صفحه اصلی > فعالیتهای مدیریت > حمایت از پایان نامه ها 

 

بدين وسيله به اطلاع اساتيد محترم و دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه هاي سراسر كشور مي رساند، شركت ملي گاز ايران مطابق با آيين نامه هاي جاري از پايان نامه هاي مقاطع فوق الذكر تحت عناوين ذيل حمايت مالي مي نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود موضوعات منتخب خود را در قالب فرم "درخواست حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي" تكميل و همراه با نامه معرفي استاد راهنما و تاييديه تحصيلات تكميلي به آدرس تهران، بلوار کشاورز ، خيابان شهيد نادری، پلاك 4 ارسال نمايند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 84875030-021 تماس حاصل نمايند.

 

ضمنا" رعايت نكات زير ضروري مي باشد:

• تاريخ ارائه پرسشنامه نبايد بيش از 2 ماه از تاييديه تحصيلات تكميلي گذشته باشد.

• در خصوص زمينه هاي فرآيند/پالايش، بهداشت، ايمني و محيط زيست و مهندسي صنايع/مديريت اجرايي/ منابع انساني مربوط به مديريت پژوهش و فناوري تا اتمام موضوعات فهرست مذكور، عناوين ديگري تحت حمايت قرار نمي گيرد. ولي در زمينه هاي انتقال، فناوري ها ي نو، حفاظت صنعتي موضوعات ديگر مرتبط با صنعت گاز نيز قابل حمايت مي باشند.

• درخواست هاي مرتبط با عناوين شركت هاي تابعه براي امور پژوهش آن شركت ها ارسال گردد. 

• جهت هماهنگي و انتخاب موضوعات پايان نامه هاي مرتبط با منابع انساني، به وب سايت "http://edari.nigc.ir/pajouhesh"  مراجعه گردد.

• تكميل فرم پرسشنامه و ارسال آن به مديريت پژوهش و فناوري، تعهدي را ايجاد نمي كند و اين مديريت در پذيرش يا رد پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مختار است.

 

عناوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی

آیین نامه و روند اجرایی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه فنی و مهندسی

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه منابع انسانی

 معرفی نامه جهت حمایت از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

فهرست پایان نامه های حمایت شده توسط شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه از سال 1396 تاکنون


میز خدمت الکترونیک "حمایت ازپایان نامه های تحصیلات تکمیلی"

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می رساند، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در راستای سیاست های کلی این شرکت، نسبت به راه اندازی میز خدمت الکترونیک "حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی" اقدام نموده است. 

متقاضیان دریافت حمایت از پایان نامه ها می توانند از طریق لینک ذیل نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات مربوطه (به انضمام فرم حمایت و معرفینامه از دانشگاه خود) اقدام نمایند.

 

فرم الکترونیکی درخواست حمایت از پایان نامه های دانشجویی

تصاویر منتخب