صفحه اصلی > تماس با ما 
 

تماس با مدیر و مسئولین واحدهای زیر مجموعه مدیریت پژوهش و فناوری

 


      

      نام ونام خانوادگی                         

مسئولیت

تلفن تماس

پست الکترونیک

دکتر محسن مظلوم فارسی باف  

مدیر پژوهش و فناوری

84875100-2

farsibaf@nigc.ir

بیژن اوچانی

مشاور مدیر پژوهش و فناوری

84875105

ochani@nigc.ir

نادر رضائیان

رئیس امور پژوهش، توسعه و فناوری

16 -84875114

rezaeen@nigc.ir

فرهاد پروند

رئیس امور تدوین استانداردها

18 -84875117

parvand@nigc.ir

احمد باقری

رئیس برنامه ریزی و کنترل طرح ها

84875112-13

bagheri_a@nigc.ir

سید امیراحمدفارغ زاده

رئیس آزمایشگاه صنعتی

84875062

fareghzadeh@nigc.ir

هدایت امیدوار

رئیس امور ارتباطات با مراکز و مجامع علمی پژوهشی

84875106

omidvar@nigc.ir

مصطفی سپهریان

رئیس مرکز آمار و اطلاع رسانی و مسئول دبیرخانه اتحادیه بین المللی گاز

84875107

sepehrian@nigc.ir

اعظم مینابی

مجری طرح های توسعه پالایش گاز

84875047

minabi@nigc.ir

نشانی ساختمان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پایین تر از خیابان ایتالیا، پلاک 4

 

 

 

 

 

 

تصاویر منتخب