صفحه اصلی > واحدهاي زير مجموعه > مرکز آمار و اطلاع رساني 

مرکز آمار و اطلاع رسانی

 

معرفي:

مركز آمار و اطلاع رساني وظيفه هدايت كليه فعاليت هاي كامپيوتري، آماري و اطلاع رساني مديريت پژوهش و فناوري را از طريق بكارگيري تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي برعهده دارد.

 

فعاليت ها:

 •   گردآوری، پردازش و تجزیه و تحلیل آمار پژوهشی شرکت ملی گاز
 •   تهیه و تدوین گزارشات مربوط به فعالیت های پژوهشی به صورت منظم
 •   تدوین و انتشار خبرنامه مدیریت پژوهش و فناوری و سایر بولتن ها و گزارشات مدیریت
 •   راه‌اندازی مرکز اسناد پژوهشی
 •   راه اندازی پایگاه‌ اطلاع ‌رسانی اینترنتی و اینترانتی مدیریت حاوی اطلاعات روز‌آمد مورد نیاز پژوهشی شرکت
 •   نیاز سنجی، فراهم آوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با صنعت گاز
 •   ارائه خدمات اطلاع رسانی ویژه به مدیران از طریق گردآوری، تدوین ترجمه و انتشار اطلاعات درموضوعات خاص
 •   توسعه بسترهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری جهت تسهیل فرآیند اطلاع رسانی
 •   سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد خدمات اطلاع رسانی درسطح شرکت های تابعه
 •   نظارت بر روند گزارش فعالیت های پژوهشی و نظارت بر گردش صحیح اطلاعات به منظور جلوگیری از ناهماهنگی
 •   برگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی

 

 

 

 

تصاویر منتخب