صفحه اصلی > فعالیتهای مدیریت > تدوین استانداردهای شرکت 

 

امور تدوين استانداردها

اين امور عهده دار تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي فني شركت ملي گاز مي باشد. استانداردها و دستورالعمل هاي فني شركت ملي گاز در 6 گروه تقسيم بندي شده اند:

گروه اول (استانداردهاي طراحي و مهندسي): شامل ضوابط و معيارهاي طراحي تاسيسات كه جهت راهنمايي كارشناسان بخش طراحي و مهندسي تهيه و تدوين مي گردند .

گروه دوم (استانداردهاي كالا): شامل مشخصات فني كالا و تجهيزات مورد نياز كه جهت خريد مايحتاج پروژه ها و تاسيسات بهره برداري تهيه و تدوين مي گردند .

گروه سوم (دستورالعمل هاي فني و اجرايي): شامل روش ها و دستورالعمل هاي فني جهت اجراي پروژه ها و راهنمايي مجريان و پيمانكاران شركت ملي گاز تهيه و تدوين مي گردند .

گروه چهارم (دستورالعمل هاي بهره برداري): شامل روش ها و دستورالعمل هاي مربوط به تعمير و نگهداري تاسيسات  بهره برداري تهيه و تدوين مي گردند.

گروه پنجم (دستورالعمل هاي بازرسي ): شامل روش ها و دستورالعمل هاي مربوط به بازرسي و كنترل فني كالاها  و  تاسيسات تهيه و تدوين مي گردند.

گروه ششم ( راهنماي انجام كار ) : شامل راهنمائيهاي لازم در مورد انجام كليه فعاليتهاي عملياتي يا تخصصي  .

 

در تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل ها، واحدهاي مهندسي، اجرايي و بهره برداري نيازهاي خود را براي بررسي به امور تدوين استانداردها ارسال مي دارند. پس از تاييد كارگروه هاي تخصصي اين امور و تصويب شوراي استاندارد، پيش نويس استاندارد يا دستورالعمل در كارگروه هاي تخصصي تهيه و تدوين شده و پس از تائيد نهايي در شوراي استاندارد جهت تصويب به هيئت مديره شركت ملي گاز ارسال خواهد شد.

 

استانداردهاي IGS مصوب هيئت مديره شركت ملي گاز ايران


 

رديف

عنوان

كد استاندارد

تاريخ ابلاغ

1

قاب و دريچه كامپوزيتي براي حوضچه شيرهاي شبكه گازرساني

IGS-M-DN-007(0)

27/01/1393

2

بارگيري، جابه جايي و انبارش لوله ها با پوشش خارجي

IGS-C-PL-001(0)

18/04/1393

3

روغن دنده صنعتي

IGS-M-CH-048(0)

28/05/1393

4

دستورالعمل جابجايي، حمل و نقل و انبارش لوله ، اتصالات و شيرآلات پلي اتيلن

IGS-C-DN-006(0)

29/06/1393

5

بازنگري مشخصات استاندارد لوله هاي غلاف برقي براي
سيم هاي برق

IGS-M-EL-001(1)

29/06/1393

6

بازنگري مشخصات سرپيچ هاي نوع اديسون

IGS-M-EL-020(1)

29/06/1393

7

بازنگري مشخصات استاندارد كنتورهاي اولتراسونيك

IGS-M-IN-104(1)

09/07/1393

8

بازنگري استاندارد مشخصات كيفي گاز طبيعي

IGS-M-CH-033(1)

14/07/1393

9

نوار زرد اخطار

IGS-M-PL-034(0)

14/07/1393

10

ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري ، نوع كابينتي ، با حداكثر فشار ورودي 2/17 بار

IGS-M-RS-401(0)

07/08/1393

11

واشرهاي حلقوي(Spiral Wound)

IGS-M-PL-035(0)

20/08/1393

12

اتصال عايق الكتريكي

IGS-M-PL-006(1)

08/09/1393

13

بازنگري مشخصات استاندارد پوشش پلي يورتان براي تعويض و تعمير پوشش سطوح خارجي خطوط لوله فولادي ، خم ها ، سرجوشها ، شيرآلات و اتصالات مدفون

IGS-M-TP-020- (2)

16 /01/95

14

اتصال انشعاب گرم (Hot Tapping Split Tee)

IGS-M-PL-033(0)

24/8/1395

15

كلاه ايمني

IGS-M-SF-016(0)

12/12/1393

16

بازنگري مشخصات استاندارد كفش ايمني (پايپوش)

IGS-M-SF-012(1)

12/12/1393

17

نوار حرارتي نوع قير پايه نفتي اصلاح شده براي عايقكاري سرجوش ها و تعميرات

IGS-M-TP-014-8(1)

30/01/94

18

دستورالعمل استفاده از انرژي خورشيدي در تامين برق ايستگاه هاي TBS ، CGS ، MS و CPS

IGS-E-TP-003(0)

بر روي سايت قرار دارد

19

مشخصات مولكولارسيو – نوع 4A

IGS-M-CH-051-2(0)

7/7/1394

20

مشخصات مولكولارسيو – نوع 5A

IGS-M-CH-051-3(0)

7/7/1394

21

مشخصات مولكولارسيو – نوع 13X

IGS-M-CH-051-4(0)

7/7/1394

22

دستورالعمل اندازه گيري يون هاي گرما مقاوم توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني

IGS-R-CH-056-1(0)

2/3/1394

23

دستورالعمل آناليز محصولات حاصل از فساد آمين

IGS-R-CH-056-2(0)

2/3/1394

24

دستورالعمل اندازه گيري آروماتيك هاي سبك (BTEX) در محلول آمين

IGS-R-CH-056-3(0)

2/3/1394

25

مشخصات ساختمان هاي مخابراتي

IGS-C-IT-007(0)

20/04/94

26

مشخصات تجهيزات ارسال و دريافت پيگ

IGS-M-PL-028(0)

24/8/1395

27

بازنگري مشخصات استاندارد كنتورهاي توربيني

IGS-M-IN-102(2)

07/10/94

28

بازنگري دستورالعمل استاندارد آموزش، ارزيابي و صدور گواهينامه صلاحيت جوشكاران لوله و اتصالات پلي اتيلن به روش الكتروفيوژن

IGS-C-DN-002(0)

08/06/95

29

مشخصات مهره و رابط اتصال كنتور گاز ديافراگمي
Off-Set Swivel

IGS-M-PL-036(0)

2/3/1394

30

مشخصات گرمكن هاي گازي نوع مشعل دمنده

IGS-M-PM-106(0)

05/02/1394

31

مشخصات روغن موتور گازسوز (Gas Engine)

IGS-M-CH-057(0)

14/4/1395

32

بازنگري مشخصات استاندارد پوشش پلي اتيلن سه لايه

IGS-M-TP-010(1)

08/06/95

33

مشخصات پروپان، بوتان و گاز مايع

IGS-M-CH-058(0)

26/5/1395

34

بازنگري مشخصات استاندارد كنتورهاي ديافراگمي

IGS-M-IN-101(4)

26/11/94

35

بازنگري مشخصات استاندارد لوله هاي پلي اتيلن

IGS-M-PL-014-1(3)

25/09/94

36

مشخصات اتصال انشعاب گرم(Hot Tapping Split Tee)

IGS-M-PL-033(0)

24/08/95

37

مشخصات فني ورق هاي ژئوتكستايل

IGS-M-PL-025(1)

20/10/1395

38

دستورالعمل كاربرد ورق هاي ژئوتكستايل

IGS-C-PL-025(1)

20/10/1395

39

جمع آوري و استفاده از داده هاي قابليت اطمينان و نگهداري و تعميرات تجهيزات در صنعت گاز طبيعي

IGS-O-MN-001(0)

08/03/95

40

مشخصات كارتريج فيلتر سپريتور

IGS-M-PM - 111

29/08/1392

41

استاندارد لوله هاي فولادي3/4-4 اينچ

IGS-M-PL-001-1(0)

28/3/1392

42

بازنگري استاندارد مشخصات فني آلومينا

IGS-M-CH-020(1)

24/8/1395

43

استاندارد ارزيابي ضد كف هاي سيليكوني مورد استفاده در واحدهاي شيرين سازي گاز طبيعي

IGS-M-CH-059(0)

24/8/1395

44

استاندارد دستگاههاي اندازه گيري در تابلوهاي برق

IGS-M-EL-028(0)

17/12/1394

45

بازنگري استاندارد كليدهاي مينياتوري

IGS-M-EL-023(1)

1/4/1388

46

بازنگري استاندارد آتش خاموش كننده هاي پودري 50و 75 كيلوگرمي چرخدار

IGS-M-SF-005(1)

16/03/1395

47

دستورالعمل ايمني در جدا سازي فرايندي و مكانيكي

IGS-O-SF-005-1(0)

6/2/1395

48

دستورالعمل ايمني ورود و كار در فضاهاي بسته

IGS-O-SF-005-2(0)

29/10/1395

49

لوله هاي فولادي بدون درز/ درزجوش گريدهاي B تا X80  ، اندازه هاي 6 تا 56 اينچ

IGS-M-PL-001-2(1)

27/5/1395

50

مشخصات فني اتصالات چدني

IGS-M-PL-037(0)

27/5/1395

51

بازنگري استاندارد دستگاه جوش پلي اتيلن

IGS-M-PL-017(1)

15/02/1395

52

دستورالعمل فشردن لوله هاي پلي اتيلن SQUEEZE-OFF

IGS-C-PL-024(0)

08/06/1395

53

استاندارد بهره برداري و نگهداري براي آزمونهاي ميداني و ارزيابي عايق سيستمهاي كابل قدرت (نوع و كاركرد)- تست عايقي كابل ها(نام قديم)

IGS-R-EL-027(0)

1/4/1394

54

بازنگري مشخصات استاندارد فيوزهاي برقي

IGS-M-EL-002(1)

در دست اقدام كميته

55

نگهداري و تعميرات بر پايه ريسك و طبقه بندي پيامدها

IGS-O-MN-002(0)

در نوبت طرح در شورا

56

دستورالمل مقاوم سازي ايستگاهها و ساختمانها

IGS-E-CI-001(0)

به تاييد شوراي استاندارد رسيد

57

بازنگري دستورالعمل استاندارد اجراي خطوط انتقال فشار قوي

IGS-C-PL-100(1)

ارسال به شورا

58

دستورالعمل ايمني جوشكاري، برشكاري در ساخت سازه هاي فلزي

IGS-O-SF-005-3(0)

در نوبت شورا

59

مشخصات فني صدا خفه كن در مسير گاز

IGS-M-PM-112(0)

در دست اقدام كميته

60

تعيين معيار مصرف و بر چسب انرژي در گرمكن هاي گازي

IGS-M-PM-113(0)

در دست اقدام كميته

61

بازنگري استادارد گرمكن گازي دمنده دار

IGS-M-PM-106(1)

در دست اقدام كميته

62

بازنگري مشخصات استاندارد شيرهاي ايمني قطع كننده جريان گاز  S.S.O.V.

IGS-M-IN-301(2)

در دست اقدام كميته

63

استاندارد اندازه گيري جريان گاز طبيعي

IGS-E-IN-110(0)

در دست اقدام كميته

64

 استاندارد SLAM SHUT OFF VALVE

IGS-M-IN-306(0)

در دست اقدام كميته

65

تدوين استاندارد گازيابها

IGS-M-IN-307(0)

در دست اقدام كميته

66

بازنگري استاندارد كربن فعال براي شيرين سازي گاز و فيلتر ODORISER مورد استفاده در ايستگاههاي C.G.S.

IGS-M-CH-024(1)

در دست اقدام كميته

67

مشخصات فني مواد ضد كف براي شيرين سازي گاز طبيعي

IGS-M-CH-031(1)

در دست اقدام كميته

68

مشخصات مواد بازدارنده خوردگي سيستمهاي خنك كننده

IGS-M-CH-026(1)

در دست اقدام كميته

69

تدوين استاندارد ترانسهاي جريان و ولتاژ

IGS-M-EL-029(0)

در دست اقدام كميته

70

تدوين استاندارد ارتينگ و صاعقه گير

IGS-E-EL-030(0)

در دست اقدام كميته

71

تدوين استاندارد منابع تغذيه سويچينگ

IGS-M-EL-031(0)

در دست اقدام كميته

72

تدوين استاندارد جانمايي تجهيزات

IGS-M-EL-032(0)

در دست اقدام كميته

73

بازنگري دستورالعمل اجراي كابل فيبر نوري در مسير خطوط لوله

IGS-C-IT-003(1)

در دست اقدام كميته

74

بازنگري دستورالعمل سيستمهاي سويچينگ تلفني

IGS-M-IT-001(1)

در دست اقدام كميته

75

دستورالعمل گودبرداري و حفاري

IGS-O-SF-005-4(0)

در دست اقدام كميته

76

مشخصات فني دستكش هاي ايمني

IGS-M-SF-010(1)

در دست اقدام كميته

77

دستورالعمل مقررات ايمني الكترونيكي

IGS-M-SF-005-5(0)

در دست اقدام كميته

78

دستورالعمل ادواري پايش وضعيت آب گرمكن هاي ايستگاه هاي تقليل فشار شهري

IGS-R-CH-055(0)

17/9/1395

79

بازنگري مشخصات فني شيرهاي توپي كلاس 150،300،600

IGS-M-PL-010(1)

در دست اقدام كميته

79

بازنگري مشخصات پوشش اپوكسي مايع درون لوله هاي خطوط انتقال گاز طبيعي

IGS-C-TP-023(0)

در دست اقدام كميته

80

بازنگري مشخصات فني كابلهاي مخابراتي

IGS-M-EL-007(1)

در دست اقدام كميته

81

بازنگري مشخصات فني فيلترهاي گاز خشك

IGS-M-PM-105(1)

ارسال به شورا

82

استاندارد اندازه گيري جريان گاز طبيعي

IGS-E-IN-110(0)

در دست اقدام كميته

83

بازنگري استاندارد كربن فعال براي شيرين سازي گاز

IGS-M-CH-024(1)

در دست اقدام كميته

84

مشخصات كنتورهاي الكترومكانيكي

IGS-M-IN-109(0)

در دست اقدام كميته

85

بازنگري مشخصات استاندارد شيرهاي سماوري
Class 150,300,600 , 2”-24”

IGS-M-PL-02-1(3)

در دست اقدام كميته

86

بازنگري مشخصات استاندارد ميله هاي اتصال زمين

IGS-M-EL-005(1)

در دست اقدام كميته تدوين

87

بازنگري مشخصات استاندارد شيرهاي ايمني قطع كننده جريان گاز  S.S.O.V.

IGS-M-IN-301(2)

در دست اقدام كميته تدوين

 

 

تصاویر منتخب