گاز، ارائه مشاوره هاي علمي و فني مبتني بر تحقيقات آزمايشگاهي جهت تحقق اهداف پروژه هاي پژوهشي گاز، بررسي هاي آزمايشگاهي و تحقيقات علمي و كاربردي جهت جايگزين نمودن اقلام مورد استفاده در صنعت گاز  برگزاري كارگاههاي آموزشي و اطلاع رساني در راستاي ارتقاء دانش فني مسئولين و مجريان پروژه ها و بهره برداران شركت هاي گاز استاني و .... را عهده دار مي باشد.

 

  • آزمايشگاه برق و ابزار دقيق
  • آزمايشگاه شيمي و پليمر
  • آزمايشگاه مكانيك و متالورژي
  • آزمايشگاه احتراق

 

 

اهم فعاليت ها:

الف – خدمات فني و آزمايشگاهي در راستاي اهداف پژوهشي:


1-بررسي پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي جديد يا مصنوعات و تكنولوژي نو و انجام آزمايشات مربوطه جهت اجرايي شدن و قابل نتيجه گيري ساختن پروژه ها و طرحها

2-تهيه روشهاي آزمايشگاهي براي پروژه هاي پژوهشي و اقلام مورد استفاده در شبكه هاي گازرساني براي متقاضيان

3-بررسي و مشخص نمودن شرايط آزمايشگاهي و ارائه مشاوره هاي علمي و عملي لازم در به كار گيري يافته ها و مصنوعات و تكنولوژيهاي نو مرتبط با صنعت گاز از طريق همكاري با واحدهاي پژوهشي و سازمانهاي مختلف

4-انجام تحقيقات علمي، كاربردي و آزمايشگاهي جهت جايگزين نمودن تجهيزات مورد مصرف در صنعت گاز به منظور استفاده اصولي و بهينه از گاز

 

ب – خدمات فني در راستاي اهداف استانداردي:


1-انجام آزمايشات و انتقال تجربيات عملي به كميته هاي تخصصي تدوين استانداردها در اجرايي ساختن و كاربردي نمودن استانداردهاي مصوب يا در شرف تدوين

2-انجام آزمايشات و بررسي هاي تحقيقاتي و انتقال تجارب عملي به كميسيونهاي فني و كميته هاي ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در راستاي تدوين استانداردهاي اجباري و تشويقي اقلام و تجهيزات مرتبط با صنعت گاز

3-همكاري و مشاركت با شركت بهينه سازي مصرف سوخت در رابطه با تدوين استانداردهاي مرتبط با بهينه سازي وسايل گازسوز

 

ج- خدمات فني در جهت اجراي بهتر پروژه ها و خريد اقلام مورد نياز:


1-بررسي ها و آزمايشات مربوط به دستگاههاي اندازه گيري جريان گاز

2-بررسي ها و آزمايشات مربوط به دستگاههاي تنظيم و كنترل فشار گاز مشتركين خانگي، تجاري و صنعتي

3-بررسي ها و آزمايشات مربوط به ارزيابي و كنترل اجراي پروژه هاي گازرساني در سطح كشور به روش PE

4-بررسي ها و آزمايشات مربوط به شيرآلات مورد استفاده در شبكه توزيع و مصرف گاز طبيعي

5-آزمايشات دستگاهها و تجهيزات بكار رفته در شبكه هاي گازرساني به روش PE و كاليبراسيون آنها

6-بررسي ها و آزمايشات مربوط به وسايل اندازه گيري و ثبت كننده فشار گاز در ايستگاههاي گاز

7-برگزاري كارگاههاي آموزشي مربوط به اجراي شبكه PE

8-ارائه سرويس هاي علمي، فني، پژوهشي و آموزشي مختلف به بخش هاي مختلف شركت ملي گاز و شركتهاي گاز استاني نظير واحدهاي مهندسي، بهره برداري، اجرا و نظارت، بازرسي فني و ...

 

د- همكاري با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در راستاي اهداف آموزشي :


1-برگزاري كنفرانس هاي اطلاع رساني و بازديدهاي علمي براي گروههاي معرفي شده از سوي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در راستاي توسعه دانش فني و آشنايي با صنعت گاز

2-برگزاري دوره هاي كارآموزي و كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان و همكاري در انجام پروژه هاي تحصيلي و پايان نامه هاي آنها

 


 


 

 

تصاویر منتخب