صفحه اصلی > فعالیتهای مدیریت > حمایت از طرح های پژوهشی 

 

ماموريت اخذ نيازهاي پژوهشي، پردازش و پالايش و تبديل آنها به پروژه‌هاي قابل اجرا و ارائه به پژوهشگران و محققان کشور جهت انجام پروژه‌ها از مهمترين فعاليت هاي مديريت پژوهش و فناوري است. در اين راستا، اين مديريت به بررسي و حمايت از طرحهاي پژوهشي كاربردي و توسعه‌اي مرتبط با زنجيره عرضه گاز (پالايش، انتقال، توزيع و مصرف) و يافتن شيوه‌هاي مناسب جهت انتقال دانش و فناوري صنعت گاز كشورهاي پيشرفته به داخل کشور اقدام مي کند.

طرح هاي پژوهشي پيشنهاد شده از سوي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي کشور در صورتي که با اولويت هاي پژوهشي شرکت ملي گاز هماهنگي داشته باشد پس از بررسي در کميته هاي تخصصي از حمايت مديريت پژوهش و فناوري برخوردار خواهند شد.

 


تصاویر منتخب