صفحه اصلی > واحدهاي زير مجموعه > برنامه ريزي و كنترل طرحها 

واحد برنامه ریزی و کنترل طرح ها

 

 

معرفي:

واحد برنامه ريزي و كنترل طرح ها در زمينه انجام امور مالي و كنترل طرحها و پروژه هاي پژوهشي و تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت مديريت پژوهش و فناوري فعاليت مي نمايد.

 

فعاليت ها:

  • بررسي پيشنهادات پژوهشي مصوب و تنظيم قراردادها اعم از پروژه ها، طرحها و حمايت از پايان نامه ها
  • هدايت و نظارت بر انجام مطالعات راهبردي طرحهاي پژوهشي
  • كنترل طرحها و پروژه هاي پژوهشي
  • ارزيابي عملكرد مجريان پژوهشي
  • تهيه دستورالعملها و آيين نامه اي اجرايي مورد نياز پژوهش و فناوري بر اساس قوانين و مقررات ابلاغي در اين حوزه و بروز رساني آن
  • پيش بيني و پيشنهادات اعتبارات سرمايه اي و جاري مديريت پژوهش و فناوري
  • فعاليتهاي مالي ، اداري و پشتيباني مديريت

تصاویر منتخب